Archive for september, 2009

Utrotningshot mot anonymiteten

tisdag, september 1, 2009

SJ inför personliga biljetter, berättar Expressen, SvD och DN. Successivt ska så gott som alla biljetter bli personliga och kräva legitimation på tåget. Untantag görs för pendlarkort och pendeltåg.

Detta är ytterligare ett slag mot möjligheten att röra sig anonymt i vardagslivet. Det är inte bra. Anonymiteten är ett viktigt socialt skydd som bidrar till trygghet och garanterar att känsliga data om privatlivet kommer i orätta händer.

SJ:s beslut utgör bara ett exempel i raden på reträtter för anonymiteten. Vardagsanonymiteten står inför sitt utrotningshot. Den trenden bör vändas av ansvariga politiker – om de är intresserade av att värna privatlivets helgd för medborgarna!