Hemlig underrättelsepakt med USA

Den brittiska tidningen Guardian har avslöjat en konfidentiell rapport som föreslår ett omfattande samarbete mellan EU-länderna och USA i terroristbekämpningen. I praktiken ska det innebära massiv överföring av personuppgifter om européer till USA och överföring av information som samlats in av underrättelsetjänster. Det hela kallas ”Euro-Atlantic area of cooperation”. Förslaget har under 18 månader arbetats fram av inrikes- respektive justitieministrarna från sex EU-länder, däribland Sverige.

Här finns en självklar koppling till FRA-lagen. Man kan förvänta sig att FRA:s spaningsresultat kommer att höra till det som skickas över till USA om denna nya atlantpakt förverkligas. Eftersom läckor redan har visat att FRA spanar på helt vanliga medelsvenssons blir jag mycket oroad. Dessa personer, helt oskyldiga, kommer då att stå med på listor som amerikanerna får, och förmodligen sättas upp på så kallade watch lists. Resultatet kan bli livslånga svårigheter för dessa personer, exempelvis varje gång de ska flyga.

Integritetsskyddet är dåligt i USA för amerikanska medborgare – för ickeamerikaner är det ickeexisterande. Amerikanerna har gjort sig kända för att svartlista människor på mycket lösa grunder, och man måste utgå ifrån att de aldrig raderar den sortens information. Exempelvis är författaren Jan Guillou fortfarande terroristklassad av USA (efter hans avslöjande av IB-affären för flera decennier sedan).

Du finner rapporten här.

AB SvD


24 svar to “Hemlig underrättelsepakt med USA”

 1. Hultins tankegång » Ska Sverige (och EU) bli stater i USA? Says:

  […] Jag ser just att även Pär Ström har uppmärksammat det […]

 2. Access Says:

  Kommer USA lämna ut uppgifter om sina medborgare i samma omfattning som de förväntar sig att europeiska länder lämnar ut uppgifter om sina?
  Kan man ju undra …

 3. eubloggen Says:

  Länk till rapporten finns på http://www.eubloggen.se

 4. Tomas Mattsson Says:

  Punkterna 30, 32, 36, 62, 63, 71 och 168 in den hemliga rapporten ”Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world”, som ligger till grund för Reinfledts ståndpunkt i FRA-frågan och FRA-verksamhetens design, är absolut värda en närmare betraktelse.

  Ett klargörande: Med ”Freedom” i raportens titel avses ”Mobility”.

 5. Mike Says:

  FYFAN ASSÅ FYYFAAN ,, Vem ska ha nackskottet Fyfan här ska huvuden rulla.

 6. Rolle från Bagarmossen Says:


  Encryption, Privacy, and You

  Category: goodmath > Encryption
  Posted on: August 7, 2008 11:18 AM, by Mark C. Chu-Carroll

  As you’ve probably heard, the US customs service has, recently, asserted the right to confiscate any and all computers and/or digital storage carried by anyone crossing the US border. They further assert the right to demand all passwords, encryption keys, etc., from the owners. They even further assert the right to keep or make copies of any data that they find, and to share it without limit with anyone they choose.

  I don’t think I really need to stress how insane this is.

  (Slut citat, artikeln fortsätter)
  Mot dumheten kämpar även gudarna förgäves! Men gpg kan vara bra som tillhygge.

 7. dumpad Says:

  Det ska väl vara PGP, Pretty Good Privacy 😉

 8. Rolle från Bagarmossen Says:

  Nä. Du har rätt i att PGP var föregångare, men sedan han släppts ut ur fängelset (fortfarande utan rättegång) efter ett par år gjorde upphovsmannen programmet till en kommersiell, sluten produkt. Spekulationer förekom om att anledningen till att han släpptes var att näsa hade hittat en exploaterbar svaghet i algoritmen… därför var PGP inte längre vapen.

  GPG är fri kod som i princip går att syna i sömmarna efter hemliga bakdörrar. Därför.

 9. Tomas Mattsson Says:

  Den platonska modellen lyser som en död stjärna som fortfarande lämnar ljus efter sig över rapporten “Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an open world”. Rapportens skuggsida uttrycker en idealiserad VAD-värld som per definition inte stämmer med HUR det ser ut i verkligheten. Lyckligtvis går det att säga detta, eftersom det är känt HUR FRA fungerar.

  Rapporten erkänner fräckt det oförenliga, p 31, i begreppen ”mobility, security and privacy”. Genomgående talar rapporten om ”security” och i samma andetag framhålls nödvändigheten av att upprätthålla medborgarnas ”privacy”. Det är vackert så. Men FRA har ju visat sin rätta karaktär, d.v.s. HUR det fungerar i praktiken. Massavlyssning.

  Det leder fram till följande slutsats: Rapporten måler en bild av en idealiserad VAD-värld, som inte motsvaras av FRA-verksamhetens realitet. I denna välskrivna, lömska och farliga framställning ryms därmed nihilismen. En rapport som ger sken av att lösa ”security”-problemet i samband med ”mobility” och sålunda styra politikerna in i ”rätt” omloppsbana.

  Man kan ha sina aningar om vem som har designat problemet i form av Schengen.

  Eller som en berömd tänkare en gång uttryckte saken: ”Europe has yet to face the reality of Nihilism,”

 10. Professor Kronvrak Says:

  Vart tog den personliga integriteten vägen och hur länge dröjer det innan:
  Alla går i samma takt och alla skriker ” heja laget ” eller ”heil the leader”.

  Jag har lagt ut en länk till din sida.

  Vänligen Professor Kronvrak

 11. Potatismos Says:

  Jag måste kräkas.

 12. Hans J Says:

  Har du tillstånd till det?

 13. benke Says:

  Kan potatismos kräkas?

 14. Tomas Mattsson Says:

  Jag måste bara citera en persisk kille vid namn Sehabi Asterabadi. Man kan tänka på Reinfeldt också när man läser strofen:

  Den insiktsfulle; den, som åtnjuter Guds frid; vars själ och
  kropp är friska,
  Brukar ej förarga sig över vart ord, som fälls.
  Ty, om en vis man talat detta ord, är det ett rättesnöre och ett
  råd;
  Och om en ovis man talat det, vad betydelse och vikt behöver
  du tillmäta hans ord?

 15. Blubb Says:

  FRA-hearing i Centerpartiet!

  Alla som är intresserade kan anmäla sig som åhörare till den hearing om FRA-lagen som blir den 29/8. Läs om det på http://www.centeruppropet.se och skynda dig att anmäla dig, eftersom antalet platser är begränsat.

 16. Rolle från Bagarmossen Says:

  Lyssnar ni riktigt noga, FRA? Min röst kommer nu från en obestämd plats mitt emellan öronen.

 17. Hans J Says:

  Den här “hearingen”. Är det ytterligare bara ett sätt för centern att återta kontrollen över sina frihetsälskande “överlöpare”. Dom där “quislingarna”, “desertörerna”.

  Dom som försöker uttrycka sin personliga åsikt och rösta efter en djupt känd övertygelse. Dom ska trampas ned av en “makthungrig” mob. Skällas ut, förnedras och dras i smutsen.

  Jag antar att det inte är om det som “hearingen” ska handla – Centerns bristande demokratiska fingertoppskänsla.

  Centern har uppvisat en hjord- och flock-mentalitet. Ändamålet makt har helgat alla medel även att trampa på friheten och faktiskt att kränka – YTTRANDEFRIHET och RÖSTRÄTT.
  Nu ska man då ha en “hearing”. Man får anta att det inte på å-HÖRARNA som ska “hearas” på. Några uppblåsta självtillräckliga potentater med någon enstaka förskrämd “gisslan” som passar sig noga för att stöta sig med mittfåran i flocken – ska förkunna en på förhand uppgjord linje.

  Centern borde ta itu med sitt demokratiska underskott!

 18. Erik Hultin Says:

  Hans J:
  Hearingen som Centerpartiet ska ha har sitt ursprung hos oss kritiker. Den utlystes gemensamt av CenterUppropet, CUF, Stockholmscentern och Stureplanscentern. Anledningen är att vi är skarpt kritiska till hur detta har hanterats av partiet samt att FRA-lagen inte på en fläck överensstämmer med det partiprogram som finns.

  En sak som jag kan garantera är att partiet inte kommer att ta kontroll över kritikerna. Därför så är listan på sakkunniga som kommer att finnas på plats mycket stark. Vi snackar inte om något tillrättaläggande.

  Du har dock rätt i att åhörarna inte kommer att komma till tals. Frågor till sakkunniga från 150 pers. samtidigt blir troligen inte så särskilt givande, utan snarare bara rörigt. Däremot så kommer vi kritiker att finnas med i frågepanelen, och vi kommer att både höras och märkas. Listan på sakkunniga och namnen i frågepanelen kommer att offentliggöras inom kort. Kasta gärna ett öga på den infon när den kommer så kan det tänkas att du ändrar inställning till vår hearing. De som är först till kvarn med att anmäla sig kommer givetvis att få en åhörarplats.

 19. Erik Hultin Says:

  Skulle kanske tillägga att det var vi kritiker som i efterhand bjöd in Centerpartiet som medarrangör. Det hela styrs alltså INTE av partiet.

 20. Hans J Says:

  Erik Hultin:
  Jag menar att detta är en partiöverskridande fråga. Det behöver inte vara ordet ”center” hit eller ”center” dit i en hearing om det.

  Vi kritiker är inte centerpartister mer än till någon eller några få procent. Kritikerna (de moderata, folkpartistiska, socialdemokratiska, vänsterpartistiska, piratpartistiska) har inte bjudit in något centerparti.

  Så det är i stort en intern centerhistoria. GOTT SÅ!!!
  Men det hade kunnat vara ÄNNU bättre!

  Det ser mer ut som en ”rädda ansiktet på centerpartiet”-aktion och det respekterar jag. En ansvarig del av centerpartiet försöker rädda litet av anseendet av hela partiet. Det KAN GÅ – men det sitter ”hårt åt” !

  Jag personligen tycker att Fredrik Federley ändå är lite av hjälte. Trots allt! Alla de fegisar som inte ens satte sig in i frågan får mycket mindre kritik än han fått. Han var ju en av de mycket få som tordes någonting alls. ALLA andra (med något undantag) följde bara fegt med strömmen.

  Det hade varit bättre med en PAN-FRAlag-hearing. Det som gör mig orolig är om det på något sätt ska utmynna i någon form av förslag till ”ÄNDRINGAR” i lagen. Finns lagen alls kvar, i ens någon form, så genomförs den ”medelst” ÄNDAMÅLSGLIDNING ändå inom kort.

  Jag anser att lagförslaget är helt genomruttet:

  – Sjukt att sälja eller ”byta” någon info alls med hemliga organisationer utomlands. All överstatlighet ska vara en absolut sista utväg. Inte någon bekvämlighetsinrättning.
  – Sjukt att allt KAN avlyssnas eller ”forskas” på. Jag vill inte vara ofrivillig labbråtta!
  – Sjukt att anförtro det hela till en lögnaktig organisation med korrupt personal (bajsman, folk som bara ”upphör”, lögnare, desinformatörer)

  osv.. osv.. osv..

  Då kan en hearing hållas EFTER att lagen förpassats till den sophög där den hör hemma. Det viktigaste är att Lagen försvinner – övriga problem, i den mån det finns några, får lösas DÄREFTER!

  – Kablarna får inte kopplas till FRA

 21. Erik Hultin Says:

  Hans J:
  Ja, du har helt rätt i att det är en partiöverskridande fråga. Förstår jag dig rätt så gör alltså vi kritiker inom Centerpartiet helt fel och vi bör skrota hela hearingen för att sedan låta någon anordna en annan hearing. Detta alternativt att lagen helt enkelt ska skrotas och sen ska en hearing anordnas.

  Jag kan ärligt säga att jag inte är så särskilt imponerad över hur politiken fungerar, i synnerhet när man ser till den mängd prestige som sätts av olika personer i olika frågor. En sak har jag dock insett, och det är att jag för att få min vilja igenom delvis måste spela i samma spel, fast efter mina egna regler. Då har jag en chans att påverka.

  För att förtydliga hearingen och syftet med den så kan jag bara tipsa dig om att kolla vilka sakkunniga som kommer att finnas där samt möjligen i vilken riktning det hela utvecklas. Att vi som anordnar den råkar vara centerpartister kan jag inte göra något åt, förutom att först strippa bort mina egna politiska åsikter. Är det ett krav för att någon form av tilltro ska sättas till mina kommentarer?

 22. Hans J Says:

  Regeringsformen 8 kapitlet paragraf 17:

  “Lag får ej ändras eller upphävas annat än genom lag. I fråga om ändring eller upphävande av grundlag eller av riksdagsordningen äger 15 och 16 §§ motsvarande tillämpning.”

  Detta innebär att den aktuella lagen inte kan “rivas upp” utan att istället en ny lag som ogiltigförklarar den gamla måste antas av riksdagen! Lyckligtvis behöver en sådan lag bara vara några få rader!

  En sådan lag kan alltså se ut så här:

  ”Lag om
  upphävande av
  Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
  Denna lag upphävs!”

  eller nåt i den stilen. Det blir egentligen bara ett extra steg. Avsikten är antagligen bara att ha en spårbarhet och kontinuitet bakåt i tiden. Eftersom Mark Klamberg är med i tråden så kanske man får be om en kommentar om det finns mer att tillägga.

  När då de olika grupperingarna, centerupproret, borgerliga mot FRA, Moderater mot FRA och allt vad de olika grupperingarna kan heta arbetar för ett ”UPPRIVANDE AV LAGEN” så menar de olika saker.

  Det är en FARA i det !

  Ett upprivande av lagen kan innebära en av flera olika möjligheter
  1. att man HELT SONIKA TAR BORT DEN. Det gör man genom att lagstifta bort den för det är så ett borttagande går till.
  eller
  2. att man ersätter den med en annan lag som annars skulle kommit till genom att man tog två steg:
  Först tog bort den enligt alternativ 1 och sedan införde en ny lag från scratch.

  Det är ärligare att först TA BORT LAGEN och SEDAN införa en ny. Då slipper man att vissa skrivningar ”slinker med”.

  Att sedan varje partigrupp var för sig diskuterar detta är mycket tvivelaktigt och osäkert vad rättssäkerheten beträffar. Vi behöver EN debatt om en lag om signalspaning och inte 3-4 parallella där varje partigrupp var för sig låser sig om ”ändrings”-förslag som sedan blir svåra att ena.

  Det är taktik från dem som vill ha den nuvarande FRA-lagen att splittra motståndet mot den.

 23. Erik Hultin Says:

  I princip så kan jag hålla med dig om att en debatt vore det bästa, men det är en smula utopiskt att tro att det är möjligt. Vore det enbart en debatt så skulle samtliga allianspartier sitta helt still i båten och låta Reinfeldt/Tolgfors sköta rodret.

  Som centerpartist kan jag påverka mitt eget parti i en vettig riktning, samtidigt som både Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt, Lars Ohly, Göran Hägglund o.s.v. fullständigt kan strunta i vad jag vill och försöker åstadkomma. Menar du verkligen på fullt allvar att vi alla helst bör lämna partiet, demaskera oss från ev. partifärger och sedan från ett utifrånperspektiv försöka påverka? Jag menar att det behövs både inre och yttre påverkan. Är inte det vettigare?

 24. Hans J Says:

  Faran med 3-4 debatter i de olika partiernas hägn är också att dessa i flera fall inte är öppna för ”insyn”.

  Studiebesöket på FRA från moderat håll var exempelvis helt slutet. Vilka frågor som ställdes och de svar som gavs får vi inte veta! FRA kan ju inte gärna ha lämnat ut sekretessbelagt material och då vill jag också veta!!! Varför gick man inte ut med en publik information om studiebesöket? Varför inte inbjuda allmänheten till studiebesök? Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att lagar inte alls stiftas av riksdagen utan AV FOLKET GENOM RIKSDAGEN !

  Att hålla separata diskussioner i varje politisk grupp befäster ett gruppbeteende, per riksdagsgrupp, som inte är relevant eller i min åsikt önskvärd i fråga om FRA. Ett sådant beteende gagnar inte fullständigheten och delaktigheten för allmänheten. Det må vara så att centerupprorets hearing är en av de öppnare och bättre. Jag vidhåller ändå min principiella åsikt.

  Varför inte ha en gemensam där de skarpaste hjärnorna oavsett läger deltar. Nu blir i praktiken mycket redan avgjort då riksdagen senare ska ”diskutera” saken – låsningarna har redan åstadkommits.

  Det handlar inte om att demaskera sig från partifärger men att vara öppen från synpunkter från personer som inte nödvändigtvis är associerade med ett särskilt parti måste väl ändå gagna sak och folk. Saken är i huvudsak teknisk och det finns väl inte något särskilt bondeperspektiv på integritet. Tekniken får redas ut först så delarna och byggstenarna i en etisk diskussion sedan är klara. Detta är på intet sätt någonting som sker bäst per parti. Därefter kan en rent etisk diskussion följa med jurister och filosofer. Där kan man visst tänka sig att göra detta partivis om sådan önskan finns.

  Att inte i ett första steg definiera en för alla partier gemensam begreppsapparat och nomenklatur för saker som ”signal”, ”signalspaning”, ”avlyssning”, ”samverkanspunkter”, ”kränkning” osv anser jag vara helt förödande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: