Jämo visar sitt rätta ansikte

Som ett av sina sista ärenden innan Jämo (jämställdhetsombudsmannen) lades ned prövades ett klagomål från en man i Malmö som ansåg sig utsatt för könsdiskriminering. Det gällde ett gym, som har en särskild avdelning dit män förvägras tillträde. Kvinnor däremot har tillträde till båda avdelningar (den generella och den kvinnliga). Ändå betalar män lika mycket som kvinnor för gymkortet. Män får alltså mindre valulta för pengarna enbart beroendre på sitt kön. Det borde vara definitionen på diskriminering.

Det här var dock inte diskriminering, ansåg Jämo. ”Det är ett berättigat mål att kvinnor ska få ha en möjlighet till en fredad zon vid träning och att det är lämpligt och nödvändigt i det aktuella fallet att erbjuda kvinnor detta”, skriver myndigheten. Ungefär som om män vore ett slags rovdjur som det krävs inhägnad mot.

Detta är ett av många exempel som visar att Jämo oftast inte kämpade för jämställdhet. Jämo var i allt väsentligt en feministisk myndighet som kämpade för kvinnor. Nu är Jämo nedlagd, men attityden är representativ för hela det offentliga Sveriges ställningstagande i genusfrågan.

Man kan ju föreställa sig vilka reaktionerna skulle ha blivit om ett gym eller något liknande etablissemang skapade en avdelning ”bara för grabbar”. Tänk, exempelvis, om ett badhus skulle ha en av sina bassänger reserverade för män. Vad skulle Jämo ha sagt då?

DN Metro SR Syd KP

Annonser

7 svar to “Jämo visar sitt rätta ansikte”

 1. pinnen. Says:

  Trött på epa-grabbar med åsikter!

 2. Anders Hammarlind Says:

  den 8 januari 2009
  Jämställdhet och gamla manliga tankar…..
  Den norska regeringen är nu bäst i världen på pappapolitik säger norska mansforskaren Jørgen Lorentzen efter att hans regering i slutet på förra året presenterade ett gediget och brett paketförslag som sätter fokus på män och jämställdhet. I sommar blir det i norska Riksdagen, Stortinget, en melding – förhandling och beslut – om män, pappor och jämställdhet. En rad beslut som gäller förskolan, barnomsorg, familjen och arbetsliv, kvinnor och män och jämställdhet kommer successivt att genomföras och norska regeringens avsikt är att införa 3.5 månaders pappaledighet och vad som vankas lite längre fram är hela 4 månader. I sin förlängning den isländska modellen i princip, alltså 4 månaders föräldraledighet för pappan, lika mycket för mamman och så fyra månaders familjepott. Norge går med andra ord förbi oss med stora kliv. Jørgen Lorentzen är nöjd med åtgärderna för att stärka männens relation till sina barn. Kan tänkas att det blir diskussioner mellan de politiska blocken i Oslo men det kommer vi rapportera om fortlöpande. Den isländska 1/3 modellen infördes av en borgerlig regering och från Finland hör jag att samlingspartiet, moderaterna, sneglar hett på den isländska modellen. Inte enbart för att den är den mest jämställda utan för att den tryggar landets befolkningsåterväxt. Den utökade pappaledigheten kommer blir ”mer än bara semester” säger den mansforskaren Lorentzen, detta kommer göra det bra för både män, kvinnor som barn och Norge kommer få den bästa pappapolitiken. Det är bara att gratulera Norge och inse att den svenska regeringen gått i fullständig jämställdhetsstå.

  I skriften ”Menn, mansroller og likestilling” lägger Olso-regeringen ut texten om barn, föräldraskap och jämställdhet. Länge har jämställdhet varit ”synonymt med kvinnor” och deras kamp och uppoffringar men, heter det väldigt klokt, jämställdhet handlar ju också om män, när de som pappor har betydligt mindre tid med sina barn, män är mer olyckdrabbade, män är underrepresenterade i sociala arbeten, är mer kriminella och våldsamma (också i nära relationer) och man borde ju mer tydligt i den norska rapporten säga att män lever 5-6 år kortare, anser denne skrivare.
  Vi är nu i en förändring, en kraftfull sådan, och går pö om pö från ett patriarkalt samhällsstyre mot något som vi anar är jämställt, ja så kan man sammanfatta de norska tankarna. Barnen har blivit allt synligare – för fäderna till slut också. Papporna blir allt mer aktiva, tar ansvar och blir alltmer delaktiga. Pappaförändring är stor. Inte illa!
  Jämställdhet kan endast uppnås, skriver norska regeringen, när kvinnor och män arbetar tillsammans mot riktade mål som man är överens om och därmed bidrar såväl manlighet som kvinnlighet till ett bättre samhälle, i stort som enskilt. Men det krävs anpassningar och förändringar på resans färd förvisso. Ordagrant ” jämställdhet mellan könen handlar både om att förändra attityder bland män och kvinnor som att säkra formella rättigheter och skyldigheter på individ och gruppnivå”. I ”Menn, mansroller og likestilling” är man också på det klara med och över att det finns stora skillnader inom manligheten. Emedan man här på hemmaplan i blågula lnadet mest hamnat i djupa lerdiket, män är alltid förtryckare överlag, dvs. Talibaner som grädde på moset till det märkliga stickspåret från Uppsala Universitet vars forskning pekar på många rituella manliga sekter som gräver ner många barn(rena snurren!).
  Robert Connell, forskare från Australien, har haft stor inverkan på vår inhemska jämställdhetsdebatt, män förtrycker alltid kvinnor är hans akademiskasignum och Connell har dragit facit av sin forskning och nu opererat om sig till kvinna. Connellska forskningen ligger dock som fast kompass på många Genusforskningsstationer i vårt land, trist nog. I Norge har man inte kört i diket på detta märkliga sätt, tack o lov, utan konstaterar att forskningen(norska) för oss framåt. I vårt land ligger vi på biltaket i diket, synd, för vid hade kunnat vara betydligt bättre. Män har fått bli spottkopp to much helt enkelt och därav den svenska stiltjen. Ta Schyman som ex, jag gillar män sa hon i en intervju och fullföljde med ”jag har avverkat tre” och med ett leende typiskt henne. I min språkbok står det på avverka ” hugga ner och göra flis av” vilket sammanfattar den schymanska världsbilden, där Taliban-talet är grädde på moset. Och som en illustration av hur den svenska Genusdebatten fått slagsida, män är ruttna Talibaner och kvinnor fromma. Och inte i folkmun utan på Universiteten, därav är – just – genuskunskapen – som verkligen behövs – så ifrågasatt och därmed marginaliserad.
  Norska par är väldigt tydliga i att man delar försörjning, vill, och hemarbete. 90 % håller med om just detta. Allt fler lever också upp till likestilling(jämställdhet) samtidigt som arbetsplatserna är ett stort hinder för här har vi bromsen nummer 1). Företagsvärlden, de offentliga jobben, är så oerhört konservativa och här ser man få tecken på förändring. Samma som i vårt land med andra ord. Liksom i vårt land är också konsevativa män från andra kulturer ett problem.
  Inför debatten i Stortinget, meldingen, har en manspanel jobbat. 50-talet män har diskuterat och talat om menn, mansroller og likestilling, och det projektet har verkligen inte kört i diket utan gått från klarhet till klarhet. Manspanelen har dock fått veta att de inte alls är riktiga män och norska rapporten hugger till med att dessa kritiker(män) verkar tro att dessa har tydligen en självpåtagen ”exklusiv rätt” att själva ensidigt avgöra och definiera vad manlighet är. Mansrollen och pappaskapet förändras och medan kvinnorna hade sin stora förändring under 70-talet är det nu männens, pappornas tid. En formulering som Anders Borg(m) förmodligen skulle gilla är denna, ” spektrumet av manliga roller är utvidgat” och visst är det så. Manligheten är inte alls Connellsk utan mer som en solfjäder i skilda kulörer. Mäns allt större engagemang och delaktighet i jämställdheten innebär dock inte alls att kvinnornas jämställdhet blir nedprioriterat utan ” tvärtom det hänger tätt samman” heter det från Oslo och det tycker jag låter så great och fint.
  Till skillnad från Sverige har Norge lyckats öka antalet män inom förskolan och det med 50 % på blott fyra år. Den norska regeringen vill nu också införa pappagrupper runt om i landet också, summa samarium, det händer mycket, mycket i oljelandet Norge. Man pekar även på den djupa konflikten mellan individ rätt och samhällsansvar, just på tal om mäns sämre hälsa – män lever 5 år kortare liv (varför då och varför ska det accepteras?) – och det är inte helt enkelt att kryssa sig fram mellan riskbeteende och samhällsansvar. Men att män, pappor dör tidigare är inte det – just – en fråga om jämställdhet?!
  Det som händer nu utspelas i Norge. Vi har kört i diket här i Sverige och ligger still. Jag saknar en liberal radikal politik gällande jämställdheten från vår svenska regering, Anders Borg är bra på sitt sätt men vem kan väcka folkpartiet? Integrationen kan väl inte få ta över allt kan man fråga sig om gällande egen jämställdhetsminister. Eller håller Folkpartiet på att avskaffa den radikala liberalismen och dö, kan man ju undra också. I problematiken finns ju även en gammal patriarkal mansordning som vi här i Södertälje väl känner till, men knappt orkar möta…eller?

  Anders Hammarlind, 2009-01-08

 3. kritisk tänkare Says:

  Fann en passande bild till män som rovdjur för min blogg:

  http://vastarvast.blogspot.com/2009/01/jmo-anser-att-mn-r-rovdjur.html

 4. kritisk tänkare Says:

  Till pinnen: vad är en epagrabb? Vad är substansen (tankeinnehållet) i din kommentar?

 5. kritisk tänkare Says:

  ”Robert Connell, forskare från Australien, har haft stor inverkan på vår inhemska jämställdhetsdebatt, män förtrycker alltid kvinnor är hans akademiskasignum och Connell har dragit facit av sin forskning och nu opererat om sig till kvinna.” 🙂

 6. VEB Says:

  Förr i tiden handlade medborgarrättsrörelsen om att få bort skyltar med texten ”No blacks” eller ”No women”

  Idag handlar den om att sätta upp skyltar med texten ”No men”

  Så dumt och hycklade det inte behöver kommenteras!

 7. kritisk tänkare Says:

  Absolut. Samtidigt – fattar de inte vilken utnöttningseffekt detta hycklande har? Hur all känsla av samhörighet och respekt vittrar bort?

  Och det är ju inte bara det här. Det började när jag på 70-talet undrade varför FN bojkottade Sydafrika, men inte Iran och andra diktaturer.

  Och det underbyggs dagligen med frågor såsom hur kan Torbjörn Tännsjö behandlas med respekt och sitta med i medicin-etiska råd, när han försvarar organslakt i utilitarismens namn?

  Read my lips: vårt samhälle är verkligen, verkligen sjukt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: