Svårare för män få statligt toppjobb

Idag skriver SvD om att Maud Olofsson kräver att fler kvinnor utses av regeringen till statliga tobbjobb. Hon är oroad, enbart 36 procent av de statliga toppjobben går enligt henne för närvarande till kvinnor.

Samtidigt säger Olofsson enligt SvD att ”män är mer på hugget att söka olika chefsjobb” och att det ”därför blir färre sökande kvinnor att välja bland”. Hon säger vidare att av dem som tackar nej är 70 procent kvinnor.

Men – om det finns färre kvinnliga sökande att välja på, och det ändå ska utses 50 procent kvinnor, innebär inte det att en kvinnlig sökande har större chans att få jobbet? Och omvänt, att en manlig sökande har mindre chans att få det toppjobb han sökt?

Jo, det innebär det förstås. Vilket innebär att en man bromsas på grund av sitt kön. Är inte det definitionen på diskriminering? Jo, det är det.

Detta sätter fokus på hur ”jämställdhet” definieras. Om definitionen är att alla grupper ska bestå till 50 procent män och 50 procent kvinnor så råder idag kvinnodiskriminering när det gäller statliga toppjobb. Om definitionen är att ingen ska bli stoppad eller bromsad på grund av sitt kön så förordar Maud Olofsson mansdiskriminering. Det senare är den ursprungliga, och korrekta, definitionen. Ett kollektivistiskt, statistiskt perspektiv står alltså mot ett perspektiv som utgår från individen. Det är nog ingen slump att de flesta feminister hör till vänstern.

Boken Mansförtryck och kvinnovälde

43 svar to “Svårare för män få statligt toppjobb”

 1. Anonym Says:

  Psst

  http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=11840

 2. Anonym Says:

  Pssst

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_662773.svd

 3. Anonym Says:

  Pssst

  http://apollo.fl-net.se/foretag/viewNews.do?id=97303

 4. Anonym Says:

  Psst

  http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleId=200792713192&from=dise

 5. Anonym Says:

  Psst

  http://www.uppsaladirekt.com/web/artikel.php?site=2&id=2781511

 6. Anonym Says:

  Psst

  http://itps.se/Items/Pressmeddelande.asp?itemId=3386&secId=1035

 7. Anonym Says:

  Psstt

  http://www.sydostran.se/index.50149—1.html

 8. Anonym Says:

  Pssst

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=647079

 9. Hosanna Says:

  Och här håller jag med dig till fullo. Ovanligt korkat resonemang hon för. *suckar ljudligt* Helt ärligt skulle jag aldrig gå med på att få ett jobb på de premisserna, som kvinna. Jag skulle alltid få gå och undra om jag fått det tack vare mina bröst och min moderlighet snarare än för min kompetens. *gah*

 10. Anders Branderud Says:

  Per,

  Väldigt bra skrivet!

  Hälsningar Anders Branderud

 11. Emil Says:

  Det borde vara klart for alla vad som kan ske vid inkvotering av kvinnor
  nar man se vad som skett hos Socialdemokraterna.
  Man baddade for Margot Wallstrom men nar hon och dom andra kvalificerade tackade nej fick man in en totalkatastrofsom ledare.
  Att fordelningen man kvinnor skall vara lika kan vi vara ense om men
  det relaterad exemplet visar inkvtering kan leda till fiaskon.

 12. VEB Says:

  ”Om definitionen är att ingen ska bli stoppad eller bromsad på grund av sitt kön så förordar Maud Olofsson mansdiskriminering”

  Vänta bara tills andelen kvinnor på statliga toppjobb är 60% eller mer. Då försvinner Mauds reservationer illa kvickt.

  Här är formulan för feministisk politik:

  Om majoriteten är män beror det på att kvinnor är diskriminerade. Om majoriteten är kvinnor så beror det på att kvinnorna är duktiga. Enligt feminismen finns det inga könsskillnader, förutom såklart om de resulterar i problem för män. Därmed är kvinnors problem jämställdhetsproblem medan mäns problem är mäns problem som de själva får hantera. Bara sättet att hantera dem inte påverkar jämställdhetsmålet.

 13. Svagt, Maud Olofsson « Småländska spörsmål Says:

  […] Pär Ström å sin sida hakar inte på i genuskorståget. Och egentligen har han en ganska enkel uppgift i att meja ner Mauds uttalande. När en minister i tidningen säger att fördelningen är ojämn, men att 70% av dem som tackar nej är kvinnor, samtidigt som de flesta sökande är män – då kan man verkligen fråga sig om hon förstått vad diskrimnering går ut på. Och parallellt med detta scoop har man i dagarna upptäckt att inte heller den nya regeringen utlyser lediga jobb, utan frikostigt delar ut välbetalda anställningar till medlemmar av den politiska klassen. […]

 14. Myfacetube Says:

  Sanningen om Pär Ström och yttrandefulheten

  läs mer på:

  http://myfacetube.wordpress.com

 15. Myfacetube Says:

  Pär Ström är inte dummare än att han levererar inlägg efter inlägg kring aktuella ämnen, företrädesvis gällande jämställdhet. Han är ju poppis, vet hur man blir omdebatterad.

  Pär Ström förespråkar givetvis inte diskriminering eller orättvisor, nån slags korrekthet besitter han ju. Jo, han säger ju så. Och det är bra. Och trevlig är han säkert också. Visst va.

  Bö-hö.

  Så vad gör han för att främja jämställdheten då?

  Svar: Ingenting.

  Det tröttsamma (och medialt pikanta) med hans avoga inställning är att han gång på gång tycks förneka själva den generella utgångspunkten för kvinnor respektive män. Kvinnor har lägre lön inom många yrken, sitter på färre inflytelserika poster osv. Kvinnors val fortsätter att nedvärderas. Det vet vi alla. Kvinnor är mer än hälften av befolkningen. Pär Ström torde se klarare kring de mekanismer som följt samhällsutvecklingen i hundratals år och ännu gör det.

  Men det struntar han i. Pär Ström trivs till synes med långsamheten och att mäns allmänna måttstockar och prioriteringar fastslår dagordningen. Om du, Pär, anser att jag har fel, låt mig gärna veta det och varför. Ja, vi är många som undrar.

  Rent ideologiskt befinner sig Pär Ström sannolikt ute på högerkanten, och att han i egenskap av denna position resonerar kring jämställdhet som vore det ett nollsummespel är rent löjeväckande och en smula märkligt. Pär Ström tycks anse att män på ett himla orättvist sätt blir ifråntagna sin del av kakan när kvinnors del växer. Pär Ström tycks ha sett något statiskt och oföränderligt i frågan. Pär Ström verkar ha missat att den liberala högerns frihetsbudskap även innefattar Alla människor, inte bara Hela marknaden. Det är människorna, alla, som skapar och är den kreativa dynamiska hyggliga marknaden. Marknaden är inte, och ska inte vara, ett onåbart väsen förbehållet en armbågande klick beslutsfattande typer (män) överens i det tysta helt utan insyn.

  Men det kallas ju inte konservativ utan anledning.

  Att allt fler och fler människor förnekar dessa upplevelser av orättvisa och påstår sig känna närmast hundraprocentig likabehandling är förstås något vi kan glädjas åt. Ja, bra det. Skitbra. Det gläder mig. Men så länge så många, ja, överhuvudtaget någon, känner tvärtom får vi aldrig slappna av eller förnöjt luta oss tillbaka och lita på ett slags osynligt korrigeringsgodtycke som fixar biffen utan vår insats.

  Nix. Passivitet är det samma som förnekelse. Att t ex passivt se på när sexism förkläs till humor och åtråvärd glamour. Exemplen är många. Isolerade händelser vill jag minnas att Pär Ström kallar det.

  Pär Ström ägnar sig stundtals åt kortnäst navelskåderi, det vet vi ju sedan tidigare. Duckar för sanningar och problematik, försöker konstruera banala tycka-synd-om-män-rubriker. Det håller inte. Män är själva orsaken till sitt eventuella besvär och utanförskap i frågor rörande t ex familjesituationer, faderskap och allt vad Pär Ström nu för dagen orerar kring.

  Pär Ström är, tyvärr, en av många som hjälper till att bibehålla de osynliga väggar och glastak som gång på gång sätter käppar i hjulet för utvecklingen mot lika grundläggande möjligheter och lika behandling oavsett kön.

  Pär Ström borde istället använda sin mediala genomslagskraft till att uppmuntra jämställdhetsfrämjande idéer och förslag.

  Men dåraktighet har alltid roat mer än klarsynthet.

  Att t ex Maud Olofsson vill se en radikal förbättring snarast inom bolagsstyrelser m m är enligt mig klokt och modigt resonerat av henne. Hon är ju näringsminister för guds skull. Så, varför dessa ständiga bromsande inlägg Pär, varför detta återkommande, som jag och många fler uppfattar det, ”hit men inte längre”-tendentiösa argumentation kring jämställdhetsfrågor?

  Pär, vad är det du är orolig för?

  Ett mer representativt och jämställt arbetsliv och schysstare samhällsklimat?

  Att det inte skulle finnas kompetenta kvinnor till t ex styrelseposter eller andra ledande befattningar är ett befängt påstående. Samma resonemang har bl a hörts inom konstvärlden hela nittonhundratalet – det om att ”kvinnors sätt” och ”konstnärliga kvalité” etc inte skulle duga. Fel sorts uttryck och sätt ansågs det osv.

  Makten och greppet om initiativet säger jag att det i huvudsak handlar om. Diskriminering sa Bull.

  Om inga går i spetsen för radikala framskjutningar av positioner, hur ska vi då ens nå till en kortsiktig halvacceptabel nivå inom överhuvudtaget någonting? Ska det ske av sig själv? Djungelns lag? Ska rådande klimat och svårigheter fortsätta vara grunden för det samhälle vi kallar jämställt?

  Jag tycker inte det.

  Visst, jag är en stark anhängare av yttrandefriheten, hur annars? Pär Ström har självfallet rätt till sina villfarelser. Men jag vill påstå att han sällar sig till ett dunkelt inkonstruktivt bakåtsträvande skrå där skygglappar och ett lättjefullt patos för det humana anammats och där det som sägs för tankarna till något jag valt att kalla yttrandefulhet.

  En utdöende gemenskap hoppas jag, blygt och tjusigt uttryckt.

 16. Privattyckare Says:

  Män har diskriminerats i Sverige under mer än trettio år. Varför tror ni exempelvis att färre män än kvinnor väljer högre utbildningar?
  Förr var det tydligt att förtjänst och skicklighet (RF 11:9.2) skulle vara avgörande för vem som skulle få ett statligt jobb. Nu handlar det om att manipulera statistiken så att feminister och andra lobbygrupper blir glada. Man kan naturligtvis fråga sig om inte denna manipulering i många fall ledar till att vi på sikt får odugliga myndigheter. När andra meriter än förtjänst och skicklighet är utslagsgivande leder detta naturligtvis till en utslagsprocess som innebär att allt färre skaffar sig de meriter och den kompetens som krävs för statliga chefsjobb och specialistjobb. Därmed utarmas den offentliga sektorn till att i många fall enbart vara en födkrok till bekväma stolsvärmare.
  Efter att ha läst en mängd tidningsartiklar har jag ställt mig frågan om MO egentligen inser att hon är kvoterad. Det borde ju vara lätt att sätta samman en önskvärd tjänsteprofil för en näringsminister och utifrån denna diskutera i vilken utsträckning MO uppfyller något krav utöver att vara ledare för ett av riksdagspartierna och i det senare fallet anser jag att hon är det bästa som hänt centerpartiet sedan Hedlund, men det gäller tyvärr inte för taburettinnehavet.

 17. P Says:

  Titta på Myfacetube. Här ser ni en riktig homosexuell kommunist. Otroligt. Kolla in honom, en riktig homosexuell kommunist.

 18. P Says:

  Myfacetube refuserade bort ett inlägg på hans egen sida. Hahahahahah. En homosexuell kommunist som skriver om yttrandefulhet….Hahahahah

 19. Genusperspektiv.se Says:

  Bra krivet Pär!

  Varför ska män tvingas stå tillbaka till förmån för kvinnor som i liten utsträckning söker dessa topptjänster, och som i stor utsträckning tackar nej när de blir erbjudna toppjobben?

  Bättre att se till kompetens och erfarenhet när man tillsätter tjänsterna, än att stirra sig blind på vilket kön individerna har.

 20. Samuel Says:

  Till MyFacetube

  Det enda man kan säga är att det du skriver om kvinnors och mäns löner stämmer generellt. Men jag kan inte annat än se att allt annat du skriver om Pär är spekulationer. Du tror t.e.x. att han är på högerkanten.
  Och vilka är dessa ”många” som vill veta om Pär anser att du har fel och då tänkte jag på alla inlägg du hade. Massor av anhängare såg jag. Så förklar gärna närmre vilka ”många” är.

  I övrigt ser jag ju tydligt att det du skrivit bara är din åsikt och den har du rätt till. Men den vägde ju inte blytungt.

 21. Maud Olofsson och annat feministtrams « Mina verk och åsikter Says:

  […] Läs mer hos den eminenta Pär Ström. […]

 22. Claes Says:

  det är som om ett gäng 14 åringar sitter och skriver här. sexister, homofober och rasister kommenterar på pärs inlägg. pärs åsikter verkar dra til sig trångsynta obildade personer. det är ju riktigt kul att bloggen lockar så många idioter. och när någon plötsligt argumenterar mot pär, eller något inlägg, så möts de av ”..homosexuell kommunist..” kommentarer.. ?? 14år? om jag vore pär skulle jag skämmas över en del åsikter här på bloggen.

  just det. att pär inte förstår jämställdheten och kvinnors underordning handlar inte om åsikter utan om bristande insikt, kunskap och förståelse.

 23. Anna Says:

  Myfacetube,

  så din tes är alltså: om män har problem eller behandlas orättvis så är det deras eget fel? och om kvinnor har problem eller behandlas orättvis så är det männens fel?

 24. Anna Says:

  Claes,

  menar du att de som kommenterar på denna bloggen är representativa för den delen av sveriges befolkning som håller med Pär? har du något stöd för det?

 25. Genusperspektiv.se » Blog Archive » Statliga toppjobben går till de mest kompetenta Says:

  […] bra bloggar om artikeln: Pär Ström) (Andra bloggar om feminism och […]

 26. Per Says:

  sluta leverera då män! ni gör ju er själva till offer genom att jobba och slita och sedan bli bortkvoterade eller bli av med vårdnaden.

  var lite smarta, ta det lite lugnare och låt feministerna jobba lite hårdare istället – de vill ju det.

  själv har jag trappat ner en del och funderar på om jag ska flytta ut företaget ur landet så att maud m fl. får mindre av mina pengar att parasitera på.

 27. VEB Says:

  Till alla som undrar över myfacetube, följande skriver h-n på sin blog

  ”Jag avskyr män. Män våldtar. Män startar krig. Män dödar människor. Män stjäl. Män skadar barn. Män skräpar ner. Män är rasister. Män skriker. Män tvingar. Män tystar. Män luktar skit. Män snackar skit. Män förpestar. Män tar makten och sig själva för givet. Ja, ibland känns det faktiskt precis så, som att jag avskyr män. Särartsfeminist 2.0?”

  Verkligen konstigt att du är emot Pär Ström MFT, han är ju man och du är sexist. Lätt att se vilken sorts jämställdhet du förespråkar.

 28. BUGG Says:

  Man kan ju också se att kvinnor betalar skatt i detta land precis som män och vill väl också då bli representerade i viktiga frågor. I allafall se frågor utifrån ett kvinnligt perspektiv vilket oftast kvinnor är bättre på än män.

  Ska kvinnor betala skatt i detta landet men ändå inte ha någon styrka eller makt ? Ska alla invandrare och kvinnor betala skatt men ändå ska bara vita män sitta i toppen och styra samt dra ner på sin egen skatt?

 29. BUGG Says:

  Det är fel med kvotering säger Pär Ström.. trots att män alltid kvoterats in för att det är JUST män….
  Så det är faktiskt ni män som står för kvoteringen själva… ni har alltid gjort det… men nu när kvinnor börjar kvoteras in så är det plötsligt fel..

 30. Martin Says:

  Bugg:
  Så… vad? Kvotering är ok för att det hjälper kvinnor? Pärs förfäder har varit stygga, så nu jävlar ska Pär få lida?

  Jämlikhet är jämlikhet, det finns inga feministiska tolkningar av ordet. Jämlikhet betyder lika förutsättningar, inte lika statistik. Att kvotera är fel, oavsett kön, och jag som man fördömmer kvotering av män precis lika starkt som kvotering av kvinnor. Jag tvivlar inte på att Pär gör detsamma.

  Så, kan du hålla dig till ämnet och åtminstone erkänna att kvotering, ÄVEN av kvinnor, är fel?

  Jag har personligen svårt för dagens ”feminism” just för att den inte har det minsta med jämlikhet att göra längre. Det är bara ”kvinnor ska få, få, få” och ”män ska lida, lida, lida”

  Jag är för jämlikhet, punkt slut. Vill kvinnor ha jobben, då får de se till att de söker och är kvalificerade. Precis som männen.

 31. BUGG Says:

  Om män ska kvoteras in för att det är män hela tiden så kan man väl kvotera in kvinnor..

 32. BUGG Says:

  Pärs förfäder har varit stygga måväl hända men det är faktiskt så att män fortfararande har samma typ av seende på kvinnor så det har inte ändrats så värst mycket.

 33. Martin Says:

  Bugg:
  Nej, nu är du bara löjlig. Jag tyckte det framgick klart och tydligt att jag tar avstånd från manlig kvotering såväl som kvinnlig, så ditt ”Om män ska kvoteras[…]” är bara barnsligt och onödigt. Män ska inte kvoteras, så enkelt är det.

  ”Män” har lika lite åsikter som ”Kvinnor”. Lägg av med generaliseringarna och ta debatten som en vuxen människa istället. Om du kan påstå att alla män har en och samma syn på kvinnor, så är det inte långt ifrån att jag skulle påstå att alla kvinnor tycker om att vara hemmafruar.

  Jag måste väl upprepa mig några tusen gånger för att budskapet ska gå in, men här kommer det igen:
  Jag står för total jämlikhet, där män och kvinnor behandlas lika och har samma rättigheter OCH skyldigheter. Att antyda något annat är i mina ögon detsamma som att medvetet vilja diskriminera något kön utan annan anledningen än just kön.

 34. BUGG Says:

  Martin du snackar preis som jag tror du ska snacka …
  du verkar inte lyssna martin för fem öre.

  Jag har tex inget emot att man kvoterar in invandrare. Och jag är inte invandrare.
  Pga av att jag tror det behövs fler invandrare inom polisen tex.
  Man måste kunna se saker som gör nytta och testa…
  Det handlar inte om komptens utan om att ändra på saker som alltid ser samma ut…
  Alla är kompetenta men det handlar om att de som är kompetenta där går kanske kvinnor eller invandrare före pga av att det finns ett underskott.

 35. Martin Says:

  Bugg:
  Du talar om två olika saker. Det finns kvotering baserad på kön, och det finns kvotering baserad på kvalificering och egenskaper. Att vara invandrare är en fördel för polisen, alltså en kvalifikation. Jag tvivlar inte en sekund på att det är en fördel och kvalifikation att vara kvinna i vissa situationer. Det jag motsätter mig är tanken att man ska kvoteras för sitt kön, i situationer där kön inte spelar någon roll.
  Jag skiter i om min statsminister är man eller kvinna, sålänge personen vet vad den gör. Jag skiter fullständigt i om min läkare är man eller kvinna, sålänge personen vet vad den gör. Jag vägrar godta att en kvinna skulle få en mans jobb som t.ex. läkare, trots att mannen skulle vara högre kvalificerad. Självklart gäller även motsatsen, jag vägrar godta en manlig läkare om han fick sitt jobb över en högre kvalificerad kvinna.

  ”Det handlar inte om komptens utan om att ändra på saker som alltid ser samma ut…”
  Don’t fix what’s not broken. Det handlar BARA om kompetens, att byta ut män mot kvinnor för inget annat än deras medfödda kön är inte rätt, aldrig någonsin. Det kommer inte hjälpa något, utan bara göda en större osämja mellan könen, dvs. raka motsatsen mot vad jag vill.

 36. VEB Says:

  Bugg:

  ”Man kan ju också se att kvinnor betalar skatt i detta land precis som män och vill väl också då bli representerade i viktiga frågor”

  Det ÄR de redan. Det är du som är så insnöad på identitetspolitik att du inte fattar en man kan representera kvinnor. Du kan inte bestämma vilket ben du skall stå på, å ena sidan är du rabiat särartsfeminist, å andra sidan hävdar du dig tillhöra sociologiskisk genusforskning. Fattar du inte att det är en omöjlighet att tillhöra en diciplin som anser könsskillnader inte spelar någon soll och att samtidigt tillhöra en diciplin som anser det måste vara en kvinna för att representera en kvinna?

  Lyssna på vilken debatt som helst i politiska sfären. Vilka är det som de överlägset flesta representerar? De flesta män eller de flesta kvinnor? Svaret är självfallet de flesta kvinnor. De flesta män har ingen som helst representation. Skall män som Borgström representera mig för att de är män? Är du helt från dina sinnens bruk kan man undra.

 37. VEB Says:

  Det är precis som vissa forskare påpekat, identitetspolitik har blivit den nya religionen.

 38. BUGG Says:

  Jodå Veb jag vet att en man kan representera mig..
  Men det är du som inte fattat att en kvinna kan göra desamma.

 39. Nathaniel Says:

  Bugg:
  Att du tror att en person har en åsikt, och säger rakt ut att en person har en åsikt, betyder inte att personen har den åsikten!
  Jag ser ingenstans att Veb påstår att en kvinna INTE skulle kunna representera honom. Jag ser däremot tydligt hur du hittar på att han skulle göra det, bara för att du själv ska kunna stå på moralens högre mark.
  Att en kvinna KAN representerar en man betyder inte att en kvinna MÅSTE representera en man, och vice versa.

 40. VEB Says:

  BUGG:

  Vad består grunden av din invändning av egentligen?
  Är det viktigaste för dig vilken åsikt personen som representerar dig har eller är könet på den personen viktigare?

 41. Andreas Says:

  BUGG/Elin är igång igen, hon ger sig ALDRIG 🙂 Hon kommer ALDRIG att läsa något någon skriver, aldrig bry sig om någon kritik, hur artig, klok, välformulerad den än är – för i hennes ögon finns ingen kritik av hennes åsikter som är klok och välforumlerad. Allt som inte går i hennes linje är förkastligt, fel, och till för att förlöjligas och avskys. Snacka om att se allt i svart och vitt. Det är styrka att kunna lyssna och ta till sig kritik (man behöver inte ÄNDRA sig för det), det är inte styrka att skrika ut sitt budskap och hålla för öronen gång på gång. Patetiskt.

 42. VEB Says:

  Det är klart en kvinna kan representera mig om hon har de rätta åsikterna. Det jag pratar om är inte huruvida kvinnor kan representera mig (Det är klart de kan) Frågan är huruvida det i faktiska verkligheten finns några som gör det.

 43. phuongnana Says:

  This post is very hoting, and this blog is high ranked in
  the top blogs report
  . You can
  earn some money with a good blog
  like this.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: