Archive for augusti, 2008

Intressanta idéer i FRA-frågan

torsdag, augusti 28, 2008

Idag har folkpartisterna Camilla Lindberg och Agneta Berliner skrivit en debattartikel i Expressen där de presenterar idéer till hur FRA-lagen skulle kunna skrivas om i grunden. Det är intressanta idéer. Det handlar bland annat om att teleoperatörerna ska göra huvudsållningen av material (istället för att allt som passerar landets gränser skickas till FRA), att en specialdomstol skapas som ger tidsbegränsade avlyssningstillstånd, att brottsmisstanke krävs vid avlyssning riktad mot enskild person, och att den som misstänkar sig ha blivit avlyssnad ska kunna få sin sak prövad i domstol. Det rör på sig i FRA-frågan. Om den här debatten får fortsätta ett tag kanske vi landar i något riktigt vettigt!

Ohämmat bilsnokande i frihetens stamort

onsdag, augusti 27, 2008

Polisen i New York City vill införa ett system med automatisk inläsning av nummerplåten på alla bilar som kör in till Manhattan. Dessa bilnummer ska tillsammans med en tidsstämpel och en radioaktivitetesstämpel lagras i en månad. Det handlar om att kombinera tre teknologier – fotografering, automatisk nummerplåtsinläsning och sensorer för radioaktivitet. Systemet ska heta Operation Sentinel, berättar tidningen New York Times här.

Om det förverkligas innebär det att det blir omöjligt att köra bil in till Manhattan utan att det registreras i en polisiär databas. Sedan kan man bara vänta och se vilken ändamålsglidning det blir – användning av informationen för nya syften, längre lagringstid…

Själv anser jag att det är en grundläggande medborgerlig rättighet att kunna röra sig fritt inom sitt eget land i full anonymitet, utan samhällelig registrering av förflyttningarna (med undantag för flygresor). Men det tycker man uppenbarligen inte i frihetens stamort på jorden.

Vad tycker man i gamla Svedala?

Fradar ny FRA-radar som avslöjar snokande

onsdag, augusti 27, 2008

Internetleverantören Bahnhof har lanserat en programvara kallad Fradar (FRA-radar). Det är en plug-in till webbläsaren Mozilla Firefox som vid surfning ger besked om huruvida trafiken helt går inom Sverige eller passerar landets gränser (vilket innebär risk för FRA-snokande, när FRA-lagen träder i kraft). En kul grej som säkert bidrar till att bilda opinion. Jag önskar att fler IT-företag (internetleverantörer och teleoperatörer) än Bahnhof hade ett äkta engagemang för integritet! Fradar får användas fritt av både privatpersoner och andra internetleverantörer – nu ska vi se om nånon av dem nappar! Du kan ladda ned Fradar här.

FRA har snokat på svenskar via Baltikum

onsdag, augusti 27, 2008

Nu visar det sig att mycket tyder på att FRA, Försvarets Radioanstalt, under ett antal år i hemlighet har spionerat på svenskar via de baltiska länderna. I början av 90-talet hjälpte FRA dessa länder att bygga upp sin underrättelsetjänst och etablerade då ett samarbete. Stora mängder rådata, alltså telefonsamtal och elektronisk trafik, för svenskar ska ha överförts från de baltiska länderna till FRA. Detta avslöjar tidningen Ny Teknik. Nu ska Datainspektionen undersöka saken.

Jag är inte förvånad. Det är många som tror att den i juni antagna FRA-lagen är tänkt att legalisera en verksamhet som redan bedrivs av FRA, olagligt. Om det är så utgör det inget som helst skäl för att införa lagen, snarare för att starta en utredning och kanske väcka åtal.

För övrigt pratas inte bara i Sverige utan på många håll sedan länge om att underrättelsetjänster går runt det egna landets lagar genom att samarbeta med andra länders underrättelsetjänster. Det verkar vara ett vanligt knep.

Tyvärr tror jag att Datainspektionen långtifrån har de tänder som krävs för att granska FRA:s hemliga spaning på ett sätt som är värt namnet. Det handlar både om tekniska och politiska tänder.

Annan integritet i media idag: SvD om bankers namnspärrningäven här.

Idioter jobbar visst även inom EU

tisdag, augusti 26, 2008

En elektriker från Lindome skulle gå in på Skandiabankens webbsida för att betala några reservdelar som han beställt från Tyskland. Transaktionen gick inte igenom, och han ringde banken. Det visade sig att Skandiabanken lagt in en automatspärr mot namnet Ahmad. Elektrikern har bott halva sitt liv i Sverige och lever ett vanligt Svensson-liv, men har det utländska namnet Ahmad Waizy. Det borde han alltså inte ha.

Banken bekräftar att de har en automatisk spärr mot ett antal muslimska namn som finns med på en lista. Den kallas EU:s sanktionslista. ”Som alla andra banker måste vi följa den”, säger Skandiabankens informationschef Lena Hök enligt SvD.

Till slut lyckades Ahmad betala sina reservdelar – men först efter att han tagit bort sitt förnamn från internetformuläret. Det var bankens kundtjänst som tipsade om detta avancerade sätt att lura systemet.

Underbart! Därmed är vår säkerhet mot terrorattentat återupprättad! Visst är det fantastiskt tursamt att det numera finns avancerade säkerhetssystem som skyddar oss mot att bli sprängda i luften!

Skämt åsido: Hur i all världen kan man införa en spärrlista som helt enkelt innehåller ett antal namn som mängder av människor bär, bara för att det finns en (1) suspekt person som har det namnet? Det är som om förnamnet ”Clark” skulle spärras i svenska system bara för att det finns en återfallsförbrytare som heter Clark Olofsson (eller hette, innan han bytte namn). Förutom att det är en förolämpning mot alla vanliga människor som bär de spärrade namnen, och i praktiken en väsentlig inskränkning i deras medborgerliga rättigheter som är fullständigt oacceptabel, är det ju uppenbart för alla som tänker med något annat än tårna att så extremt trubbiga ”säkerhetssystem” inte tillför den minsta säkerhet.

Detta är ett utmärkt exempel på vad som brukar kallas säkerhetsteater (”security theater”) Med buller och bång vidtas drakoniska ”säkerhets”-åtgärder som över huvud taget inte fungerar för att medborgarna ska inbilla sig att de är trygga och därmed återvälja sina kära ledare. Det finns många andra exempel, konfiskationen av tandkräm på flygplatser är ett.

Läs mer i SvD.

Anders Wijkman säger att jag ser spöken

torsdag, augusti 21, 2008

Idag skriver kristdemokraternas Anders Wijkman i Expressen och bemöter min tidigare debattartikel ”Stoppa Miljö-Stasi”. Jag varnade  där för att kd-förslaget om individuella utsläppsrätter avseende koldioxid skulle kräva ett formidabelt kontrollsamhälle. Hur kan man annars veta hur mycket koldioxid respektive medborgare gör av med?

Idag skriver Wijkman att jag ”ser spöken på ljusa dan”. Det är inget kontrollsamhälle som kd har i tankarna, skriver han. Istället ska varje medborgare utrustas med ett digitalt ransoneringskort, ett CO2-kort som tydligen i ett minne i själva kortet ska ha information lagrad om hur mycket utsläpp medborgaren har kvar att göra.

Det stämmer att man på det sättet faktiskt kan bygga upp ett ransoneringssystem där staten inte får tillgång till människors resor och inköp. Men samtidigt blir det väldigt krångligt. Det krävs någon slags terminaler där människor kan sätta in kortet när de ska sälja utsläppsrätter till varandra. Vidare måste varje bensinpump och andra ställen där CO2-känsliga saker säljs (såsom resor och vissa produkter) införa ett IT-system och en kortläsare för avläsning av medborgarkortet. En konsekvens av den lokala lagringen av informationen på kortet blir också att den stackare som tappar sitt kort är av med sina utsläppsrätter och kanske inte ens kan resa till jobbet på ett tag (precis som man är av med pengarna om man tappar sin plånbok). Man måste också fundera över vem som tar ansvaret för konsekvenserna om en brådskande iltransport (exempelvis vid sjukdom) omöjliggörs för att bilen måste tankas och det då uppdagas att utsläppsrätterna är slut. För övrigt, hur ska utländska turister och affärsresenärer på tillfälligt besök i Sverige kunna tanka sina bilar och köpa CO2-känsliga varor? Ska de utrustas med ett temporärt CO2-kort när de passerar gränsen? Blir inte det ganska kostsamt att administrera, och riskerar det inte att hämma den turism som genererar viktiga intäkter för Sverige?

Jag tror nog att ifall man skulle införa det här systemet är det en tidsfråga innan man tycker att det blir för krångligt med de digitala ransoneringskorten, och går över till ett databasbaserat system med informationen centralt lagrad. Och då är integritetskatastrofen ett faktum.

Dessutom: Personliga utsläppsrätter a la Wijkman skulle ju i realiteten innebära en ransonering, vilket per definition innebär att marknadsekonomin sätts ur spel. Partnerna på marknaden förhindras ju att fritt köpa och sälja varor och tjänster till varandra. Detta har stor principiell betydelse, och det känns mycket tveksamt om det är rätt väg att gå.

Det finns ju andra sätt att värna miljön. Skatteväxlingar, exempelvis, som styr konsumtionen. Och då menar jag växling när jag säger växling – det totala skattetrycket ska inte öka. Många gånger blir det en skattehöjning när skatter ska användas för att styra människors beteende (som exempelvis när det gäller Stockholms biltullar).

Hur hittar FRA svenskar bland Hotmail-adresser?

torsdag, augusti 21, 2008

Enligt Centerns nya förslag ska FRA inte få spana på svenskar. FRA ska få koppla in sig på det allmänna telenätet, men kommunikation som ”börjar eller slutar i Sverige” ska inte få avlyssnas eller registreras.

Tanken är god, men tekniken gör det svårt. Och förtroendefrågan ligger kvar som problemskapare.

Det är många gånger svårt att särskilja kommunikation som ”börjar eller slutar i Sverige” från annan kommunikation. Det är visserligen lätt med traditionell telefoni. Men hur gör man till exempel med alla de svenskar som har Hotmail-adress? OK, man skulle kunna sätta en programvara att analysera språket – är det svenska så sker ingen avlysning. Men för det första talar alla svenskar inte svenska. Och för det andra så bygger förfarandet på att FRA tar del av all trafik först och analyserar vad som ska analyseras. Därmed har integritetsintrånget skett även när det inte ska ske.

Detta leder in på nästa problem – förtroendet. Även med centerns nya ”integritetsvänliga” förslag måste all kommunikation slangas över till FRA för analys av vad som är transittrafik genom landet och vad som är helsvenskt. Det innebär att FRA rent tekniskt lätt kan avlyssna även helsvensk trafik. Vi medborgare förväntas ha fullt förtroende för att FRA följer lagar och regler till punkt och pricka, men mot bakgrund av det usla track record som svensk säkerhetstjänst har när det gäller laglydnad känner åtminstone jag ett begränsat förtroende för FRA. Jag tänker på Säpos mångåriga regelbrott i myckst stor skala, och på IB-affären.

Nej, centerns förslag må vara teoretiskt bra men löser inte grundproblemet.

SvD

Politiskt in-korrekta kunskapsöversikter

onsdag, augusti 20, 2008

Bloggaren Magnus, som står bakom den eminenta bloggen Genusperspektiv, har börjat utveckla en serie kunskapsöversikter i genusfrågan. Det rör sig om kunskapsöversikter i pdf-format som lyfter fram det som brukar tystas ned – att det inte bara är kvinnorna det är synd om. Mansdiskriminering och mansförtryck. Därmed är de befriande politiskt inkorrekta. Den kunskapsöversikt som hittills publicerats berör ämnet falska våldstäktsanmälningar, fler ska komma. Du finner sidan med kunskapsöversikter här.

Elchock på flyget i säkerhetens namn

onsdag, augusti 20, 2008

Det amerikanska företaget Lamperd Less Lethal har ett nytt koncept för flygsäkerhet på gång. Det rör sig om ett armband som det är tänkt att alla flygpassagerare ska ha på sig (och som låses på plats). Inte nog med att armbandet övervakar hur dess bärare förflyttar sig på flygplatsen och via radio sänder information om det till säkerhetspersonalen – den innehåller utrustning för att dela ut en elchock. Just det – elchock. Armbandet kan fjärrstyras, och om någon av passagerarna under flygning får för sig att kapa planet så kan personalen tillfälligt paralysera den personen genom att utlösa armbandets elchock. Ja, det är sant. Till råga på allt har en högre tjänsteman vid det amerikanska Department of Homeland Security offentligt uttryckt intresse för armbandet. Läs mer här i tidningen Washington Times.

För övrigt, här finner du Thomas Bodströms debattartikel i Expressen där han kritiserar FRA-lagen. Den gode Bodström har ju gått och blivit integritetskämpe, bevars.

Kommunalråd kritiserar skuldbeläggning av män

onsdag, augusti 13, 2008

Kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, Paul Lindquist (m), kritiserar i ett blogginlägg det ofta förekommande uttrycket ”mäns våld mot kvinnor”. Han menar att det innebär en kollektiv skuldbeläggning av det manliga könet, och att den stora majoritet män som aldrig slår någon därmed dras i smutsen. Han menar också att uttrycket bagatelliserar det våld som kvinnor utövar, och som av undersökningar att döma inte är så litet. Vidare drar han en intressant – och politiskt känslig – parallell till invandrare. Saken utvecklas ytterligare i Lindquists utmärkta blogginlägg.

Kinas hotell avlyssnar OS-besökare

onsdag, augusti 13, 2008

Västerländska besökare och andra som bor på hotell i Kina för att följa de olympiska spelen får sin internettrafik avlyssnad. Kinas ”Byrå för allmän säkerhet” har skickat en skrivelse till alla större hotell där dessa åläggs att under OS installera utrustning som gör det möjligt att avlyssna internettrafiken på hotellrummen. Detta avslöjades ursprungligen av den amerikanske senatorn Sam Brownback, och har följts upp och bekräftats av ledande amerikanska medier (se exempelvis TV-kanalen ABC här). Eventuellt ingår det i åläggandet till hotellen att även installera utrustning för att avlyssna vad som sägs i hotellrummen, det är oklart. Ordern från Kinas säkerhetstjänst utgör naturligtvis ett brott mot andan i Kinas utfästelse att ”maintain an environment free of government censorship during the games”.

FRA-lagen anmäld som handelshinder (här). Diverse om OS i media idag: AB SvD DN Expr

Jämställdheten haltar i Georgien

tisdag, augusti 12, 2008

Hur är det med jämställdheten i Georgien? Inget vidare, kan man ju gissa.

Tyvärr verkar det stämma. Idag har SvD-journalisten Jan Blomgren gjort ett reportage på plats. Närmare bestämt har han intervjuat flyktingar som lämnat krigszonen och de intensiva striderna och kommit med bussar till ett uppsamlingsläger i Ryssland. ”Kvinnor, barn och många pensionärer stapplar ur bussarna”, skriver SvD.

Den uppmärksamme läsaren upptäcker genast att det är något som inte stämmer. Något saknas. Karlar, närmare bestämt. Varför var det inga karlar med i flyktingbussarna?

Det som man naturligtvis genast anar bekräftas längre fram i artikeln. En ung kvinnlig flykting intervjuas, och hon säger: ”Vi pratade med pappa i morse och han berättade det.  Och det var självklart att pappa stannade, alla friska män vill försvara sitt hemland mot georgierna”.

Männen känner sig tvungna att gå ut i krig för att försvara sitt land. Kvinnorna som kom med bussarna ”är glada över att vara i säkerhet”, som SvD skriver.

Nu ska vi se hur lång tid det tar innan svenska feminister uppmärksammar bristen på jämställdhet i Georgien!

(Kommentar: Här har ett fall av mansdiskriminering i Georgien uppmärksammats. Det kan naturligtvis tänkas att kvinnor är i underläge gentemot män på andra områden. Det är i så fall inget som jag vill förringa, tvärtom. Men man ska se hela bilden. Jämställdhet måste gå åt två håll, vilket sällan är fallet i den svenska genusdebatten.)

Andra artiklar om kriget i Georgien: SvD SvD2 DN1 DN2 AB1 AB2 Exp1 Exp2 Sydsv

Stoppa Miljö-Stasi

måndag, augusti 11, 2008

Idag har jag en debattartikel publicerad i Expressen. Där kritiserar jag förslaget från kristdemokraterna om individuella utsläppsrätter, att varje människa skulle få en viss mängd koldioxid att släppa ut. Det skulle nämligen kräva ett formidabelt övervakningssamhälle där all konsumtion och livsstil skulle övervakas av staten. Läs min debattartikel här. Dokumentet från kd finner du här (se sidan 58).

Hemlig underrättelsepakt med USA

fredag, augusti 8, 2008

Den brittiska tidningen Guardian har avslöjat en konfidentiell rapport som föreslår ett omfattande samarbete mellan EU-länderna och USA i terroristbekämpningen. I praktiken ska det innebära massiv överföring av personuppgifter om européer till USA och överföring av information som samlats in av underrättelsetjänster. Det hela kallas ”Euro-Atlantic area of cooperation”. Förslaget har under 18 månader arbetats fram av inrikes- respektive justitieministrarna från sex EU-länder, däribland Sverige.

Här finns en självklar koppling till FRA-lagen. Man kan förvänta sig att FRA:s spaningsresultat kommer att höra till det som skickas över till USA om denna nya atlantpakt förverkligas. Eftersom läckor redan har visat att FRA spanar på helt vanliga medelsvenssons blir jag mycket oroad. Dessa personer, helt oskyldiga, kommer då att stå med på listor som amerikanerna får, och förmodligen sättas upp på så kallade watch lists. Resultatet kan bli livslånga svårigheter för dessa personer, exempelvis varje gång de ska flyga.

Integritetsskyddet är dåligt i USA för amerikanska medborgare – för ickeamerikaner är det ickeexisterande. Amerikanerna har gjort sig kända för att svartlista människor på mycket lösa grunder, och man måste utgå ifrån att de aldrig raderar den sortens information. Exempelvis är författaren Jan Guillou fortfarande terroristklassad av USA (efter hans avslöjande av IB-affären för flera decennier sedan).

Du finner rapporten här.

AB SvD


Är det en slump att Camilla hamnat i blåsväder?

måndag, augusti 4, 2008

Nu anklagas Camila ”Nej” Lindberg för rasism i samband med att hennes plånbok stulits (AftonbladetExpressen). Hon stack ut hakan rejält och utmanade hela det politiska etablissemanget när hon i juni som enda borgerliga riksdagsledamot röstade nej till FRA-lagen. Camilla har fått enorma hyllningar och hon har plötsligt blivit ett allvarligt hot mot folkpartiets ledning i första hand och hela det politiska etablissemanget i andra hand. Är det en slump att hon nu attackeras på ett plan som i värsta fall skulle kunna leda till hennes politiska död? Anklagan för rasism verkar ganska löst grundad att döma av det som framkommer i Aftonbladet. Det vore väldigt lägligt för mäktiga krafter om Camilla nu tappade sin trovärdighet och försvann från offentligheten.

För övrigt, här kan du lyssna till min podcast-intervju med Camilla, gjord i förra veckan. Här finner du info i SvD om dagens debattartikel i DN skriven av ett antal moderata kommunalpolitiker om FRA-frågan, här är själva artikeln.