SvD genusvinklar problemet med hemlösa

Idag publicerar Svenska Dagbladet en helsidesartikel med rubriken ”De hemlösa kvinnorna blir fler”. En före detta hemlös kvinna intervjuas och visas på bild. I ingressen står det: ”Antalet hemlösa kvinnor ökar och de drabbas hårdare än männen av livet på gatan”.

Längre ned i artikeln framgår det att 75 procent av de hemlösa är män, och att antalet hemlösa i stort sett är konstant över tiden. Det revovisas inga siffror på hur mycket den kvinnliga hemlösheten har ökat. Beträffande påståendet att kvinnliga hemlösa ”drabbas hårdare” än manliga är artikeln vag. ”Flera forskare menar att hemlösa kvinnor är mer utsatta än män i samma situation […] Kvinnorna har sämre psykisk hälsa än männen och när de väl söker hjälp är de ofta i sämre fysiskt skick”, står det.

Mot bakgrund av alla andra feministiskt vinklade forskningsrapporter jag sett är jag inte övertygad om att dessa påståenden stämmer innan jag tagit del av forskningsmaterialet. Det finns ju ett mycket större samhällsintresse för kvinnors problem än mäns. En sökning i Google på frasen ”kvinnor drabbas hårdast” ger 692 träffar, medan frasen ”män drabbas hårdast” ger 9 träffar. Har verkligen kvinnor 70 gånger så mycket problem som män?

Sedan står det i artikeln: ”De hemlösa kvinnorna får också sjukdomar som i vanliga fall drabbar män”. Detta är uppenbarligen särskilt orättvist.

Jag vet att detta blogginlägg kommer att mötas av motargumentet att det är journalistiskt motiverat att skriva om en förändring, alltså den kvinnliga ökningen bland de hemlösa. Något ligger det i detta. Men siffran på den kvinnliga ökningen redovisas inte i artikeln, vilket väcker misstankar. Dessutom känns det tveksamt, särskilt mot bakgrund av att det ingår i ett mönster att sopa mäns problem under mattan, att anlägga en kvinnovinkling på det som till 75 procent är ett mansproblem. Det påminner om många andra liknande vinlingar, såsom när Rapport utmålade det huvudsakligen manliga problemet med självmord som ett kvinnoproblem.

För övrigt, om du är intresserad av dessa frågor, vill jag rekommendera dig att bokmärka den utmärkta bloggen Genusperspektiv. Den tar upp fler sådana här konstiga genusvinklingar än jag hinner göra i denna blogg – på ett mycket förtjänstfullt sätt.

26 svar to “SvD genusvinklar problemet med hemlösa”

 1. Moder Theresa Den Helige Says:

  Givetvis är det ju här frågan om ett genusdrillat mentalfall av standardsnitt som ägnar sig åt standardiserad odling av den feministiska mytan; offerförklaring av alla kvinnor. Vilket är det en benet i den tvåbenta genusdogmen; kvinnor är offer, och män är förövare. Man kan ju fråga sig på vilka grunder dylika floskelrapare, sk. ”journalister” får behålla sitt jobb. Då dessa genuspolitrucker i journalistpyjamas helt saknar förmåga till objektivitet, eget tänkande, och saklighet.

 2. populisten Says:

  Pär, jag tyckte dock att artikeln var mer balanserad än många tidigare i samma anda. Mer balanserad än jag väntat mig i alla fall. Det är förståss lång väg kvar till en könsneutral journalistik men jag undrar om inte din kampanj börjar ge en viss effekt ändå.

 3. Anna S Says:

  Jag tycker att det är bra att kvinnliga uteliggare uppmärksammas (även om de är en minoritet bland uteliggarna).

  Jag tycker också att det är bra att kvinnors våld mot män uppmärksammas (även om det inte resulterar i lika många dödsfall per år, som mäns våld mot kvinnor gör).

 4. Vintergatan Says:

  Anna S: Du använder den defekta genusfloskeln ”mäns våld mot kvinnor”. Som myntats av manshatande Solanas- kramare. I syfte att svärta ned alla män för vad en ytterst extrem minoritet utför.

  Vad sägs om vi skulle börja rapa ”kvinnors våld mot barn” så ofta vi bara kan? Känns det sakligt? Löser det några problem? Är vad vissa kvinnor gör mot barn, alla andra kvinnors fel? Bara för att de också har en vagina? Eller ska vi kanske släppa det förlegade, könsfixerade, kollektivistiska feminist/kommunist- tänket? För att i stället – sakligt – försöka lösa problem som finns i samhället. Och basera problemlösandet på fakta, istället för på irrationellt manshatande genustanters lösa, antivetenskapliga, och kollektivistiska tyckande om ”män”.

 5. Anna S Says:

  Vintergatan:

  Du har en poäng där. Jag gör menar givetvis:

  ”vissa kvinnors våld mot män” samt ”vissa mäns våld mot kvinnor”

 6. Anonym Says:

  Varför inte bara ”våld mot män” och ”våld mot kvinnor”. Eller kanske t.o.m. ”våld” kort och gott. Jag är emot all typ av våld, spelar ingen roll om våldsutövaren är man eller kvinna, ung eller gammal, svensk eller kines… Samma sak gäller offret.

 7. Martin Says:

  Statistik är fascinerande, speciellt hur det kan styra våra liv något så enormt. Jag förstår inte varför man envisas med ”Xs våld mot Y” istället för att bara fördöma våld rakt av. Visst, jag är naiv och en romantiker, men jag har fortfarande inte hört några RIKTIGT bra argument till varför man ska debattera för jämställdhet genom att särskilja könen.

  Statistik är fascinerande i att resultatet alltid beror på så mycket mer än man vill påskina. ”Mäns våld mot kvinnor” beror så gott som ALDRIG på att mannen är just man, och kvinnan är just kvinna. Ingen statistiskt godtagbar procent av män går omkring och tänker ”nu jävlar ska nån kvinna få en smäll, vilken FRÄCKHET att vara född utan snopp!”, så att döpa fenomenet efter något som är så extremt generaliserat utifrån den riktiga statistiken är, för mig, helt ofattbart. Det är våld, helt enkelt. Att det råkar ske mellan män och kvinnor betyder inte automatiskt att det BEROR PÅ att det är mellan män och kvinnor.

  Jag tycker Pär har en viktig plats i debatten. Han försöker inte offerförklara män, som vissa arga människor vill påstå, utan försvarar männen när kvinnorna tar åt sig all offerstatus utan att lämna någon över. Det finns män som ÄR offer, men som ignoreras och sveps undan enbart för att de är män, och därmed inte lika statistiskt betydelsefulla som kvinnor.

  Kort sagt, Pär gör inget fel i att belysa avsaknaden av jämlikhet i debatten om just jämlikhet, och att vrida och vända, vinkla och tolka frågor om t.ex. våld för att passa antingen män eller kvinnor, när det påverkar båda könen på precis samma sätt, är fullständigt galet.

  Män och kvinnor är olika, men våld är våld oavsett vem det drabbar, eller varför. Ni som skiljer på våldet, och därmed anser att det ena är viktigare än det andra, skäms på er!

 8. Anna S Says:

  Jag tycker att man kan skilja på våld, utan att mena att det ena är viktigare än det andra. Ett argument är för att få kunskap om hur våld kan stoppas (samma mekanismer kanske inte funkar i olika lägen).

 9. Anna S Says:

  Martin:
  Jag är kvinna och vill inte vara eller göras till ett offer. Det är andra som försöker ge mig offerstatus. Du tex påstår att ”kvinnorna tar åt sig all offerstatus utan att lämna någon över.”

 10. SixDays Says:

  Tycker mest att det är lite humor, när nu fördelningen bland uteliggarna blir mer jämlik så tycker jag inte att man ska gnälla utan glädjas.

  Alla klagar ju så mycket på att det är för få kvinnor överallt 😉

 11. Access Says:

  Jag tycker inte det är så konstigt att (citat) ”Kvinnorna har sämre psykisk hälsa än männen och när de väl söker hjälp är de ofta i sämre fysiskt skick”.
  Kvinnor får lättare, bättre och tidigare hjälp än män och hamnar inte lika ofta ‘på gatan’ som män gör. Därför är de kvinnor som gått så långt som till hemlöshet i genomsnitt mer illa däran än männen i samma situation. Om män kunde få samma stöd som kvinnorna skulle antagligen även färre män bli hemlösa.

 12. Martin Says:

  Anna S:
  Jag är man, och jag har aldrig gjort en kvinna illa. Samma generalisering.
  Angående offerstatusen menar jag som det ser ut i samhället just nu, dvs. det Pär syftar på i sitt inlägg. Att kvinnorna automatiskt får offerstämpeln vare sig de vill det eller inte, och trots att de ibland inte förtjänar den men ändå tar åt sig, är vad jag anser vara fel. Det spelar ingen roll om du inte anser dig själv vara ett offer, lika lite som jag inte anser att jag hör hemma i andelen män som utövar våld, vi blir båda placerade i de facken ändå.

 13. Martin Says:

  SixDays:
  Mjo, det var ju en diskussion om det här med värnplikt häromveckan också. När det kommer till rättigheter, då ska kvinnor ha så mycket de kan få, men så fort det övergår till skyldigheter, då vill de helst slippa. Helt naturligt, självklart. Jag vill också slippa plikter, men eftersom jag råkar vara född med snopp spelar det ingen roll vad jag vill. Tycker staten att jag ska göra lumpen, då har jag inget att säga till om.

 14. Rolf Nilsson Says:

  Hela debatten om hur många våra hemlösa män, kvinnor och barn är, kan väl ingen frisk människa utan egen vinning eller med något annat bakomliggande syfte ha något som helst intrsse av. Den fågan vi istället borde ställa oss är: Hur kan det komma sig att Sveriges medborgare så förbehållslöst köper det som landets frivilligorganisationer och socialtjänsten påstår att människor behöver? Frågan känns angelägen då dessa organisationer uteslutande uppehåller sig vid de olika diagnoser och symtom individen uppvisar. Att människor saknar ett tryggt hem att gå till förvandlas i de hjälpandes ögon till en åkomma. En åkomma som bara förvärras för varje dag den drabbade tvingas gå med på de hjälpandes villkor. Tror verkligen Sveriges skattebetalande medborgare att hemlösa individer har särskilda grundläggande behov? Skiljer sig deras behov sig från en människa med ett hem att gå till? Vid de föreläsningar jag håller brukar jag ställa en fråga till åhörarna: ”Om ni blir tvungna att välja bort jobbet eller bostaden, vilket skulle ni välja” På denna fråga har ingen ännu valt bort bostaden vilket jag tar som en bekräftelse på hur viktig den anses vara, är för vår existens. Har människor som förvägras ett hem inte samma grundbehov? Sveriges medborgare borde känna en djup oro kring det faktum en hemlös missbrukas så systematiskt av de som säger sig vilja hjälpa. Så som det ser ut i dag utgör den hemlöse en stor inkomstkälla för ett stort antal organisationsmänniskor. Något som bara kan fortgå så länge definitionen hemlös kvarstår. Det finns idag ca 900 organisationer i Sverige med inriktning på hemlöshet, dessa sammanslutningar avlönar ca 30 000 människor, lägg därtill alla volontärer de sysselsätter som hjälp åt våra ca 18 000 hemlösa. Så i praktiken blir hjälpen avsedd för våra hemlösa istället en hjälp att sysselsätta redan etablerade människor.

 15. Rolf Nilsson Says:

  I vissa av de verksamheter som finns för hemlösa utnyttjas redan utsatta människor som billig arbetskraft. De blir ett alibi som rättfärdigar ett diskriminerande förhållningssätt. För att uppvisa sin motivation får de ofta jobba under minst sex månader för rätten till ekonomiskt bistånd ska ses som uppfylld. Om du efter denna prövning anses varit tillräckligt duktig kan frågan om dina möjligheter tas upp i någon nämnd. Där sitter tjänstemän och värderar om dina möjligheter är tillräckligt starka att övergå i den rättighet som står inskriven i Svea rike lag. Hur kan vissa människor skiljas ut från en i övrigt så grundmurad inställning till våra medborgerliga rättigheter? Som hemlös befinner du dig fast i ett tillstånd av att ha en möjlighet till en rättighet. Våra politiker, tjänstemän och andra organisationsmänniskor använder istället sekretessen och den personliga integriteten som ursäkt för att hålla kvar människor i ett ingenmansland. Det är nästan som att makten stjäl en människas rätt för att urskulda sig själv. De stjäl en identitet och gör sig själva till företrädare. Det kan väl inte vara det vi avser med representativ demokrati? Egentligen borde vi fråga oss huruvida den grundläggande tanken om ansvar utan åtskillnad efterlevs, den vi bygger hela vårt samhälle på. Ett vanligt sätt att ursäkta sin kränkning av redan utsatta är att säga: ” Vi kan inte rädda alla, kan vi rädda en människa så är vi glada”. Jag kan inte förstå detta förhållningssätt som något annat än ett kollektivt straff i det tysta. Människor straffas för att de är fattiga och saknar bostad. Medan de som har så att de klarar sig materiellt stressar vidare för att inte hamna i detta hopplösa läge.

 16. Flygfoto Says:

  Tänk så mycket sakligare och konstruktivare debatt vi skulle kunna ha i Sverige om vi helt resolut deporterade de 0,6% feminist/kommunistkräk som röstade på Fi – till Nordkorea. Det skulle tom. löna sig även om vi erbjöd dem ett rundligt flyttbidrag så att de skulle kunna få en god start i det kommunistiska paradiset, Nordkorea, där alla är ”jämlika” och ”jämställda”. Då skulle alla vi andra slippa de obildbara dårarna, och kunde istället fokusera på att lösa problem i samhället istället för att genusriktigt men antivetenskapligt kasta bajs på ”kollektiven” ”män” och ”kvinnor”.

  Då skulle vi dessutom frigöra skattemedel – Hundratals miljoner – till vetenskaplig forskning. De skattemedel som idag finansierar våra antivetenskapliga genuskärringar som på universiteten i detta nu tillåts fortsätta sprida sina floskler, kollektiva angrepp på ”män” och offermyter om ”kvinnor”. Just de genusmyter och genusfloskler som våra svårt enfaldiga politiker och journalister okritiskt idag betraktar som sanningar, forskning, och vetenskap.

 17. Erik4 Says:

  Lite sexistisk spaning från igår och självmord o c/o.

  1. Maud Olofsson (olyckan), ville igår tydligen bättra på de dåliga opinonssifrrorna och trädde fram i Rapport, det gällde extra pengar till
  de pensionärer med bara grundpension. 80% av dem är kvinnor,
  (så långt ok), men sen säger spektaklet, jag vill att vi skall ge extra pengar, 80 är kvinnor, just därför!
  Hör ni!?, just därför de är kvinnor, så de 20% män är det inte lika synd om? Alternativt, om det skulle vara 80% män, skulle ju givetvis in te Maud
  säga just därför att de är män.
  Om vi sen konstarerar det Veb gjort på under tidigare debatt/artiklar, kvinnor gifter sig uppåt och har därför en ”sponsor” som jämnar ut den usla pensionen, vilket i regel inte de fattiga männen har, alltså en sponsor.
  Så egentligen, skulle hon sagt, speciellt män.
  De som har det lika dåligt är ensamboende kvinnro ch män de har näppeligen ingen sponsor…

  Spaning 2. Nollvision genomförda självmord.
  Det är mer än 2 av 3 som är en man över 1000/år mot mindre än 500/år bland kvinnor, så vips plötsligt, denna debatt blev könslös!
  I andra debatter när det är en kvinna mer eller mindre, så basuneras det som ut som en stor orättvisa och har ett stort nyhetsvärde.
  Kan ni tänke er Solveig Tärnström om förhållandena vore de omvända, hon skulle ta till brösttoner och göra en TV serie hur kvinnor igonreras.

  Det som är synd är att inte män reagerar på sexismen, utan sitter liknöjd i tv soffan. Men tydligen måste det röda skynket dras fram många gånger innans den liknöjd ”tjuren” skall resa sig….

 18. Shastra Says:

  Varför kvoteras inte uteliggare?

  Det borde vara ganska lätt att uppnå jämställdhet på det här området genom att slumpmässigt välja ut kvinnor med låg inkomst och vräka dem från sina lägenheter, tills exakt hälften av alla hemlösa är av kvinnligt kön.

 19. Shastra Says:

  Till Anna S:

  Jag håller med dig, det är förstås bra att kvinnliga uteliggares speciella situation som minoritet bland uteliggarnas grupp uppmärksammas, precis som det är bra att manliga incest- och våldtäktsoffer uppmärksammas, o.s.v. Men det är olyckligt när det vinklas på ett vilseledande sätt, eller används i en mediekampanj som propagerar för en speciell kollektivistisk ideologi.

  Till Martin:

  Du skrev ”Ni som skiljer på våldet, och därmed anser att det ena är viktigare än det andra, skäms på er!”
  Jag håller inte riktigt med. Visst är allt våld lika viktigt att ta itu med, men det finns ideologiskt betingat våld (som kommunism, nazism, islamism) och sen finns det kulturellt/socialt betingat våld, samt psykologiskt eller biologiskt betingat våld. Varje orsak till våld kräver sin specifika analys och åtgärd.

 20. Genusvetenskapligt initiativ (Gi) Says:

  Uppsala universitet har fått konkurrens av en ny forskningshenhet.

  Naturligtvis är de hemlösas situation något som det måste forskas om, se…

  http://www.yakida.se/genus.html

 21. Martin Says:

  Shastra:
  Jag syftade inte på åtgärden, utan på folks försök att värdera våldet. Våld mot män är lika illa som våld mot kvinnor, men det finns alldeles för många ”feminister” som inte bara antyder utan skriker rakt ut, att våldet mot män inte är lika mycket värt, inte lika angeläget, som våldet mot kvinnor. Jag anklagar ingen specifikt här, utan uttrycker bara min åsikt att allt våld suger, oavsett vem som drabbas.

 22. Anonym Says:

  Martin:

  Inget våld är bra, men det finns grader i helvetet med.

  Menar du att en örfil är lika illa som att tex sparka någon i huvudet?

 23. Yvonne Domeij Says:

  För att återgå till grundfrågan: av de hemlösa beräknas 25% vara kvinnor och 75% män enl. statistik som grundar sig på skattningar och ej räknar personer under 20 år resp. minderåriga barn. Man räknar anmälda till Byrån för bostadslösa trots att de som haft kontakt med socialtjänsten de senaste två åren ej får anmälas där. På socialtjänsten anses att hemlösa kvinnor kan ”klara sig” genom att flytta runt hos tillfälliga herrbekanta. Man räknar antalet övernattare på härbärgen trots att: dels befintliga platser inte räcker, dels alla hemlösa söker sig inte dit. Skatteverket framhärdar i att vägra skriva hemlösa på församlingen. Antalet hemlösa överskrider de friserade siffrorna och antalet hemlösa kvinnor överskrider med råge de 25 procenten. En dag på Stadsmissionens Klaragården säger mer än all falsk statistik som frodas. Läs gärna min bok Trasdocka (Ordfront 2006), finns i pocket.

 24. Robert Says:

  Pär. Vad är det för konkret bevis Du har som säger att denna vinlking i media är ”feministisk” ? Hur kommer det sig att Du beskyller ”feminism” för att media vinklar kvinnor som ”offer” ?

 25. Pierre Says:

  Integrationscoaching är en integrationskurs som syftar till att ge hemlösa och utsatta i samhället, en chans att komma tillbaka till ett normalt liv.
  målet är att göra eleverna till självförsörjande och produtiva människor.
  Jag var den första eleven och fungerar kanonbra idag
  Tryck mitt namn o kom till hemsidan!

 26. hotels booking Says:

  Do you mind if I quote a couple of your articles
  as long as I provide credit and sources back to your weblog?
  My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you. Cheers!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: