Allians för storebror leder till blankröster

FRA-lagen närmar sig avgörandet i riksdagen, och ”Allians för Sverige” är trots det kompakta motståndet fast besluten att klubba igenom Lex Orwell. Eller är det ”Allians för Storebror”?

Vad hände med de liberala och borgerliga värderingarna, såsom frihet för individen? Det är obegripligt att en borgerlig regeringen går i bräschen internationellt för att försvara det fria samhället genom att avskaffa det.

Jag tror att alliansen bäddar för att borgerligt sinnade väljare röstar blankt i nästa val. Det beror inte bara på FRA-frågan utan också på regeringens svek i ett flertal andra borgerliga profilfrågor med bäring på medborgarens ställning gentemot statsmakten. Det börjar kännas som en skam att stödja den här regeringen.

Här kan du läsa ett tidigare inlägg på denna blogg som beskriver den övervakningsskandal som nu rullas upp i Tyskland, och som utgör en föraning av vad vi nog kommer att se även i Sverige. Ett avskräckande exempel. Här kan du ladda ned eller beställa min nya skrift Integritetens lilla röda.

SvD1 SvD2 DN1 DN2 DN3

15 svar to “Allians för storebror leder till blankröster”

 1. TISDAGEN 17 JUNI OSÄKERHETSDAGEN LEX ORWELL « OSÄKERHET OCH TYSTNANDET Says:

  […] och Oscar Swartz och Pär Ström är som vanligt uppdaterade med det senaste och Emma på opassande har blogglänksamlingen.. OBS […]

 2. Jan-Åke Jönsson, Malmö Says:

  Brev till samtliga svenska riksdagsledamöter 2008-06-12angående omröstning i Sveriges Riksdag om massövervakning av svenska medborgare, 17 juni kl 09.00.

  RÖSTA NEJ TILL FRA-LAGEN!

  Man behöver ett sinne av stål, inkapslad i cement och begravd på botten av den djupaste ocean för att man inte ska se att det Orwellska storebrorsamhället är här idag, även i Sverige. Nätverk som sammanlänkar myndigheter med multinationella företag, media och militär har använt sin iscensatta skrämselpropaganda, särskilt 11 sept, för att introducera det Orwellska samhället i många länder på en nivå och med en hastighet som vi aldrig tidigare skådat. Den totalitära små-steg-i-taget-principen, en patetisk icke-ifrågasättande massmedia, och ett användande av en manipulationsteknik som kan sammanfattas med ”Problem-Reaktion-Lösning”, har tagit oss till randen av en global fasciststat. Nätverken skapar eller iscensätter ett problem; man inväntar en reaktion hos befolkningen att ”någonting måste göras, gör något!”, varpå de som från början iscensatt problemet öppet erbjuder sin ”lösning”. Denna ”lösning” är exakt det som man ville genomföra redan från början. Dessa nätverk – den globala, ekonomiska eliten – har manipulerat befolkningar i land efter land till att acceptera att individens frihet mer och mer försvinner. Man vill också gärna avleda uppmärksamheten från vad man håller på med så länge som möjligt. Ju längre de kan skjuta fram massuppvaknandet till vad som pågår, desto bättre chans har de att stänga fängelsedörren innan de flesta människorna hinner upptäcka att de befinner sig i ett fängelse. Det är därför som skenmanövrar är så viktiga för dem och den största av de alla är just nu ”kriget mot terrorismen”.

  26 oktober 2001 skrev Bush under Patriot Act. Ingen, vare sig i den amerikanska kongressen eller senaten, hade fått läsa igenom den innan de röstade om den. Den var designad att jämställa patriotism med tillåtelsen att begränsa friheter. De som protesterade kallades för ”opatriotiska”. Lagen använder ”kriget mot terrorismen” som en ursäkt för att massivt öka regeringens förmåga och tillåtelse till att övervaka, spåra och spionera på befolkningen, samt att hålla människor fängslade utan rättegång. Definitionen av en terrorist blev så breddad att fridfulla fredsaktivister numera faller under definitionen ”terrorist”. Washington Post rapporterade vid förnyandet av Patriot Act 1 december 2006: ”The Bush administration is developing a parallel legal system in which terrorism suspects – US citizens and noncitizens alike – may be investigated, jailed, interrogated, tried and punished without legal protections guaranteed by the ordinary system, lawyers inside and outside government say.” Ordvalet för definitionen av en terrorist ger myndigheterna ett enormt utrymme för egna tolkningar. Professor Susan Herman vid Broklyn Law School uttryckte sig följande om Patriot Act: ”Most of its provisions amend previous laws by adding or deleting words, paragraphs, or sections, forcing people reading the legislation to embark on an elaborate treasure hunt, tracking each amendment back to try to determine its impact on the previous law. It is difficult to comprehend the changes if one is not already conversant with labyrinthe webs of law in many different areas.”

  Terroristlagarna är inte till för att bekämpa ”terroristerna”. De har tillkommit för att fånga hela befolkningen. Grundläggande fri- och rättigheter slaktades av Patriot Act och dess tillhörande lagstiftning. Det gav fria händer åt myndigheter att övervaka vem som helst med varje till buds stående medel. Lagen riktas inte mot en yttre fiende utan mot folket. Detsamma sker nu i land efter land. Och nu vill vissa införa detta även i Sverige… Vem är egentligen dessa personer? Jag kan knappt tro att det är sant att denna fråga står inför omröstning i Sveriges Riksdag. Hur galet kan det bli? Hur långt mot ett fascistiskt/nazistiskt/Orwellskt/storebrors- & övervakningssamhälle tror den elit som vill genomföra detta att den kan gå innan folket vaknar upp? Vad kommer folket då att ta sig till? Majoriteten av Ni politiker vill ju heller inte ha ett fascistiskt samhälle. Men ni verkar tvingas till att genomföra denna lagstiftning nu av krafter som står ovanför er i hierarkin. Jag undrar: är ni medvetna om vad ni gör och har ni den inre styrka som krävs för att våga rösta nej? Förslaget om massavlyssning är mig veterligen det mest förfärliga och skrämmande lagförslag som lagts i Sveriges Riksdag. Varför? För att det berövar människor sin personliga integritet, sin yttrandefrihet, och skapar ett klimat av accumulerande rädslor hos stora delar av befolkningen. Denna lagstiftning är emellertid endast till för att användas mot allmänheten, för ”vanliga människor”. Vad eliten gör är vad de väljer att göra, och deras mål är inte att stanna inom lagens ramar, utan att inte ertappas med det när man inte gör det. Med eliten menar jag alltså inte ni som sitter i riksdag och regering utan den verkliga elit som också styr er, bakom kulisserna, med eller utan er medvetenhet. Ni är också bara brickor i ett gigantiskt spel. I själva verket är vi (folket) och ni (politiker) på samma sida. Eller så borde vi i alla fall vara det…

  Övervaknings- och kontroll-lagarna som införts i USA genomförs nu över hela världen, även i länder som inte har några ”terroristhot” överhuvudtaget. Lagarna har dock ingenting att göra med att skydda människor och länder från terrorister. Man vill komma åt de som protesterar och utmanar den framväxande globala fasciststaten – ”The New World Order”. Anledningen till implementerandet av Terrorist Act och liknande lagstiftning är att införa det nödvändiga kontrollsystem som krävs för att fängsla populationen i tid innan de upptäcker vad som pågår. Varje land sammanlänkas via det globala nätverk som ”eliten” och hemliga sällskap åtnjuter och genom detta system genomförs samma lagar nu i land efter land. David Merakami Wood, vid University of Newcastle, som ledde utredningen av Surveillance Studies Network i Storbrittanien: ”It is infiltrating everything we do. And it’s meant to. It is planned to happen everywhere”.

  Elitens planer är att sammanlänka alla källor av övervakning och kontroll med ett centraltstyrt datasystem som kan övervaka varje aspekt av en individs liv, åsikter, och även tankar. Detta visar varför regeringar i en mängd länder nu inför ”nationella databaser”. De påstår att de måste ”bekämpa brottslighet” och ”slåss mot terrorismen”. Det verkliga syftet är att övervaka och i varje detalj kontrollera den vanliga befolkningen. Databasen inkluderar även ett DNA-register så att de kan identifiera de personer som har ”rätt” DNA, dvs den DNA som är närmast relaterade till elitens släkten/blodslinjer. Med denna information kan de som inte har ”rätt” DNA bli utsatta för störande energifält som berövar individerna olika aspekter av mental och fysisk hälsa, i ett långtgående syfte att gradvis minska på jordens befolkning… Den vetenskap som ännu inte är allmänt känd utan endast utvecklad vid hemliga, underjordiska baser i vissa länder, har haft sådan teknik tillgänglig under decennier. Sådan teknikologi hålls tillbaka tills tiden är mogen för att ”uppfinna” den. Täckmantlar används då för hur den eller den ”nya uppfinningen” utvecklades i ett garage eller som ett resultat av internationella forskningsprojekt. Man vill samla in alla medborgares DNA, vuxna såväl som barns. Den brittiska regeringen har genomfört lagstiftning som gör det möjligt att arrestera alla för vilket brott som helst, litet som stort, så att alla kan läggas till i vad som redan är världens största DNA-databas. USA planerar ett liknande system och Michael Bloomberg, New Yorks borgmästare, har redan uppmanat till ett nationellt DNA- och fingeravtrycksregister. EU planerar att introducera detta över hela Europa och att sammanlänka sitt register med USAs.

  Allt detta leder till att individer världen över ska förses med ett inplanterat microchip. ID-kort har varit och är bara ett steg på vägen till microchips. Man vill introducera dem frivilligt och sedan göra dem obligatoriska – först genom att göra det svårt att leva i systemet utan, och sedan genom lagstiftning. ”Verichip” saluförs nu av Verichip Corporation som ett sätt att känna oss säkra, eller, som företaget säger på sin hemsida: ”safeguarding what’s important to you”. Javisst, så länge som frihet inte är viktigt för dig. Företaget marknadsför aggressivt detta till sjukhus för att övervaka olika typer av patienter och som ett ”säkerhetsverktyg”. Företaget hävdar att chippet kan länkas till ett globalt satellitsystem som gör att du permanent övervakas var du än befinner dig. Husdjur chippas nu i stor skala i många länder som ett steg på vägen att vinna allmän acceptans för tekniken. Eliten kan inte berätta sanningen om varför de vill ha microchip i människor så de kommer med en massa ursäkter. Motståndare till microchipping av människor focuserar normalt på användningen att spåra människor. Men det är mycket mer än så. Det handlar om att kunna kontrollera tankar, känslor och beteenden hos massorna av befolkningen genom elektromagnetiska stimuli som styrs från den centralstyrda datorn till det implanterade chippet. Det leder till en form av elektronisk krigföring mot individer, mot olika grupperingar eller delar av en befolkning, eller mot stora delar av hela den globala populationen. Hur många av er som röstar för eller emot FRAlagen på tisdag är medvetna om detta nästa steg i agendan?

  Redan elva månader innan 11 september berättade Nick Rockefeller för filmproducenten Aaaron Russo att han förutsåg en ”event” som skulle leda till en invasion av Afghanistan och Irak. Russo frågade om vad som var slutmålet? Rockefeller svarade att målet var att få alla chippade, att kontrollera hela samhället, att låta bankerna och eliten kontrollera världen. Förevändningen att gå in i Afghanistan var att etablera en oljeledning till Kaspiska Havet, att invadera Irak för att ta över deras oljefält där och att ”go after Chavez in Venezuela”. Man skulle snart komma att leta efter, men aldrig hitta, en viss Osama Bin Laden i grottor i Afghanistan och Pakistan. Det skulle bli ”an endless war on terror where there’s no real enemy” och att allting är ”a giant hoax”. Detta skulle ge regeringen möjlighet att ta över det amerikanska folket, sa Rockefeller cyniskt skrattande. Att höra detta från en person som Rockefeller (som tillhör den elit som aldrig syns i massmedia) är en indikation på att det som hände 11 sept 2001 var ett insiderjobb och att den officella versionen av vad som hände är lögner lögner lögner och åter lögner. Andra som styr mycket av världens destruktiva utveckling är, förutom Rockefellers, Rothchilds, Fords, Warburgs, Windsors, familjer som äger banker och oljebolag…

  Ställ er frågan varför FEMA (Federal Emergancy Agency Management) i hemlighet har byggt 800 koncentrationsläger runt om i USA under de senaste åren? Är det saker och ting på gång som man ännu inte till fullo har uppfattat? Kan det som hände i Tyskland under 30-40-talen hända igen? Vad ska lägren användas till? Personligen tror jag att dit ska de oliktänkande förvisas som protesterar mot Storebror och vägrar acceptera den officiella versonen av vår nutidshistoria och inte minst vad som händer i samband med kommande, av eliten också iscensatta, terroristattacker i USA och annorstädes. Där hamnar de som vägrar underkasta sig The New World Order – den globala fasciststaten. Medborgare, vakna upp till vad som pågår! Nazismen har inte försvunnit, den har bara omlokaliserats och tagit på sig andra kläder. Vad är skillnaden mellan dagens poster i Londons tunnelbana och en nazistposter från 1934? [se bifogade bilder] Same shit, different asshole… [se bifogad bild]

  Massan av övervakning inom alla livets områden måste ses som en helhet, inte som indivuduella delar. Summan av allt är att göra människor till streckkodsliknande varor, övervakade och inspelade varje dag av deras liv. Vad du säger, vad du skriver, var du går, vad du köper, vad du äter, vad du dricker, även vad du kastar i soptunnan, laddas in i en stor databas. Frihet? Jovisst, frihet att göra det som de säger åt dig att göra. Agendan verkar vara att göra övervakning och kontroll till en så vanlig del av livet att vi, folket, ger efter för överhetens påbud även utan att tvingas till det av någon i uniform eller i mörk kostym. Människor blir då reducerade till robotar och tvingas att underkasta sig de mest förfärliga levnadsvillkor.

  I denna vår framväxande Orwellska generation är barn och ungdomar särskilt utsatta.Vi ser övervakningskameror uppsatta på skolor runt om i hela världen, t o m på toaletter och argumentet, som vanligt, är att man ska skydda mot brottslighet, våld och skadegörelse. Men med kameror bygger man upp ett klimat av rädslor från tidig ålder. Hur barn och studenter tänker och vad de tror på övervakas alltmer och lärare blir också måltavlor för ytterligare styrning (mer än vad de redan, oftast ovetande, har fått genom det utbildningsssystem/indoktrineringssystem som de genomgått) om de tillåter en fri debatt i klassrummet som inte passar systemet. Det Orwellska samhället vill hellre forma barn till barn av systemet än till barn av sina föräldrar.

  Bästa riksdagsledamöter, våga stå upp för frihet för individen och att bevara ett öppet samhälle för alla människor utan konstant massövervakning av alla medborgare! När ni nu röstar om massövervakning på tisdag, rösta med er egen själ och med ert eget hjärta. Låt er inte styras av hur andra i ert eget parti uttalat sig i frågan om det nu skiljer sig mot det som ni själv känner. Bli inte en del av den historia som röstade för ett fascistiskt Sverige. De som röstar ja kommer i framtiden att ångra sig djupt. De själva, deras barn och barnbarn kommer att skämmas för vad de gjorde. Kriget mot terrorismen är en gigantisk bluff. Låt er inte luras av den propaganda som vill styra den globala politiken och lagstiftningen bakom rökridåerna. Vägra vara med i detta smutsiga, manipulerande och förfärliga spel. Inse vad som håller på att ske, och rösta nej till FRA-lagen!

  ”The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness.” –

  Niels Bohr ”I call myself a conspiracy theorist if you call yourself a coincidence theorist” – John Judge

  ”Never do anything against conscience, even if the state demands it” – Albert Einstein

  ###

  Hälsningar,

  //Jan-Åke Jönsson, Malmö

 3. Jonas Says:

  En annan risk är att integritetsförespråkare bland de borgerliga riksdagsledamöterna bara vågar rösta blankt och därmed bereder väg för FRA-lagen.

  Fega inte, rösta nej!!

 4. Vilket löjligt hallo! Says:

  Vilket hallo för ingenting. ”Svenska folket tycker…” hit & dit. Den tysta majoriteten varken bryr sig eller har något emot det aktuella lagförslaget. Staten är den minst ”farliga” av dem som redan kan avlyssna/läsa den elektroniska trafiken. Svenskarna är det mest fega, rädda och ”integritetslarviga” folket. Eller är en massa skum trafik som man inte vill skall komma fram?

  Vem bryr sig

 5. Rickard Says:

  ‘Staten är den minst “farliga” av dem som redan kan avlyssna/läsa den elektroniska trafiken.’

  Verkligen? Undrar om de som utsattes för SÄPO:s åsiktsregistrering eller ”fastnade” i IB-affären tycker likadant.

  Jag gör det verkligen inte.

 6. Annica Says:

  Vi är inte utsatta för allvarliga hot, och framför allt, lagen är inget effektivt skydd mot terrorism. Finns det något? Eller är det bara Bush som yrar?

  Det är ett dåligt underbyggt förslag. Går det igenom innebär det den största inskränkningen som någonsin gjorts i den personliga integriteten. Det rimmar illa med demokrati, frihet och rättssäkerheten. Och vår grundlag. För oss journalister innebär förslaget att meddelarskyddet försvinner liksom möjligheten att skydda våra källor.

  Och vem ska kontrollera att det sköts som det är tänkt? Jo, Försvarets egen underrättelsenämnd. Det vill säga ännu en myndighet som granskar sig själv.

  Hur ska kontrollen av oss ska gå till? Vilka filter och sökord ska användas när vår mail och Internettrafik scannas? Det är inte heller bestämt. Det blir med andra ord no limits och fritt infofiske för Storebror. Går du med på det?

 7. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro Says:

  Nog måste FRA-lagen få effekter i nästa val, oavsett hur det går.

  Men jag tror inte att folk blankar, de röstar nog istället på det parti som verkligen står upp för demokratin och integriteten; Piratpartiet.

 8. Martin G Says:

  > Annica Säger:
  > Vi är inte utsatta för allvarliga hot

  Och hur i all världen vet du det? Sitter du i regeringen som tar del av FRAs och resterande underrättelsetjänsts rapporter? Eller jobbar du på MUST? Eller Tullen? FMV? KBM?

  Klart som korvspad att inte FRA går ut och gör reklam mha av stora blinkande ad:s på DN.se där de varje vecka skriver:
  ”Vår rapport till kustbevakningen gjorde så att de satte stopp för massor av knark i går”.
  Eller
  ”Tjohoo, nu gjorde vårt samarbete med landet X att Sverige satte stopp för en planerad terrorattack i Afganistan”.

  > Hur ska kontrollen av oss ska gå till? Vilka filter och sökord ska användas när vår mail och Internettrafik scannas?

  Ja du, hur går det till i dag? Vilka filter och sökord tror du de använder när de skannar vår mail och Internettrafik i dag?
  Vaddå i dag? Skannar de i dag? Ja. Fast inte på kabel, men trafiken moves in mysterious ways och ditt mobilsmt tar vägen via luften ena dagen och vägen via kabeln den andra.

  Saken är nog den att den sittande Regeringen, oberoende av färg, får så många bra underrättelser från bl a FRA så att rösta nej till lagen bli att skjuta sig själv i foten.

 9. Varglisa Says:

  Ja det är nog många med mig som aldrig vill rösta på något av de etablerade partierna efter detta. Folk kommer må sämre och sämre i det här övervakarsamhället och rösta på vilka extremistiska tokskallar som helst, som kommer till makten och tar över kontrollapparaten så att de kan behålla den. (och då tänker jag inte på Piratpartiet)

 10. hermes Says:

  SVD skriver en fin artikel idag om Lex orwell,

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1367189.svd

 11. Anonym Says:

  Ett utdrag från FRA:s egen hemsida angående den nya lagen:
  ”Författarförbundet oroar sig också för om brevvänner i diktaturer törs fortsätta skriva kritiskt om till exempel regimerna i sina e-brev. FRA har givetvis inget intresse av förbundets brevvänner. Vad diktaturregimer kan tänkas tycka om kritiken borde däremot vara ett problem. Regimens säkerhetstjänst kanske spanar, lyssnar och läser och vi vill därför varmt rekommendera både Författarförbundet, dess brevvänner och andra som vill skydda sina brev att använda ett bra krypteringsprogram.”

  Frågan man ställer sig efter att ha läst detta är ju om inte även terrorister kan använda sig av ”ett bra krypteringsprogram”? Eller kanske rent av gå över till att använda gammal hederlig snigelpost vilken, som bekant, är skyddad i brottsbalken från all obehörig insyn.

 12. Access Says:

  Dikaturer kommer att uppstå igen och svängningar i opinioner kan komma plötsligt. Vilket samhälle vi lever i om 20 år vet ingen av oss idag. Kanske ett samhälle som föraktar lågutbildade? Rika? Eller de som är ”tärande” på samhället? Eller kort och gott avskyr ”liberaler” eller ”bakåtsträvare”?

  Lagen ger staten möjlighet att samla på sig information om oss, och om 20 år kommer det finnas väldigt mycket information att analysera.

  Om 20 år, kommer du då att få jobbet du sökt och är mest kvalificerad för? Kommer din passansökan beviljas? Kommer du att få delad vårdnad om dina barn vid skilsmässan? Kommer du få det där visumet för semesterresan till Florida?

  Vi vet inte vilken information som kommer lagras, vad den kommer att användas till eller vem som kommer använda den. Bara ATT den kommer att användas. Varför ge nån frikort att göra som de vill med information om ditt privatliv?

  Det är naivt att ge staten nån tilltro när det gäller individers integritet och åsiktsfrihet. Finns det någon stat vars ”track record” pekar på nåt annat?

 13. Nisse Burk Says:

  Dennis Töllborg har på GRÄV’s årsmöte 2008 på frågan huruvida staten
  var god eller skulle ha goda intentioner mot dess medborgare svarat kort och koncist:

  Nej!

  Detta torde räcka som bevis i fråga om FRA lagen kommer att ha goda intentioner i framtiden intentioner. 1984 närmar sig med storm steg.

 14. Nisse Burk Says:

  Förresten spelar det någon roll egentligen med att de röstar nej? FRA
  fortsätter ju bara precis som man har gjort de senaste 60 åren i alla fall
  oavsett ett nej.

 15. cholesterol levels triglycerides Says:

  Finally, improper footwear, particularly with insufficient arch support, warmth,
  and compression. cholesterol levels ratio is often misdiagnosed
  as heel spurs. A review of clinical research published in the” Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine,” M.
  Since our feet carry the entire weight of our body
  that we most take for granted, it’s our feet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: