Archive for februari, 2008

Vilken slutsats om e-fotspår kan man dra?

fredag, februari 29, 2008

Nu har uppenbarligen hackare brutit sig in i polisens datasystem och kommit åt epost. I ett inlägg på diskussionsforumet Flashback hävdar en skribent att hackare läst polisens mejl i flera år. Inklusive viss Säpo-mejl. Ungefär samtidigt har Dataföreningens epostsystem hackats, och data om 24.000 medlemmar har lagts ut på internet.

Vilken slutsats kan man dra? Jag, som engagerat mig för personlig integritet i it-åldern, drar slutsatsen att när elektroniska fotspår väl föreligger är de aldrig säkra. Det talar för stor försiktighet med att över huvud taget samla in elektroniska fotspår. Därför är det mycket olämpligt att ge staten långtgående befogenheter att övervaka människor genom informationsinsamling, exempelvis genom att lagstifta om lagring av information om vilka vi har ringt, mejlat och sms-at (vilket är på gång).

Det vore naivt att tro att sådan information inte kan bli hackad!

Du finner diverse multimedialt material mot ”storebror” från min verksamhet på Den Nya Välfärden här – både antistorebrorsmusik, antistorebrors-ringsignaler, podcast-intervjuer med intressanta personer och rapporter som pdf och mp3.

SvD   AB1  AB2   AB3   DN

Historiker pekar ut kvinnors omfattande våld mot män

torsdag, februari 28, 2008

Nu har historikern Dick Wase skrivit en intressant debattartikel på SVT Opinion om kvinnors våld mot män. ”Det finns, sedan trettio år tillbaka, en omfattande forskning som bedövande tydligt visar att kvinnor slår sina män minst lika ofta som tvärtom”, skriver Wase. ”Över 100 representativa undersökningar visar detta, samtidigt som inte någon visar att män skulle vara de som slår mest i förhållanden”, skriver han också.

Sedan påpekar han att den i särklass största undersökningen om övergrepp mot barn visar att nästan två tredjedelar av dessa begås av kvinnor. Och att dubbelt så många pojkar som flickor blir slagna av sina mödrar.

Han poäng är naturligtvis att det är underligt att hela samhällsdebatten kretsar kring en föreställning av män som förövare och kvinnor som offer och helgon. Och han har rätt, det är underligt. Mycket underligt. Det var denna underlighet och ett antal besläktade underligheter som fick mig att skriva boken Mansförtryck och kvinnovälde.

Läs Dick Wases debattartikel – den är mycket intressant och väl underbyggd.

Kan frihet byggas med tortyr?

tisdag, februari 26, 2008

Det är motbjudande att höra att president Bush ämnar lägga in sitt veto när den amerikanska kongressen vill lagstifta mot användning av tortyrformen waterboarding  (nästan-drunkning). Man kan inte försvara det fria och demokratiska samhället genom att avskaffa det. Att världens största demokrati öppet börjar använda tortyr är en skamfläck för västvärlden. Det är också ett av många tecken på att det så kallade kriget mot terrorismen har gått överstyr. För länge sedan. Och Cordelia Edvardson har rätt i att det är märkligt att det är så tyst om saken från våra politiker.

Här skriver SvD i en artikel och Cordelia Edvardson i en krönika om detta.

Det vore onekligen på tiden

måndag, februari 25, 2008

Den avgående generaldirektören för Pliktverket skriver på SvD Brännpunkt att det är orättvist med en lag om att enbart manliga medborgare är skyldiga att göra värnplikten. Han förordar könsneutral värnplikt.

Det är egentligen väldigt märkligt att vi år 2008 inte har kommit längre än att det skrivs en debattartikel om en sådan sak. Det borde varit infört för ett antal decennier sedan.  Medan vi jagar orättvisor mot kvinnor med mikroskop har vi inte sett (?) denna gigantiska orättvisa mot män.

Det är som jag skriver i min bok Mansförtryck och kvinnovälde – sann jämställdhet kräver könsneutralitet i genusdiskussionen och att man intresserar sig lika mycket för båda könens svårigheter och underlägen.

Sydsv   AB

Varför ska politiker ha gräddfil i livet?

söndag, februari 24, 2008

Det är med glädje jag noterar att KU kommer att ta upp regeringens utnämning av Mikael Odenberg till myndighetschef. Han utsågs som enda kandidat, trots att alliansen före valet (med rätta) kritiserade socialdemokraternas utnämningspolitik och krävde att kompetens skulle ersätta politiskt spel som bevekelsegrund när statliga toppjobb tillsätts. Det är uppenbart att regeringen vill tysta Odenberg som kritiker mot försvarspolitiken.

Det är motbjudande så som det kommit att bli – den som en gång haft ett statligt toppjobb är mer eller mindre garanterad att förbli på den nivån. Även de som missköter sig kan fräsa vidare i den gräddfil i livet som den politiska adeln har skapat åt sig själv. Vi vanliga människor har minsann inga sådana garantier. När vi faller från hög höjd är det bara att bita i det sura äpplet.

DN

Raka rör från hädiskt material till EU-filtrering

söndag, februari 24, 2008

SvD och DN rapporterar om att Pakistans regering har berordrat alla internetföretag att blockera YouTube, eftersom sajten anses innehålla ”hädiskt” material. Sådant som förolämpar islam.

Här i Europa tycker vi det är hemskt och odemokratiskt. Men vi ska nog vara lite försiktiga med att slå oss för bröstet. EU:s kommissionär för juridik, Franco Frattini, har föreslagit ett paneuropeiskt system med blockering av oönskade internetsajter. ”Filtrering”, kallas det. Men det är inte mycket bättre än Pakistans YouTube-blockering. Internetfiltrering är censur.

Svårare för män få statligt toppjobb

söndag, februari 24, 2008

Idag skriver SvD om att Maud Olofsson kräver att fler kvinnor utses av regeringen till statliga tobbjobb. Hon är oroad, enbart 36 procent av de statliga toppjobben går enligt henne för närvarande till kvinnor.

Samtidigt säger Olofsson enligt SvD att ”män är mer på hugget att söka olika chefsjobb” och att det ”därför blir färre sökande kvinnor att välja bland”. Hon säger vidare att av dem som tackar nej är 70 procent kvinnor.

Men – om det finns färre kvinnliga sökande att välja på, och det ändå ska utses 50 procent kvinnor, innebär inte det att en kvinnlig sökande har större chans att få jobbet? Och omvänt, att en manlig sökande har mindre chans att få det toppjobb han sökt?

Jo, det innebär det förstås. Vilket innebär att en man bromsas på grund av sitt kön. Är inte det definitionen på diskriminering? Jo, det är det.

Detta sätter fokus på hur ”jämställdhet” definieras. Om definitionen är att alla grupper ska bestå till 50 procent män och 50 procent kvinnor så råder idag kvinnodiskriminering när det gäller statliga toppjobb. Om definitionen är att ingen ska bli stoppad eller bromsad på grund av sitt kön så förordar Maud Olofsson mansdiskriminering. Det senare är den ursprungliga, och korrekta, definitionen. Ett kollektivistiskt, statistiskt perspektiv står alltså mot ett perspektiv som utgår från individen. Det är nog ingen slump att de flesta feminister hör till vänstern.

Boken Mansförtryck och kvinnovälde

Rätt attityd hos Kristina Axén Olin!

torsdag, februari 21, 2008

Stockholms finansborgarråd Kristina Axén Olin har upptäckt att Stockholms stad är på väg att generera ett överskott, eftersom de olika förvaltningarna gjort av med mindre pengar än beräknat. Då blir det skattesänkning, meddelar hon via media.

Utmärkt. Det är så det ska gå till. Skatter är medborgarnas pengar, och blir det något över ska medlen naturligtvis betalas tillbaka till medborgarna. Det låter självklart, men är det dessvärre inte. Alltför många i den svenska politiska kulturen tycker istället det är naturligt att behålla eventuellt överskott i statskassan, kommunkassan eller vilken kassa det nu rår sig om.

DN

Ett diktaturens kreatur som många gullade med

tisdag, februari 19, 2008

Officiella kubanska medier meddelar idag att Cubas diktator sedan ca 50 år avgår som president. Det var väntat med tanke på hans ålder och medicinska tillstånd. Och det var inte en dag för tidigt. Vi får se vad som händer – med riktig tur kan detta bli början på en demokratisering av Cuba.

Ett fenomen med Cuba, och Fidel Castro, är att det handlar om en diktatur som stora delar av västvärldens politiker, kulturpersonligheter och andra opinionsbildare har gullat med. Castro har behandlats som ”den snälla diktatorn”. Det är märkligt, och ett underbetyg för det demokratiska sinnelaget hos stora delar av främst vänstern och socialdemokratin.

För de yngre läsarna: Dåvarande statsministern Olof Palme kallade i ett berömt uttalande ledningen för det gamla kommunistiska Tjeckoslovakien för ”diktaturens kreatur”. Det hindrade honom inte från att – just det – gulla med Fidel Castro.

AB  SvD1  SvD2   DN  Sydsv

Horribel kvinnodiskriminering

måndag, februari 18, 2008

Det är som jag skriver i min jämställdhetsbok – ibland råder en horribel kvinnodiskriminering. Som när så kallade åldermän i Pakistan bestämmer sig för att kvinnor inte ska få rösta (SvD, ABAB2Sydsv). Motbjudande och obegripligt är två adjektiv som ligger nära till hands. Kampen för mänskliga och medborgerliga rättigheter, på alla plan och alla geografiska arenor, får aldrig ges upp.

Våld mot man 22 gånger mindre intressant för riksdagen

måndag, februari 18, 2008

Sajten inslag.se har jämfört statistik från Brottsförebyggande rådet avseende våldsbrott mot män respektive kvinnor med hur ofta fraserna ”våld mot män” respektive ”våld mot kvinnor” förekommer i riksdagens protokoll. Om siffrorna stämmer kan man konstatera att våld mot en man bara är en tjugoandradel så intressant för våra folkvalda som våld mot en kvinna. Om man ställer antalet våldsbrott mot män resp kvinnor mot antalet omnämnanden i riksdagen visar det sig att varje våldsdrabbad kvinna är 22 gånger så intressant som varje våldsdrabbad man. Män är mycket mera våldsdrabbade men riksdagens intresse är mycket större för våld mot kvinnor. Se diagram här.

Seminarium om bristande jämställdhet i svensk journalistik

måndag, februari 18, 2008

Umeå Universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning och några andra aktörer arrangerar ett seminarium om bristande jämställdhet i svensk journalistik. Deras infallsvinkel är dock en annan än den som jag anser vara naturlig. Seminariet tar upp det påstådda problemet att svensk journalistik gynnar män på kvinnors bekostnad. ”Fler män än kvinnor medverkar i medierna, nyhetsvärderingen är ofta könsstereotyp och ‘manliga’ intressen som sportresultat får ett oproportionerligt stort utrymme”, står det bland annat i inbjudan till seminariet. Det står ingenting om den återkommande vinklingen av nyheter så att kvinnor framställs som drabbade när de inte är det. Läs om seminariet här.

Tipsa mig gärna om fler exempel på genusvinkling!

söndag, februari 17, 2008

Idag skriver jag på SvD Brännpunkt om hur media vinklar nyheter så att kvinnor verkar mera drabbade än de är. Jag tar gärna emot fler exempel från läsarna. Skriv gärna in tips som kommentarer till detta blogginlägg, eller mejla mig.

Fram emot kvällen noterar jag att min debattartikel är den mest lästa artikeln av alla på svd.se idag. Den ligger överst på läsartoppen. Det är roligt, men framför allt tror jag det tyder på att jag tar upp ett ämne som har tystats ned länge. Det finns därför ett väldigt informationssug. När jag skrev debattartikeln ”Män kuvade av statlig feminism” på Brännpunkt den 2 januari blev det likaså dagens mest lästa artikel på Svenska Dagbladets webbplats. Den gången blev det enormt många kommentarer (ca 580 stycken, vilket jag hört ska vara bland det mesta i webbplatsens historia). Idag hann det inte bli så många kommentarer innan kommentarsfunktionen stängdes av.

Boken ”Mansförtryck och kvinnovälde” finns här för beställning eller gratis nedladdning.

Kampanj för kvinnors hjärtan, medan 80% av dödsfallen är män

torsdag, februari 14, 2008

På den internationella kvinnodagen den 8 mars startar en stor kampanj för kvinnors hjärtan under namnet ”Go red – stöd kvinnohjärtat”. Det ska bli seminarier, föreläsningar och modevisningar på 14 orter i landet, bland annat med prinsessan Christina och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Kampanjen är ett samarbete mellan Svenska Cardiologföreningen och den så kallade 1,6 Miljonerklubben. Syftet är att ”öka kunskapen om kvinnohjärtat och även samla in pengar – mycket pengar – till forskning om hjärtsjukdomar hos kvinnor”.

Det är jättebra att det samlas in pengar till forskning om hjärtsjukdomar. Emellertid förstår jag inte varför manliga hjärtan ska prioriteras ned till förmån för kvinnliga. Myten om att kvinnor får dålig hjärtsjukvård har tydligt avslöjats som just en myt (se bl.a. här). Och hjärtsjukdomar är mest ett problem för män. Så här skriver 15 kardiologer på DN Debatt: ”Under 2005 dog 1.604 män och kvinnor före sin 65-årsdag i hjärtinfarkt. Av dessa var 1.282, eller 80 procent, män”

Så varför bara forska i kvinnors hjärtan?

Krav på brandmän sänks för kvinnors skull

onsdag, februari 13, 2008

Nu efterlyser Räddningsverket nya riktlinjer för de kommunala räddningstjänsternas intagningsregler. Dagens regler anses nämligen missgynna kvinnor, eftersom intagningsproverna är alltför fysiskt krävande. Mer i Sydsvenskan.