Genusteori på dagis, ny YouTube-film

filmbild

Det sveper en våg av genusdagis genom Sverige. Genuspedagoger anlitas i förskolorna, tillämpar genuspedagogik och ställer om verksamheten så att ett genusperspektiv tillämpas på allt. De genuspedagoger som går längst vill till och med plocka bort gungor och sandlådor, eftersom dessa är ”genuskodade”.

Vi på Den Nya Välfärden har gjort en film om detta (här) för vår YouTube-kanal. Den heter ”Genusteori på dagis”. I filmen intervjuas Tanja Bergkvist, hon som skrev en kritisk debattartikel om genusdagis på Brännpunkt härom veckan.

Tipsa gärna andra om filmen genom mail eller blogg! Och ifall du har egna erfarenheter av genuspedagogik på dagis, skriv gärna kommentar här eller på Tuben!

11 svar to “Genusteori på dagis, ny YouTube-film”

 1. pelle Says:

  Tittar man på alla historiska händelser i svensk jämställdhetsutveckling under 2000-talet, så är det faktiskt inte så konstigt att det blir så här.

  Man måste se det hela i sitt historiska sammanhang.

  http://www.yakida.se/artal.html

 2. pelle Says:

  Problemet är egentligen att ingen politiker vågar ta tag i detta problem.

  Föreställ er att en politiker sa, – Nu är det slut med leken. Vi har inte råd att kasta miljarder efter miljarder i sjön för att tillfredsställa några som bara försöker lura oss.

  Jag fattar inte varför ingen politiker vågar säga ifrån?

 3. Magnus Says:

  Hejsan!

  Citat: ”Jag fattar inte varför ingen politiker vågar säga ifrån?”

  Efter att man införde möjligheten till personval vid val till kommun, landsting och riksdag, har vi fått allt fler politiker som säger det folk vill höra istället för det folk behöver höra.

  Om du som politiker säger det folk vill höra, blir du populär och omtyckt, och dina chanser ökar att du ska bli vald via personröster.
  Om du som politiker däremot säger det folk behöver höra, blir du snabbt impopulär och antalet personröster sjunker varav karriären kan vara i fara.

  Ovanstående är nog en av anledningarna till att politiker inte vågar ifrågasätta feminismen. Politikerna säger tyvärr helt enkelt det alla vill höra, då det är det lättast och ger bäst resultat om man ser till personröster.

 4. Hellan Says:

  På vår dotters första dagis var personalen inspirerade av genus-pedagogiken. Vi var mycket nöjda med dagiset. Hon gick där i 1,5 år sen flyttade vi. Vi märkte inte så mycket av den där genus-pedagogiken då. Det nya dagiset var också ok men jag blev förvånad när det första min dotter fick höra VARJE dag av personalen på det nya dagiset var typ: Hej! Vad du är fin idag! Vilken fin tröja du har, är den ny? eller vad fin i håret du är! Behöver jag säga att dotterns bästa kompis alltid fick höra vad tuff han var av personalen? I verkligeten är min dotter minst lika tuff men hon uppmuntrades till att vara söt och gullig i stället. Det som var bra med det första dagiset var att de försökte att inte visa vilka förväntningar som finns på killar respektive tjejer utan behandlade alla som bara barn.

 5. Access Says:

  Jag tycker det är bra att Tanja säger ifrån i sin debattartikel. Mer sånt!
  En nyansering som däremot missas är lite den som ”Hellan” är inne på.

  Det är bra om personalen lär sig känna igen när de hanterar barnen utifrån deras kön och inte utifrån individen. Att uppmuntra flickorna att vara söta och pojkarna att vara tuffa är inte okej. Det är att utöva en form av sexism när man könsstyr sitt beteende gentemot barnen på det sättet. Alltså, så långt har jag inget emot personalens ”genusutbildning”.

  Men det är värre när de sen vill styra de beteenden som barnen själva väljer. När de vill ”fasa in” barnen i könsneutrala beteenden. Det är lika illa som att fasa in dem i könsstereotypa beteenden.

  Att ha separata cykeldagar för pojkar och flickor, att ta bort gungor eller dockor och liknande – det är fan inte okej. Då finns det en politisk agenda i botten som man vill implementera genom att påverka barnen. Sånt ska inte personalen hålla på med. De får gärna ha en politisk uppfattning, bara de lämnar den hemma när de går till jobbet.

  Den här nyanseringen; Mellan att personalen har kunskap om sitt könsstereotypa beteende (vilket är bra) och att personalen utövar beteendepåverkan på barnen (vilket inte är bra) framkommer inte riktigt i filmen. Det är synd! För jag tror att den är väsentlig om vi ska kritisera genustramset och samtidigt hävda att barnen har rätt att bli sedda för de individer de är – oavsett kön.

 6. kd Says:

  Och vad blir nästa steg? att amputera de kroppsdelar som är kopplade till könsroller och satsa på storskalig provrörbarn-tillverkning med kossor och grisar som föderskor? Då blir genusdamerna nöjda säkert.

 7. Staffan Says:

  Ett mycket gott initiativ. Har tipsat på egna bloggen.

 8. Tanja Bergkvist Says:

  Access skriver ”De får gärna ha en politisk uppfattning, bara de lämnar den hemma när de går till jobbet.” Tyvärr är det inte så enkelt. I statens offentliga utredningar, tex SOU 2006:75 påpekas uttryckligen flera gånger (tex sidan 19) att ”Svensk förskola representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt”.

  Detta ”projekt” styrs av genusvetarnas forskningsresultat. Dessa resultat är mycket olika, vissa vill ta bort alla pojkleksaker (tex bilar) då dessa är ”könskodade” av pojkarna, vilket innebär att pojkarna leker med dem mest, och de anses av genusvetarna ha ”högre status” och måste därför bort. Åter andra vill ta bort flickleksaker (tex dockor) då de inte ens genom att styra leken kan få alla pojkar att leka lika mycket med dem som flickorna gör. Dessa genusvetare ger förskolorna de är ute och missionerar på rådet att antingen plocka bort en av dessa kategorier leksaker, eller att ”avkoda dem”!

  Anledningen till den högre ”statusen” hos pojkleksaker består i att genusvetarna urtolkar detta ur det faktum att flickor gärna leker med pojksaker men motsatsen inte är lika vanlig. Genusvetarna vet att deras
  tid är ute, och därför måste de hela tiden finna mer och mer absurda
  metoder för att rättfärdiga sin existens och behålla sina anslag.

  Men genusvetarna är experter på att falla i sina egna fällor genom diverse paradoxer och självmotsägelser de inte kan ta sig ur då de byggt ett LUFTSLOTT.

  Det finns tex något som heter ”kompensatorisk pedagogik” som består i att man delar upp i pojk-och flickgrupper och låter pojkarna göra flicksaker (och med det avser jag lekar och beteenden som statistiskt förekommer ofta hos flickor men mer sällan hos pojkar), och flickorna göra pojksaker.

  Men vad innebär då detta? Genusvetarna, som SJÄLVA driver tesen att det förekommer stora variationer INOM respektive könskollektiv, delar nu alltså upp barnen efter yttre genitalier för att de ska tränas i det motsatta könets kompetenser, samtidigt som de hela tiden hävdar att en pojke visst kan vara feminin och vice versa. Men för de pojkar som redan har flickpreferenser avseende lek och beteende, och för de flickor som redan har pojkpreferenser avseende detsamma, kommer ju denna metod att innebära en FÖRSTÄRKNINGSPROCESS istället för, som det var tänkt, kompensation för brister. Då är det bättre att dela upp barnen efter BEFINTLIGT BETEENDE istället för efter biologiskt kön. Genusvetarna vet sannerligen inte vad de själva sysslar med, och det vet inte heller jag. Men i mitt försök att klura ut detta har jag insett att situationen är långt värre än jag trodde.

  Men att motverka stereotypa könsroller och könsmönster står inskrivet i förskolans läroplan Lpfö 98. Och man ska då ha i åtanke att det är genusvetarna som bestämmer vilka dessa könsmönster är och med vilka metoder de skall bekämpas.

 9. Google Says:

  Fantastiskt bra att ni tar upp de feministiska genus-politrukernas systematiska barnmisshandel och könshat.

 10. VEB Says:

  kommentarer Tanja Bergkvist

  ”Tyvärr är det inte så enkelt. I statens offentliga utredningar, tex SOU 2006:75 påpekas uttryckligen flera gånger (tex sidan 19) att “Svensk förskola representerar såväl ett barnpedagogiskt som ett könspolitiskt projekt”.”

  Förutsättningen för att Sveriges förskola representerar ett könspolitiskt projekt är ju att den inte representerar ett barnpedagogiskt. De där sakerna är helt emot varandra. Man har sålunda redan i SOU sagt emot sig själva och bevisat att staten överhuvudtaget inte skall utreda vilka åtgärder som behövs på ämnet undervisning. Dvs lärare skall inte vara partibundna.

  ”Detta “projekt” styrs av genusvetarnas forskningsresultat.”

  Dvs deras personliga politiska åsikter. För faktisk forskning (ta reda på saker) är det inte många genusvetare som sysslar med. I grunden handlar det om att de anser forskning ÄR politik.

  ”Dessa resultat är mycket olika, vissa vill ta bort alla pojkleksaker (tex bilar) då dessa är “könskodade” av pojkarna”

  Det är snarare av genusvetarna de är könskodade 🙂

  ”vilket innebär att pojkarna leker med dem mest, och de anses av genusvetarna ha “högre status” och måste därför bort.”

  Statuskodningen görs alltså av genusvetarna. Det är inte pojkarna som anser det har högre status att leka med bilar, Det är genusvetarna som gör det. Allt handlar om deras personliga politiska åsikter som de begraver i ett hav av teori som bara är en ursäkt för de åsikterna.

  ”Åter andra vill ta bort flickleksaker (tex dockor) då de inte ens genom att styra leken kan få alla pojkar att leka lika mycket med dem som flickorna gör.”

  Nej och detta har alltid varit problemet med socialt ingenjörsarbete. Personligt intresse har man inte lyckats få makten över. När Berlinmuren föll jublade folket.

  ”Dessa genusvetare ger förskolorna de är ute och missionerar på rådet att antingen plocka bort en av dessa kategorier leksaker, eller att “avkoda dem”!”

  Leksakerna kan inte avkodas eftersom det är genusvetarna själva som bestämmer att de är kodade. Genusvetarna kommer aldrig att anse leksakerna avkodade och konkret har de aldrig varit kodade. Det är bara genusvetarna som personligen tycker så. Yrket genusvetare är bara en ursäkt att kalla personliga politiska åsikter nåt annat än personliga politiska åsikter. Att skapa ursäkter för politiska tvångsinsatser som ökar kontrollen är deras enda syfte. Och de kämpar inte mot patriarkatet. De är anställda av patriarkatet för att stärka kontrollen över individen.

  ”Anledningen till den högre “statusen” hos pojkleksaker består i att genusvetarna urtolkar detta ur det faktum att flickor gärna leker med pojksaker men motsatsen inte är lika vanlig.”

  Orsaken flickor kan bete sig som pojkar medan pojkar inte kan bete sig som flickor ligger i att pojkar inte värderar flickors beteende. Det betyder inte de undervärderar det, det betyder det inte har nån större betydelse för pojkar. Flickors motsvarighet i pojkar som beter sig som flickor är flickor som ser ut som pojkar. Och de flesta flickor som gått genusförskola gör det inte för det skulle motverka deras status och öka jämställdheten.

  ”Genusvetarna vet att deras tid är ute, och därför måste de hela tiden finna mer och mer absurda metoder för att rättfärdiga sin existens och behålla sina anslag.”

  Ja exakt, men hur kommer det sig att du är den enda jag sett påpeka detta i detta yrkesområde? Skolorna måste ju vara fulla av lärare som inser att de blir undervisade i politiska åsikter, inte kunskap. För att inte tala om föräldrarna vars barn görs till redskap. Varför tror de att flera av deras barn kastar sten på polisen egentligen?

  ”Men genusvetarna är experter på att falla i sina egna fällor genom diverse paradoxer och självmotsägelser de inte kan ta sig ur då de byggt ett LUFTSLOTT.”

  Fast genusvetarna försöker inte ens uppnå vad de pratar om. Hade de gjort det hade de förespråkat att flickor såg ut som pojkar i lika hög grad som pojkar betedde sig som flickor. Det gör de inte för de inser dels att flickor får en fördel om alla tvingas bete sig tvärtom. Dels att både föräldrar och barn skulle protestera villt om flickorna tvingades se ut som traditionella pojkar i jämställdhetens namn.

  ”Det finns tex något som heter “kompensatorisk pedagogik” som består i att man delar upp i pojk-och flickgrupper och låter pojkarna göra flicksaker (och med det avser jag lekar och beteenden som statistiskt förekommer ofta hos flickor men mer sällan hos pojkar), och flickorna göra pojksaker.”

  Ja och denna pedagogik skapar inte jämställdhet, den ger flickor fördel eftersom det läggs mycket högre betydelse i hur pojkar beter sig från början.

  ”Men vad innebär då detta? Genusvetarna, som SJÄLVA driver tesen att det förekommer stora variationer INOM respektive könskollektiv, delar nu alltså upp barnen efter yttre genitalier för att de ska tränas i det motsatta könets kompetenser, samtidigt som de hela tiden hävdar att en pojke visst kan vara feminin och vice versa.”

  Ja, och det i sig gör de för att skapa kompensatorisk jämställdhet. Dvs fördelar för tjejer och nackdelar för killar. Redan idag är killar i underläge på universitetet och i alla ämnen. Orsaken detta inte syns tydligare är att normalfördelningen bland killar och tjejer är mer extrem hos killar. Mer genier, mer idioter. Och när de sedan hävdar killar har fördel så tittar man bara på den lilla del av killarna som det går bäst för. Alla killar som hamnar i problem redan som unga skylls på mansrollen.

  ”Men för de pojkar som redan har flickpreferenser avseende lek och beteende, och för de flickor som redan har pojkpreferenser avseende detsamma, kommer ju denna metod att innebära en FÖRSTÄRKNINGSPROCESS istället för, som det var tänkt, kompensation för brister.”

  Ja, en förstärkning av deras svaga sidor. Ungefär som att Zlatan tvingas lägga mer tid på saker han är dålig på och mindre tid på fotboll vilket skulle drabba honom personligen och laget. Detta är ett i grunden marxistiskt synsätt, om vi inte kan få alla lika bra kan vi ge de som det går bra för svårigheter så de blir sämre och alla blir på samma nivå.

  ”Då är det bättre att dela upp barnen efter BEFINTLIGT BETEENDE istället för efter biologiskt kön.”

  Praktiskt ja, politiskt nej, om vi delar upp barnen efter befintligt beteende kommer killars normalfördelningskurva att resultera i att de mest maskulina barnen vanligen är killar. Det är enbart när killar har allt emot sig feministisk jämställdhet (dvs jämna siffror i högsta gruppen på papperet) kan bli ett faktum. Detta vet genusvetare och därmed hävdar de alltid att sådan delning bara stärker de gamla könsrollerna då fler killar hamnar i fel grupp. Det handlar ju inte om befolkningen i stort. Det handlar om att man vill ha fler tjejer i absoluta toppen.

  ”Genusvetarna vet sannerligen inte vad de själva sysslar med, och det vet inte heller jag. Men i mitt försök att klura ut detta har jag insett att situationen är långt värre än jag trodde.”

  Vad genusvetarna sysslar med är inte vad de säger de sysslar med men de vet definitivt vad de sysslar med. De skapar ett matriarkat där killar har allt emot sig. De bearberar skola, sociala myndigheter, juridik och politik för att gynna kvinnor på områden där kvinnor av genusvetarna själva anses vara förtryckta. Finns inget faktiskt förtryck ljuger man helt enkelt ihop ett. Inte minst är detta tydligt när de säger att kvinnor inte fick rösta för 100 år seden. För 100 år sedan (1909) fick nämligen inte män rösta heller.

  ”Men att motverka stereotypa könsroller och könsmönster står inskrivet i förskolans läroplan Lpfö 98.”

  Att skriva in det i läroplanen var ett misstag från början och handlade mest om det som redovisades i dokument inifrån. Att regeringen överhuvudtaget inte begrep sig på vad personer som Margareta Winberg sysslade med. Nämligen att flytta makt från folkvalda till egna intressegrupper.

  ”Och man ska då ha i åtanke att det är genusvetarna som bestämmer vilka dessa könsmönster är och med vilka metoder de skall bekämpas.”

  Och genusvetarna är allt annat än folkvalda. Det är detta som kallas ”public-private-partnership” när de folkvalda är så insyltade med icke-folkvalda att demokratin sätts ur spel. För det betyder ju i praktiken att genusvetare utan något som helst demokratiskt mandat i smyg styr politiken eller hur?

  Dessa två inlägg skrev jag som food-for-thought, dvs som grund för framtida debatt. De skall ses som förslag på förklaringar på de frågeställningar som dyker upp. Min personliga åsikt är att genuspedagoger överhuvudtaget inte är ute efter jämställdhet. De är ute efter att flytta makt och kontroll till sig själva att göra vad de vill med. Det är klart att ingen vill säga de är emot jämställdhet men vad betyder det när det är en liten grupp icke-folkvalda som bestämmer vad som jämställdhet betyder?

 11. yuri manga Says:

  yuri manga

  Genusteori på dagis, ny YouTube-film | Pär Ströms blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: