Archive for mars, 2008

Attentat mot Putin – eller budgetubåt?

lördag, mars 15, 2008

En rysk tidning har meddelat att den ryska underrättelsetjänsten har stoppat ett planerat attentat mot Rysslands premiärminister och (mycket) starke man Vladimir Putin. I väst skriver tidningar då att ett attentat mot Putin har stoppats.

Så kanske är fallet. Eller också inte.

Jag drar alltid öronen åt mig när jag hör att ett spektakulärt attentat av något slag har ”stoppats”. Det brukar alltid vara underrättelsetjänst som är inblandad, och förhållandena brukar vara så att ingen vanlig människa har någon insyn i dem och därför inte kan kontrollera fakta.

Är det någon som minns begreppet ”budgetubåt? Förr beskylldes det svenska försvaret för att se till att upptäcka en främmande ubåt just när försvarsbudgetens storlek skulle bestämmas. Jag misstänker att det numera finns ett och annat ”budgetterrorattentat”. Ett spektakulärt ”stoppat” attentat får ju stort medialt genomslag och påverkar folkopinionen snabbt och kraftigt, vilket resulterar i ökat politiskt stöd för diverse långtgående polisiära åtgärder.

När det gäller Ryssland, som svävar i gränslandet mellan demokrati och diktatur, finns det ännu större anledning att vara misstänksam mot den här sortens nyheter. Sådana publiceras sannolikt inte om det inte gagnar Kreml.

Detta hindrar förstås inte att ett attentat kan ha stoppats i Ryssland. Men utgå inte ifrån det.

AB   SvD  DN

Första steget mot automated law enforcement

fredag, mars 14, 2008

”Automated law enforcement” är automatisk polis 

Idag skriver justitie- och kulturministern på SvD Brännpunkt att regeringen enat sig i fildelningsfrågan. Man kommer att göra lag av det mycket kontroversiella förslaget att låta företrädare för upphovsrättsindustrin gå direkt till domstol som sedan ska tvinga internetleverantörer (bredbandsbolag) att lämna ut den känsliga informationen vilken abonnent som har ett visst IP-nummer.

Antipiratbyrån har spindlar, programvaror som surfar automatiskt, som ständigt är ute på den svenska delen av internet och letar efter utlagt upphovsrättsskyddat material. Förmodligen har också andra organisationer och företag liknande spindlar, och ett utbyte av information från spindlarna över nationsgränserna kan förekomma. Det är dessa spindlars fynd som kommer att utgöra domstolarnas grund för beslut om utlämning av IP-nummer.

Ministrarna skriver på Brännpunkt att upphovsrättsindustrin inte ska behöva lämna in en polisanmälan för att få ut den eftertraktade informationen. Men det är ju precis vad alla vi andra måste göra! Det är så rättssamhället fungerar! Varför ska det byggas en gräddfil för en viss bransch? Att göra så är särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av att det rör sig om brott som normalt bara ger böter. Att låta Antipiratbyråns spindlar sköta övervakningen inom detta segment av samhället innebär också en de facto-privatisering av rättsväsendet som väcker farhågor.

Det är en farlig väg regeringen slår in på. Vilken bransch eller vilket särintresse kommer nästa gång och vill utnyttja det faktum att det är lätt att sätta upp fiskande filter i de digitala näten? Här hamnar vi på ett sluttande plan. Skräckvisionen, som en del polisfundamentalister utomlands redan propagerar för, är ”automated law enforcement”. Automatisk polis i form av programvaror som ständigt filtrerar alla människors elektroniska fotspår på ständig jakt efter eventuella brott. Kanske till och med en automatisk ”polis” som drivs av privata intressen. Det är där vi kan hamna efter en tids halkande på det sluttande planet enligt principen om de små stegens tyranni.

Titta och lyssna gärna på mitt integritetsmaterial i form av rapporter, antistorebrorsmusik och mp3-intervjuer med intressanta personer om övervakningssamhället här.

AB   Sydsv   DN     Christian Engströms blogginlägg (Piratpartiet)     Rosetta Stens blogginlägg

SvD genusvinklar problemet med hemlösa

torsdag, mars 13, 2008

Idag publicerar Svenska Dagbladet en helsidesartikel med rubriken ”De hemlösa kvinnorna blir fler”. En före detta hemlös kvinna intervjuas och visas på bild. I ingressen står det: ”Antalet hemlösa kvinnor ökar och de drabbas hårdare än männen av livet på gatan”.

Längre ned i artikeln framgår det att 75 procent av de hemlösa är män, och att antalet hemlösa i stort sett är konstant över tiden. Det revovisas inga siffror på hur mycket den kvinnliga hemlösheten har ökat. Beträffande påståendet att kvinnliga hemlösa ”drabbas hårdare” än manliga är artikeln vag. ”Flera forskare menar att hemlösa kvinnor är mer utsatta än män i samma situation […] Kvinnorna har sämre psykisk hälsa än männen och när de väl söker hjälp är de ofta i sämre fysiskt skick”, står det.

Mot bakgrund av alla andra feministiskt vinklade forskningsrapporter jag sett är jag inte övertygad om att dessa påståenden stämmer innan jag tagit del av forskningsmaterialet. Det finns ju ett mycket större samhällsintresse för kvinnors problem än mäns. En sökning i Google på frasen ”kvinnor drabbas hårdast” ger 692 träffar, medan frasen ”män drabbas hårdast” ger 9 träffar. Har verkligen kvinnor 70 gånger så mycket problem som män?

Sedan står det i artikeln: ”De hemlösa kvinnorna får också sjukdomar som i vanliga fall drabbar män”. Detta är uppenbarligen särskilt orättvist.

Jag vet att detta blogginlägg kommer att mötas av motargumentet att det är journalistiskt motiverat att skriva om en förändring, alltså den kvinnliga ökningen bland de hemlösa. Något ligger det i detta. Men siffran på den kvinnliga ökningen redovisas inte i artikeln, vilket väcker misstankar. Dessutom känns det tveksamt, särskilt mot bakgrund av att det ingår i ett mönster att sopa mäns problem under mattan, att anlägga en kvinnovinkling på det som till 75 procent är ett mansproblem. Det påminner om många andra liknande vinlingar, såsom när Rapport utmålade det huvudsakligen manliga problemet med självmord som ett kvinnoproblem.

För övrigt, om du är intresserad av dessa frågor, vill jag rekommendera dig att bokmärka den utmärkta bloggen Genusperspektiv. Den tar upp fler sådana här konstiga genusvinklingar än jag hinner göra i denna blogg – på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Det ingår i undersåtefieringen

tisdag, mars 11, 2008

”På 30 år har EU-länderna inrättat 29 myndigheter. Från Helsingfors till Kreta, utan plan för helheten”,  skriver SvD.  Budgetarna växer, det är oklart vem som är ansvarig för myndigheterna, och kontrollen över budgetarna är dålig. Det har aldrig varit så lätt att starta myndigheter, fler är på gång, och ingen vet hur man lägger ned en myndighet.

Så skriver SvD med hänvisning till en hög EU-tjänsteman. Som medborgare och skattebetalare blir man olycklig – men inte förvånad. Det ingår i undersåtefieringen. Den offentliga makten breder ut sig på medborgarnas bekostnad. Denna utveckling borde först stoppas, sedan reverseras.  Men det kräver att medborgarna höjer sina röster.

Kors i taket – feministisk självkritik!

tisdag, mars 11, 2008

Det lönar sig att tjafsa emot, även om det ibland känns hopplöst. Nu har den uppburna feministen Petra Östergren i en debattartikel i Aftonbladet gett uttryck för något så ovanligt som feministisk självkritik. Så här skriver hon:

 ”Att debattörer á la Per Ström fått så mycket media beror bland annat på att mainstream feminismen misslyckats med att utvecklats, att vara självkritisk. Istället för att tänka nytt och eget har opinionsbildare, krönikörer och politiker upprepat slagord. I debatter om föräldraskap, arbete och våld ses alltid kvinnor alltid som offer, de goda. Männen ses som onda, de som måste uppfostras och fås att tänka och agera rätt. Det är klart att karlarna surat till. Och det är klart att feminismen inte får nya anhängare när allt är så svårt och snävt.”

Är det ett embryo till början på en ny anda?

För övrigt, du har väl inte missat den mycket träffsäkra bloggen Genusperspektiv?

Mansförtryck och kvinnovälde        

Expressen genusvinklar hjärtproblem

måndag, mars 10, 2008

expressen-heart.jpg 

Idag skriver Expressen gigantiskt, över hela sin löpsedel: ”Varannan kvinna drabbas av hjärtsjukdom”. Sedan följer en en ingress som inleds: ”Varje dag dör 50 kvinnor av hjärt-kärlsjukdomar. Menmånga av dem skulle kunna räddas. Enligt nya siffror från socialstyrelsen skulle minst sex av tio hjärtinfarkter kunna förebyggas.” Artikeln finns här.

Man undrar vad detta kraftiga fokus på kvinnor beror på.  Hjärtsjukdomar drabbar förvisso kvinnor men är mest ett problem för män. Så här skrev 15 kardiologer (hjärtläkare) nyligen på DN Debatt: “Under 2005 dog 1.604 män och kvinnor före sin 65-årsdag i hjärtinfarkt. Av dessa var 1.282, eller 80 procent, män”. Notera: 80 procent män. I Expressens värld, däremot, är hjärt-kärlsjukdomar en kvinnofråga.

Intressant fenomen. Man undrar hur den journalistiska analysen som lett fram till det här resultatet ser ut. Vilka är bevekelsegrunderna för vinklingen?

För övrigt vill jag pusha för den utomordentliga bloggen Genusperspektiv, som tar upp konstiga vinklingar i svensk genusdebatt. Flera intressanta inlägg bara idag. Och ladda gärna hem min bok Mansförtryck och kvinnovälde gratis.

Just därför ska staten inte få för stora befogenheter!

måndag, mars 10, 2008

Nu backar Säpo, och erkänner att ”rikets säkerhet” inte var det verliga skälet till att eposttrafik mellan regeringstjänstemän om tsunamibanden hemligstämplades. Underförstått är att hemligstämplingen var en simpel nedtystningsaktion. Säpo bröt alltså först mot reglerna och for sedan med osanning. SvD skrev om detta idag.

Det inträffade sätter ljuset på riskerna med att ge staten stora befogenheter, exempelvis i form av övervakning. Man kan inte vara säker på att regelverket följs. I själva verket har Sverige, och Säpo, ett riktigt uselt trackrecord när det gäller att följa regelverk för övervakning (jag tänker på IB-affären, som jag har gjort en sammanfattning av här).

En av slutsatserna blir att stoppa den föreslagna FRA-övervakningen (där FRA föreslås få nästan carte blanche att avlyssna vanliga svenssons elektroniska kommunikation). Jag har för övrigt gjort mycket material som informerar om storebrorsrisken här (i form av rapporter, ljudböcker, mp3-intervjuer och musik).

Carola är dålig på risk management

söndag, mars 9, 2008

Media talar om ”skrällen” i Melodifestivalen. Själv är jag förvånad över att Carola ställde upp. Med ett normalt risk management-tänkande hade hon inte gjort det. Man kan konstatera att hon tog en stor risk när hon som en av Sveriges största artister ställde upp i en tävling mot okända artister där folket är smakdomare. Det kunde gå precis hur som helst, och det gjorde det också. Carola hade rimligtvis inte mycket att vinna på att ställa upp, men mycket att förlora. Ändå ställde hon upp. Nu betalar hon priset. Så kan det gå i livet.

SvD   AB   AB2   Sydsv

Man tackar och bugar!

fredag, mars 7, 2008

Moderaterna föreslår att barnbidraget automatiskt ska betalas ut med hälften till vardera föräldern. Man tackar och bugar! Det borde genomförts för decennier sedan! Idag råder ju den mycket märkliga situationen att barnbidraget inte bara automatiskt utgår till mamman om inget annat begärs, värre är att efter en eventuell separation har mamman vetorätt mot att pappan får halva barnbidraget – även om föräldrarna har tilldömts gemensam vårdnad! Helt obegripligt, och en allvarlig mansdiskriminering!

Men bättre sent än aldrig. Det här förslaget är ett utmärkt exempel på vad jag brukar progagera för – jämställdhetsarbete måste gå åt två håll, och man måste se båda könens underlägen.

Emellertid måste man konstatera att Hillevi Engström, riksdagsledamot (m), inte kunde låta bli att lägga ut en liten tagg riktad mot män när hon uttalade sig för Svenska Dagbladet. ”Jag tror att det är en viktig signal att papporna också får barnbidrag, och därmed ett tydligt krav på sig: Du är också lika mycket förälder, lika mycket värd som mammorna är”, säger hon. Tack för det där med lika mycket värd, men varför var det nödvändigt att säga att papporna nu får ”krav på sig”. 

Kristdemokraten Eva Johnsson har en märklig inställning till moderaternas förslag.  Hon säger: ”Vi vet av erfarenhet att det i de flesta fall är kvinnan som tar huvudansvaret för barnen. Papporna tjänar överlag mer än mammorna och att i det läget ge papporna ytterligare ekonomiskt försprång kan vara riskabelt. Det skulle kunna motverka jämställdhetsarbetet och göra en utsatt grupp ännu svagare.” Tala om fördomsfullt. Och självmotsägande. Hur kan man beskylla män för att ta ett för litet ansvar när det gäller barn samtidigt som man hävdar att de inte ska få samma rättigheter som kvinnor?

Vi fäder är trötta på att bli utmålade som icke ansvarstagande! Du finner för övrigt många andra inlägg om sann jämställdhet i denna blogg.

SvD  SvD2   Sydsv   Mansförtryck och kvinnovälde

Ledsna hundar kan inte leda

onsdag, mars 5, 2008

En grupp privatpersoner har köpt annonsplats i Svenska Dagbladet, där de kräver att Fredrik Reinfeldt byts ut som statsminister. Annars kan borgerligheten inte vinna nästa val, säger de.

Reinfeldt är en dålig ledare. Han är alldeles för mycket taktiker och brinner alldeles för lite för något över huvud taget. Och han har lättvindigt triangulerat bort många grundläggande borgerliga värderingar i sin iver att lägga sig nära socialdemokratin.  Man kan inte vinna långsiktiga framgångar med att sälja sin själ.

Av detta kan var och en dra sina slutsatser.

SvD 

Nu kan mobilen tatueras in i huden

tisdag, mars 4, 2008

 

En amerikansk ingenjör har utvecklat ett helt nytt koncept för mobiltelefoni. Knapparna tatueras in på armen, med en tryckkänslig platta under huden som drivs av blod och kommunicerar med Bluetooth. Dispelayen är tatuerad med en slags smart bläck som ändrar färg och därmed fungerar som display. Läs mer här på svenska, här är den ursprungliga källan.

Kommentarerna på den amerikanska sajten är symboliska. Allt ifrån ”creepy” till ”En sån vill jag ha!”. Det speglar nog rätt väl människors inställning till extrem high-tech.

Ett mellanting mellan människa och maskin kallas cyborg. Det finns fler exempel på hur människor sakta är på väg åt det hållet. Exempelvis finns det ju kommersiellt tillgängliga RFID-taggar avsedda för inoperering i människor (här).

Är det bra om vi blir cyborgar? Det är en stor och svår fråga som man inte kan svara enkelt på.  Om vi förutsätter att det som opereras in inte skadar kroppen genom strålning eller skadliga ämnen, är det då någon nackdel? Blir vi lättare att övervaka? Blir tekniken osunt beroendeframkallande genom sin närhet? Skriv gärna kommentarer om du har några tankar om dessa frågor.

Sjukhus röjer sjukdomsinformation via kontoutdrag

tisdag, mars 4, 2008

Genom tips har det kommit till min kännedom att en del sjukhus röjer känslig sjukdomsinformation om människor när dessa betalar sitt sjukhusbesök med kontokort. I kontoutdraget står det nämligen inte bara sjukhusets namn utan också vilken avdelning det gäller, eftersom sjukhuset lämnar den informationen till kontokortsföretaget. Därmed röjs i praktiken ofta vilken typ av sjukdom som personen ifråga har, och den informationen är åtkomlig för bland annat personal hos bank/kontokortsföretag.

Det är förstås betydligt mera känsligt om det står i kontoutdraget att man varit på ”Psykiatriska kliniken, Sahlgrenska sjukhuset” än om det bara står ”Sahlgrenska sjukhuset”. Man kanske heller inte vill att omvärlden vet att man varit på ”onkologi” (cancer), eller ”urologi”.

Enligt min källa lämnar Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Uddevalla sjukhus ut avdelningsinformation till kontokortsföretag. Hur många andra sjukhus i riket som gör det är okänt.

Sydsvenskans politiska chefredaktör erkänner mansmobbning

måndag, mars 3, 2008

Det är intressant att notera att Sydsvenskans politiska chefredaktör, Heidi Avellan, i en artikel publicerad den 1 mars gör vissa erkännanden inom genusområdet. Hon skriver om mig och min jämställdhetsbok: ”Dessutom har han en poäng i att mansmobbning nästan blivit rumsrent, som om mäns makt är så självklar att män helt enkelt får finna sig i allt från att kallas ‘gubbslem’ till att bära kollektiv skuld för våld mot kvinnor”. Och hon avslutar sin artikel med ”Ändå är Pär Ström ute i ett angeläget ärende när han påminner om att jämställdhet inte är en kvinnofråga”.

När det gäller ett så laddat område som feminism får man vara glad för minsta reträtt som görs från feministiska positioner. Därför är Avellans måttliga eftergifter mycket glädjande. Men glädjen är förstås inte total. Trots eftergifterna andas Avellans artikel inställningen att det egentligen är mest synd om kvinnor.

Apropå mansmobbning: Nobelpristagaren i litteratur Doris Lessing är betydligt tydligare än Heidi Avellan. Hon har sagt:

”Jag blir alltmer chockad över den tanklösa nedvärdering av män som i så hög utsträckning blivit en del av vår kultur att vi nästan inte uppfattar den längre […] De dummaste, mest obildade och hemskaste kvinnor kan göra ned de hjärtligaste, vänligaste och mest intelligenta män utan att någon invänder. Männen verkar vara så nedtryckta att de inte försvarar sig”.

Det är ord och inga visor, det. Och ändå är Doris Lessing feminist…

Råder mossighet på svenska myndigheter?

måndag, mars 3, 2008

Krisberedskapsmyndigheten har idag överlämnat en alarmerande rapport till regeringen. Den offentliga sektorns sårbarhet på IT-området är stor.

Det verkar till stor del bero på okunskap och/eller en slapp attityd på området. Gammal programvara för webben används vilket underlättar kapning av sajten. Färre än hälften av myndigheterna har stöd för krypterad epost.  Känslig information som tekniska ritningar över el- och vattenförsörjning läggs ut på nätet.  ”Oftast prioriteras inte säkerheten”, säger Ingvar Hellquist, chef för KBM:s informationssäkerhetsenhet.

Det är illa nog att IT-samhället i sig automatiskt för med sig en ökad sårbarhet. Detta problem kan, och måste, förstås minimeras genom redundans, alternativa lagringsställen, alternativa kommunikationsvägar och diverse säkerhets- och skyddssystem. Men det är inte acceptabelt att dålig IT-mognad, kanske rentav mossighet, förvärrar problemet.

Jag kan inte låta bli att tänka på när Göran Persson hånade Carl Bildt för att denne höll på så mycket med sin dator…

SvD  AB 

Tre oskyldiga män dömdes utan bevis för våldtäkt

söndag, mars 2, 2008

På kort tid har media berättat om tre fall där en man har dömts för våldtäkt mer eller mindre utan bevis, men sedan (efter att ha lidit fruktansvärda kval) har rentvåtts.

Här rapporterar SvD om en 29-årig malmöbo som dömdes till två års fängelse för att en kvinna beskyllt honom för våldtäkt. Hovrätten friade honom efter att telefonspårning visat att han inte befann sig på den aktuella platsen. Mannen säger att kvinnans våldtäktsanmälan är en hämnd för att han inte besvarat hennes kärlek.

Här rapporterar SvD om att justitiekanslern beslutat om ett rekordskadestånd (4,2 miljoner kronor) till en man som suttit inspärrad för sluten rättspsykiatrisk vård i sex år för att han våldtdagit sin sambos dotter. ”Bevisen” bestod av hennes vittnesmål samt ett läkarutlåtande om skador i underlivet. För ca två år sedan visade det sig dock att den förmodade skadan istället var en ovanlig vaginal missbildning, och mannen beviljades resning. Han frikändes av Svea hovrätt.

Här är ett tredje fall.

Många, inklusive justitiekanslern, vittnar om att beviskraven har sänkts när män står åtalade för sexualbrott mot en kvinna. Jan Guillou kallar det häxprocesser mot män. Själv tror jag att det hänger samman med det feministiska samhällsklimatet och det mediadrev som väntar domare och nämndemän vid ett eventuellt frikännande. Ett av kapitlen i min bok Mansförtryck och kvinnovälde handlar om detta problem. Härom dagen har Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan trots vad som verkar vara vissa inre konvulsioner gett min bok ett halvt erkännande (här).

För övrigt vill jag rekommendera den utmärkta bloggen Genusperspektiv, som skriver icke-politiskt-korrekt om jämställdhet och genusfrågor. Bloggen har en särskild temasida om falska våldtäktsanmälningar.