Artikelförfattarens kompletteringar och kommentarer

Beträffande min kritik av feminismen på Brännpunkt idag: I en debattartikel måste man fatta sig väldigt kort. Här på bloggen kan jag utveckla tankarna lite mer. För övrigt, boken ”Mansförtryck och kvinnovälde” kan beställas (150 kr) eller laddas ned gratis (pdf eller mp3) här.

Beakta detta påstående: ”Enligt det traditionella könsrollsmönstret är det kvinnorna som måste stanna hemma med barnen, medan männen får tillgång till arbetslivet.” Är det något märkligt med påståendet? Ja, det innehåller två laddade termer, det negativt laddade ”måste” och det positivt laddade ”får tillgång till”. Dessa är inplacerade i påståendet så att männen framstår som gynnade och kvinnorna framstår som utnyttjade.

Smaka på denna alternativa formulering: ”Enligt det traditionella könsrollsmönstret är det kvinnorna som får tillgång till barnen, medan männen måste ut i arbetslivet”. Plötsligt är det synd om männen eftersom dessa blir utnyttjade av kvinnorna. Varför kan man inte lika gärna se saken så?

Därför att feminismen skapat en värdering som gynnar den själv. I själva verket har kvinnorna ett stort privilegium i sin traditionella position närmast barnen, men det låtsas man inte om. Det är ett av många exempel på hur feminismen vinklat samhällsklimatet. Många av kvinnornas privilegier ”räknas inte”.

Feminismen tillämpar också ”jämställdhet a la carte”. Den vill ändra på saker och ting på de områden där kvinnor är, eller anses vara, i underläge. På områden där männen är i underläge kan det däremot gärna fortsätta att vara som det är. Nu kanske värnplikten kommer att avskaffas, men varför har feminismen i decennier varit så oerhört tyst om den väldiga orättvisa som lumpen inneburit för män? Och varför är det helt i sin ordning för en kvinna att säga till sin man: ”Olle, hur länge ska jag behöva tjata på dig, när ska du rensa avloppet i källaren?”, medan det vore horribelt och totalt otänkbart för en man att säga till sin fru ”Eva, hur länge ska jag behöva tjata på dig, när ska du diska upp efter igår”?

En annan sak jag vill ta upp i denna förlängning av Brännpunkt-artikeln är medias roll. En del lysande undantag finns, men i huvudsak har media gått in i rollen som megafon åt feminismen. ”Det finns en väldigt, väldigt stor rädsla hos ledande mediaföretag för att gå emot de feministiska strömningarna, och samma sak gäller journalistkåren. Vi har fått en subjektiv journalistik på området. Media har en jätteskuld för det snedvridna samhällsklimatet”, säger frilansjournalisten Annica Frisk. Detta har lett till att många medier i sin nyhetsrapportering aktivt söker upp nyheter som kan presenteras som olika former av kvinnoförtryck, medan underlägen för män inte alls är lika intressanta. Detta har in sin tur lett till att svenska folket idag har en överdriven bild av kvinnors problem och en underdriven bild av mäns problem. Utmärkt jordmån för feminism, alltså, vilket förstås var meningen.

Vidare har vi fått en felaktig definition av begreppet jämställdhet. Den ursprungliga, och rätta, innebörden är att ingen ska hämmas eller stoppas på grund av sitt kön – könet ska alltså vara ointressant. Den definition som successivt kommit att bli dominerande är istället att alla grupper, beslutande församlingar, företag, branscher och liknande ska ha lika många män som kvinnor. Trots att det finns olikheter mellan könen som resulterar i genomsnittligt olika preferenser. En konsekvens blir att människor måste väljas ut till olika befattningar efter vilket kön de har. De ursprungliga tanken, att könet ska vara ointressant, har vänts i sin raka motsats. Resultatet blir stora orättvisor för individer – exempelvis tvingas alltför ofta både män och kvinnor att stå tillbaka för sämre meriterade personer för att överheten ska bli nöjd med genusstatistiken. Individer offras på en orättfärdig ideologis altare.

Jag skulle kunna skriva mycket mer, men inte ens en bloggförlängd debattartikel kan bli hur lång som helst. Vill du veta mer, beställ eller ladda ned ”Mansförtryck och kvinnovälde” här. I boken kan du bland annat läsa om kvinnogrisar och kvinnlig härskarteknik. Och mycket mer. Dessa är kapitlen:

– Man – underordnat kön 
– Fler kvinnliga privilegier
– Kvinnlig härskarteknik – de fem metoderna
– Myten om män som arbetsskygga drönare
– Kvinnor är alltid ”drabbade” – vinkling i media
– Riggade undersökningar – som man frågar får man svar
– Män får kränkas grovt men kvinnor inte alls
– Kvinnor bevakar sitt revir och hindrar mäns jämställdhet
– Den matriarkala könsmaktsordningen på barnområdet
– Kvinnor skickar oskyldiga män i fängelse
– Kvinnliga brottslingar får mildare straff
– Kvinnors våld mot män tystas ned
– Hur några procent blev 20 – om löneskillnader
– Den sociala konstruktionen är en konstruktion
– Jämställdheten som utvecklades till sin motsats
– Jag anklagar

Skriv gärna kommentarer till detta blogginlägg! Och kom gärna tillbaka till min blogg!

Hälsningar från den brinnande jämställdhetsivraren

Pär Ström 

Annonser

25 svar to “Artikelförfattarens kompletteringar och kommentarer”

 1. Undrande man Says:

  Mycket intressant artikel, äntilgen någon som vågar ta upp frågan. Jag har länge förundrat mig över hur alla kan följa drevet utan kritiska frågor. Att använda humanism är ett mycket ärligare begrepp än feminism. En artikel som jag förvånades över var när skillnader mellan könen i skolbetyg presenterades. Flickorna hade bättre betyg än pojkarna men det presenterades inte som en orättvisa mot pojkarna utan som ett bevis för att pojkarna var sämre. Hade det varit tvärt om hade det varit ett utslag av det manliga förtrycket. Samma gäller för antalet pojkar resp flickor som läser högre utbildning där flickorna är överrepresenterade.

 2. Lena L Says:

  Det är naturligtvis sant att kvinnan är den officiella bäraren av offerepitetet i Sverige idag, och jag antar att Schyman behöver en manlig motpol. Tyvärr så är argumenten så dåligt genomtänkta att det i Ströms, liksom i Schymans, fall är omöjligt att ta dem på allvar.

  Huvudargumentet är att kvinnors privilegier (som att få vara hemma med barnen) inte erkänns och motarbetas av feminismen. För det första så kan man naturligtvis tycka vad man vill om det potentiellt glassiga livet som hemmafru, men faktum kvarstår; Det är oavlönat arbete. Den enda motsvarigheten som finns på arbetsmarknaden är husnegern, och jag ser ingen klaga över att slavarnas privilegier inte kommer fram i debatten.

  Jag är medveten om hur laddad en sådan jämförelse är, men den enda skillnaden är frivilligheten. Frågan är naturligtvis hur frivilligt och aktivt ett sådant val är när man faktiskt har dragit igång en rörelse för att slippa.

  Att feminister inte motsätter sig sina kvinnliga privilegier beror naturligtvis i vissa fall på att feminister inte bryr sig om män och mäns svårigheter. Jag kan enbart tala för mig själv och för de feminister som jag dryftat frågan med, men det finns ju andra förklaringar också. Att Ström själv inte tycks föranledd att alls fundera över denna möjlighet säger en hel del om hur han föredrar att feminismen ska vara.

  Ett alternativ är t.ex. att kvinnor inte vill diktera för män vari deras svårigheter ligger och vad som ska åtgärdas. Jag kan inte som kvinna avgöra huruvida värnplikten är ett utslag av mansförtryck eller ett manligt privilegium, det måste män avgöra för egen del. Detsamma gäller alla dessa frågor som Pär Ström så aningslöst tar upp. Vad är ett förtryck och vad är ett privilegium? Är det upp till var och en att avgöra, eller äger Ström tolkningsföreträde åt oss alla?

  Feminismen är en kvinnorörelse ämnad att rätta till upplevda orättvisor inom områden där kvinnor reagerat och velat se en ändring. Skulle kvinnor dessutom kräva förändring baserat på vad de anser att män förmodligen reagerar på så skulle vi kunna tala om kvinnovälde.

  En hälsning alltså till den brinnande jämställdhetsivraren Pär Ström. Det handlar inte om huruvida du anser att hemarbete är ett förtryck eller ett privilegium. Det handlar heller inte om huruvida alla världens män och hälften av världens kvinnor anser att hemarbete är ett förtryck eller ett privilegium. Det handlar om rätten att välja. Du har den rätten för egen del, du är fri att se värnplikt som ett förtryck och arbeta mot att den ska vara allmän, men du har inte rätt att välja åt mig. Jag förstår faktiskt inte varför du tror att du skulle ha det?

 3. Patrik Says:

  Lena L: i slutändan handlar det om att män inte ens får välja om de ska göra lumpen, men att kvinnor inte ens ställs inför valet. Lumpen är med all sannolikhet det värsta staten kan utsätta sina medborgare för, ty liv och lem riskeras, oftast ganska godtyckligt och för dubiösa ändamål. Ska vi ta jämlikheten på allvar, får kvinnor sluta spela offer och det svagare könet när det passar dem och åtminstone omfattas av värnplikten.

  Gällande påstående att kvinnors hemmaarbete skulle vara oavlönat får väl, och då ganska generöst, anses vara oärligt då män i stor utsträckning bidrar och att kvinnor föredrar att vara med barnen men ogärna vill erkänna detta, troligen på grund av feminister som förespråkar att sådant är fel och ”gammalmodigt”. Liknelsen med husnegern visar hur otroligt privilegierad och självömkande feminister som du egentligen är när ni jämför ert ”lidande” med slavars.

 4. Henrik Says:

  re: Lena L
  ”Vad är ett förtryck och vad är ett privilegium? Är det upp till var och en att avgöra, eller äger Ström tolkningsföreträde åt oss alla?”

  Nej, det är ju feminsterna som har tolkningsföreträde, det trodde jag du kände till…

  ps
  lumpen är knappast något privilegium, åtminstone inte förrän feminstierna bestämt det åt mig.
  ds

 5. Carl-Johan Says:

  Jag tycker att Ströms artikel väcker en del nya tankar. Verkligheten är komplex och alla inlägg som innebär att man vänder på perspektivet, om än bara för ett ögonblick, är en bra övning.

  Men målet med debatten kan inte vara att ersätta en grupps verkliga orättvisor med en annans. Rätten, och jag skulle vilja tillägga skydigheten, att välja val som gynnar en själv är en personlig anglägenhet. Alla system som motverkar detta (t.ex. föräldraledighetssystem, lumpen, lönesättning, sjukvårdsprioriteringsordning osv) måste kontinuerligt ses över med denna inriktning. Politikerna har en skyldighet att se till båda könens situation och motverka båda könens ojämställdheter.

  Män kan ju också reagera mot mäns våld mot män också. Eftersom denna nobla uppgift inte engagerar på samma sätt som mäns våld mot kvinnor, bör vi män kanske fundera på varför det inte sker?

  Män och kvinnor kan inte skylla på ngn annan, utan bör ta ett eget ansvar.
  Det gäller dem som individer och som medlemmar av en grupp.

 6. Stina Says:

  Mycket bra inlägg Carl-Johan. Löjligt att skylla sina egna tillkortakommanden på feministerna. Ta eget ansvar istället!

 7. Armstarke Says:

  Även om det är en mycket bra artikel och ett tänkvärt innehåll så känns det fortfarande lite fel. Det är stora skillnader mellan män och kvinnor, tack och lov för det. Män måste acceptera lite tuffare tag i flera situationer.
  Dagens feminism förnekar detta. Pappa ledighet i all ära men det är mamma som är viktigast. Kvinnlig värnplikt i all ära, men det är män som utkämpar krig.
  Jag har aldrig förstått varför man måste blanda ihop lika rätt med biologiska skillnader. Ingen skall slå någon annan i ett modernt samhälle, ingen skall få olika lön för lika arbete, ingen skall diskrimineras för sitt kön, dock är det ett faktum att en kvinna under en graviditet inte kan jobba en tid. Samma sak gäller det tiden för amning.
  Det är dags att inse att man inte kan lagstifta bort biologin……

 8. Ulf K Says:

  Lena L skrev: ”Jag kan inte som kvinna avgöra huruvida värnplikten är ett utslag av mansförtryck eller ett manligt privilegium, det måste män avgöra för egen del. Detsamma gäller alla dessa frågor som Pär Ström så aningslöst tar upp. Vad är ett förtryck och vad är ett privilegium? Är det upp till var och en att avgöra, eller äger Ström tolkningsföreträde åt oss alla?”

  Så Lena L förväntar sig följdaktligen inte att jag som man skall ägna en tanke åt kvinnors villkor, det ansvaret vilar tydligen ensidigt på kvinnorna själva att åtgärda.
  Du vill alltså att vi människor i allt skall dela upp oss efter kön och i grupp gå till slagfältet för strida för vår egen grupps intressen. Skrämmande med en så uttalad längtan efter regelrätt könskrig.
  Du efterlyser således en egocentrisk människa utan sympati för sin omgivning.
  Om det är feminism är jag nu ännu gladare att jag sedan tjugo år tillbaka framhärdat med att kalla mig humanist när någon frågat. För mig vore det lika befängt att kalla mig feminist som att kalla mig maskulinist.
  Vad jag kan utläsa ur Ströms artikel så säger han, att huruvida något är förtryck alternativt privilegium inte är någon självklarhet och inte heller slentrianmässigt skall avgöras. Det finns alltid flera sätt att se på omständigheter och i mitt tycke äger till sist alltid individen tolkningsföreträde till sin egen situation. Jag ser inget i Ströms artikel som strider mot denna uppfattning eller att han skulle göra anspråk på någon särskild tolkning.
  Vad som är bra för min bror och min syster är i längden också bra för mig själv. Humanismen är framtiden.

 9. Lena L Says:

  Svar till de flesta (hoppas jag):

  Ni talar om för mig att lumpen är förtryckande, jag antar för att jag nu ska börja lägga ner tid och resurser till att arbeta för att den inte längre ska vara allmän? Poängen i mitt inlägg gick alltså de flesta förbi, så jag försöker igen.

  Feminister för inte mäns talan. De för inte heller alla kvinnors talan. De kan inte varken krävas eller förväntas göra detta, då alla vuxna människor har rätt att föra sin egen talan. Feminister är en intresseorganisation som arbetar för att utjämna vissa orättvisor. Ingen måste anse att dessa orättvisor är orättvisor, men ingen har heller rätt att påstå att någon måste acceptera att någonting är ett privilegium när det känns orättvist.

  Alla som skriver här är alltså fria att arbeta för vad de anser skulle vara en bättre framtid, men det kan inte krävas av feminister att de skall göra det åt er. Ulf, ägna gärna en tanke åt kvinnors villkor. Kämpa gärna för dem om du har tid och lust. Jag kämpar friskt för mäns lika värde som föräldrar t.ex., då jag anser det vara självklart att detta är en orättvisa och ett förtryck. Men jag skulle aldrig, såsom Ström gör, invända mot en upplevd orättvisa och påstå att det i själva verket är ett privilegium. Jag skulle aldrig invända mot någon annans kamp med motiveringen att personen då borde kämpa för min sak också.

  Patrik:

  Jag tyckte att ditt inlägg förtjänade ett eget svar gällande slavliknelsen. Jag ser att du invänder, men jag förstår inte riktigt på vilka grunder? Du skriver att män bidrar, och givetvis försörjer männen kvinnorna på samma sätt som en husbonde försörjde en husneger, men pengarna som det köps mat och husrum för är mannens. Alla pengar är defacto mannens. Nu menar jag inte att män håller kvinnor som slavar, de allra flesta som befinner sig i den här situationen (mannen arbetar och kvinnan är hemma) har helt gemensam ekonomi och mannen avdelar pengar till kvinnans pension m.m.. Vad jag hävdade var att motsvarigheten på arbetsmarknaden är slaveri. Vidare så förstår jag inte hur feminismen alls har uppkommit om de allra flesta kvinnor egentligen vill leva som på 20-talet. Jag känner inte igen mig själv, och därför slipper jag helst en verklighet där jag inte ges möjlighet att försörja mig själv på lika villkor.

 10. Ulf K Says:

  Tack Lena, för ett betydligt mer nyanserat inlägg än ditt första.
  Jag känner mig nu mer enig med dina ställningstaganden men måste fortfarande ställa mig frågande till formuleringen i ditt första inlägg:

  ”Jag kan inte som kvinna avgöra huruvida värnplikten är ett utslag av mansförtryck eller ett manligt privilegium, det måste män avgöra för egen del”

  Kanske menar du att ställningstagandet ovan inte är ditt eget utan en tänkt feminists försvar för att slippa bry sig om även mäns villkor.
  Hur som helst vill jag till de personer som tänker som denna tänkta feminist säga att en människas förmåga till inlevelse och empati med andra individer normalt bör kunna förväntas överskrida kön eller andra grupptillhörigheter.
  Ser jag en medmänniska fara illa eller riskera en fara är det min medmänskliga plikt att ingripa utan att först fråga mig huruvida vi i alla aspekter delar samma grupptillhörigheter. Därmed åligger det mig dock inte att leta upp och hjälpa alla som kan tänkas fara illa i världen.

  Vidare menar du dig ha läst ”Per Ström invända mot en upplevd orättvisa och påstå att det i själva verket är ett privilegium.” men var hävdar han det?
  När jag läser hans artikel ser jag bara att han ger exempel på en i media obalanserad debatt och att man inte skall ta för givet att orättvisor och privilegier inte skulle kunna vara omvända.

 11. Lena L Says:

  Ulf K:

  Tack själv, jag tror att det är lättare än man tror att formulera sig otydligt och missa sin egen poäng när man försöker få sina tankar på pränt. Jag kan behöva någon som ber mig förtydliga mig ibland.

  Och ställningstagandet är faktiskt mitt eget, men kanske har jag varit otydlig även här. Vad jag menar är att jag faktiskt inte vet huruvida värnplikten är ett uttryck för förtryck eller ett privilegium, och därför inte känner att jag kan kämpa för dess avskaffande. Jag är inte feminist för att jag vill se alla skillnader mellan könen försvinna, om t.ex. kvinnor vill stanna hemma och män vill förvärvsarbeta så ska de inte förbjudas detta p.g.a. att det då blir skillnader mellan könen. Ser kvinnor andra fördelar med det så måste de anses vara vuxna att själva välja. Vad jag vill är att det ska vara fullständigt frivilligt (d.v.s. inte baserat på förväntningar eller ekonomi), och att valet ska vara informerat (d.v.s. man vet exakt vad valet kommer att innebära ekonomiskt, utvecklingsmässigt m.m.).

  Detsamma gäller naturligtvis värnplikten, men då ingen idag tvingas (trots att man formellt kan tvinga män till detta) och jag inte har känt till hur förtryckande värnplikt är (ingen personlig erfarenhet parat med åsikter från nära och kära som säger att de inte skulle vilja ha det ogjort och att det varit en merit i yrkeslivet) så är det ingenting som stått högst på min att-göra-lista. Om män (som är de enda som har erfarenhet och kan uttala sig om huruvida värnplikten är bu eller bä) anser att det är ett förtryck så är jag den första att medge att då ska det bort, och det lobbar jag gärna för, men jag som saknar ens grundläggande erfarenhet kan inte avgöra detta. Liksom Ström inte kan avgöra huruvida det är ett privilegium eller ett förtryck att ”få vara med barnen”.

  Vad Ström säger är mycket riktigt att man inte skall ta för givet att orättvisor och privilegier inte skulle kunna vara omvända, men han säger detta som ett argument för att män är förtryckta av feminismen. Han ifrågasätter alltså feminismens uttryckande av ”närhet till barnen” som ett problem, för att det lika gärna kan vara ett privilegium. Men vad har han då för rätt att ifrågasätta vad jag som kvinna och feminist ser som ett problem? Vad som är ett problem för mig? Du kan väl inte mena att hans artikel inte är ett ifrågasättande av feminismens problemformulering? Det är detta jag vänder mig emot, just för att jag inte ser någon motsättning.

  Jämlikhet är hela samhällets ansvar, och feminister pushar mer för kvinnors problem. Jag instämmer med Ström gällande att mäns situation inte får glömmas bort, men det är ingenting som feminismen kan hållas ansvarig för. Naturligtvis innebär strikta könsroller ett problem även för män, men jag anser att Ström gör samma misstag som de han kritiserar. Han anklagar istället för att informera. Män förtrycker inte kvinnor, och feminister förtrycker inte män. Däremot så har vi samhällsstrukturer som är förtryckande mot både män och kvinnor, och dessa bör vi ändra på.

 12. Ulf K Says:

  Jag håller med Ström om att män indirekt förtrycks av av den statiska problemformulering man ofta stöter på både inom feministrörelsen och den allmänna debatten. Som jag ser det ifrågasätter han INTE ”feminismens uttryckande av “närhet till barnen” som ett problem…”. Han och jag ifrågasätter inte problemet i sig självt men däremot det statiska synsätt med vilket många av problemen idag formuleras.
  Poängen är inte att ifrågasätta feminismens problemformulering utan med vilken acceptans denna formulering gjorts till den rådande ordningen i media och i politiken och därmed även i samhället i stort. Ett ämne som spänner över alla delar av allas våra liv borde få rymma större dynamik även i debatten. Man kan ju få tycka vad man vill om Pär Ströms åsikter men han bidrar om inte annat till betydligt mer av den dynamik jag tidigare saknat och för det är jag honom tacksam.

  Lena, du frågar dig vad en sådan som Pär Ström har för rätt att ifrågasätta vad du som kvinna och feminist ser som ett problem. Om du för en stund lösgör dig från dina grupptillhörigheter ”kvinna” resp. ”feminist” och tänker dig att du tillhör den större gruppen ”människor”, fråga dig nu vad någon annan människa har för rätt att ifrågasätta vad du som människa ser som ett problem. Kanske tycker du fortfarande att alla skall hålla sig till sig själva och inte lägga näsan i blöt men själv ger jag alla mina medmänniskor rätten att ifrågasätta mina värderingar men därmed ger jag dem förstås inte rätten att tvinga dem på mig.

  Frihet är att få äga sitt eget val, förtryck är att fråntas det valet.
  Man behöver inte själv stå under tvång för att inse att den som tvingas mot sin vilja är utsatt för förtryck. Det förtrycket kvarstår hur många som än skulle se samma förhållanden som ett privilegium.
  Ponera att alla kvinnor i lag vore tvingade till att föda minst ett barn. Då skulle jag, som priviligierad far till två barn jag älskar över allt annat, ändå se den lagen som förtryckande då den inskränker min makas förfoganderätt över sitt eget liv och därmed även vårt gemensamma liv. Att vi ändå vill ha barn har egentligen inte med saken att göra.
  Jag befinner mig inte in i den här debatten för att diskutera sakfrågor utan mina synpunkter kring t.ex. värnplikten avser enbart att belysa hur man visst kan ta parti mot andras förtryck utan att själv uppleva sig som direkt drabbad, kalla det gärna genusöverskridande solidaritet men helt vanlig solidaritet borde räcka.

  Ja, jämställdhet är hela samhällets ansvar. Jag påstår att kvinnors problem är även mäns problem och vice versa. Alla har att tjäna på lösningarna på allas problem så varför måste feminismen lägga beslag på vissa problem och göra de till sina och plötsligt á priori ställda i motsats till utmålade manliga intressen?
  Om vi ska fortsätta att hämta exempel från värnplikten så vore väl avskaffandet av tvångsintagningen till denna fabrik för skapandet av de likformiga normer, som tydligen utgör en ”merit i yrkeslivet”, ligga feminismen varmt om hjärtat. Det är bland annat delandet av dessa meriter som kan ge en man den högre lönen.

  Om nu feminismen skall föreställa eftersträva jämställdhet är det ju bra märkligt att de så uttalat ”pushar mer för kvinnors problem” och att de inte skall förväntas se mer än en specifik sida av problemen, men tyvärr tror jag dig, Lena, i din beskrivning av feminismen.
  Sedan igår har jag nu på flera forum läst män efterfråga MANism och liknande, någon så helt idiotisk biprodukt av feminismen kommer jag heller aldrig att stödja. Jag tycker inte feminismen i allt har fel, men att fortsätta driva på polariseringen mellan könen är ju bara ett sådant tragiskt resursslöseri.

  Så jag säger det igen: Att försöka lösa problem som rör oss alla med utgångspunkt i medmänsklighet och inte i grupptillhörighet i första hand skulle dramatiskt öka våra möjligheter till jämställdhet.

 13. Lena L Says:

  Ulf:

  För det första så eftersträvar feminism jämställdhet med utgångspunkten i att kvinnor är underordnade män i samhället. Att det är vad feminism går ut på kan väl ingen ha missat, inte heller Ström? Det är knappast ”mörkat”. Att ändra på det maktförhållandet (kvinnor=underordnade) är alltså vad rörelsen går ut på.

  För det andra så innebär min grupptillhörighet att jag har unika erfarenheter som inte delas av alla människor i gruppen ”människor”. På en annan blogg så ifrågasätter just nu ett gäng killar varför tjejer gnäller över högklackade skor (ämnet är omslaget till boken, där en högklackad sko förtrycker en manlig lågsko, http://ablativ.blogspot.com/), det finns ju fördelar också. Detta ifrågasättande illustrerar perfekt mina invändningar mot Pär Ströms resonemang, eftersom det är lika dumt. Ingen av dessa killar har någonsin gått i ett par högklackade skor, men de tar sig rätten att snäsa av tjejer som klagar och anklaga dem för att se det ensidigt. Förstår du verkligen inte det obegåvade i ett sådant förfarande?

  För det tredje så har jag inga problem med att ta parti för en sak som jag inte personligen berörs av, men det vet du redan. Jag har nämnt mäns rätt till lika värde som föräldrar som ett exempel. Att man är fri att ta ställning och kämpa för vilka frågor man vill är också tydligt uttryckt. Vad du dock inte bemöter är Ströms KRAV på att feminister ska ta ställning i av honom utvalda frågor. Varför förtrycker feminister män enligt Ström? För att de inte kämpar för mäns frågor. Poängen är alltså inte huruvida man KAN kämpa för andras sak, utan huruvida man MÅSTE. Med samma logik så förtrycker du mig om du inte börjar jobba för att jag ska få en löneförhöjning omedelbums. Jag anser att Schyman missbrukar ordet förtryck å det grövsta. Ström är inte annat än hennes manliga motpart.

 14. Ulf K Says:

  Lena

  Tack för styckesindelningen, den underlättar mitt svarande.
  Jag är inte vidare duktig på att fatta mig kort men hoppas du orkar läsa.

  Det första:
  OK, Feminismen begränsar sig alltså till att behandla kvinnors problem och till vad kvinnor kan göra åt dessa problem utan inblandning av män?
  Är det, under förevändning att man är feminist, således helt ok att åsidosätta de aspekter i debatten som inte ger den egna gruppen en omedelbar fördel?
  Befriar/utestänger feminismen mig, i egenskap av man och ickefeminist, nu från mitt medborgerliga ansvar för kvinnors villkor?
  Jag är på alla sätt för ett jämställt samhälle, även vad gäller sexuell läggning, etnicitet, religion etc, och ser helt enkelt inte feminismens metodik som den mest lämpade modellen för en nyanserad debatt i det offentliga rummet.
  Denna tolkningsmodell tvingar ofta in tolkningen av min sorts åsikter i facket ”manliga” även om de säkert i de flesta fall lika gärna skulle kunna yttrats av en kvinna. Så även i denna debatt där jag inte avser företräda alla män.
  En mer dynamisk debatt i de stora sammanhangen skulle även smitta av sig till de mindre och troligen borga för bättre lösningar på det individuella planet. Därför ser jag det som så tragiskt att feminismen och i allra högsta grad massmedia alltjämt understödjer en polariserad människobild.
  Feminsmens debattmodell är som att vilja spela tennis med lapp för ena ögat.
  (Först delar man debatten i två motstående delar, sedan missar man bollen när den kommer till ens egen planhalva eftersom man frivilligt valt bort sitt djupseende. Slagen slår i luften och träffar sällan sitt mål men på håll ser det fortfarande ut som tennis).

  Det andra:
  Mycket riktigt innebär din grupptillhörighet att du har unika erfarenheter som inte delas av alla människor i gruppen “människor”.
  OCH ?
  På vad sätt förminskar detta dina egna eller dina medmänniskors rättigheter eller skyldigheter att föra en balanserad debatt om en sakfråga?
  Att du sedan i det enskilda fallet kanske bortser från någon okunnig persons åsikt är ju lika självklart som att man inte ringer veterinären för att fråga om trädbeskärning.
  Människor som du och jag bär på en massa olika erfarenheter och åsikter. En del av dessa har vi tillgodogjort oss helt genom våra egna misstag men de flesta har vi inhämtat genom att studera andra människors erfarenheter och prövat deras giltighet mot de egna. Förefaller deras uppgifter rimliga inlemmar vi dessa till vår egen uppfattning i frågan och härigenom kan vi så småningom förstå att det gör särskilt ont att bryta ett ben, att krig är vidrigt eller att man känner sig nöjd när man fått VG på en tenta, även om det aldrig hänt oss personligen.
  Jag har aldrig gått i högklackade skor men det kan väl vem som helst se att det är ett utomordenligt dåligt skodon. Jag har aldrig uppmuntrat till någons bärande av dessa och alltid funnit det märkligt att de frivilligt bärs av någon. Av andra människor jag mött har jag inhämtat kunskapen att dessa skor är ett under av obekvämlighet men eftersom jag inte provat själv menar du alltså att jag mot bättre vetande skall köpa högklackat som present till min dotter på hennes femårsdag i Augusti för att hon opåverkad skall kunna dra sina egna slutsatser. Jag ser ju ofta andra mammor göra sådana inköp åt sina döttrar.
  Jag vill särskilt poängtera att jag här inte avser att diskutera skor, det är resonemanget jag vill åt. Att man inte med hänvisning till enbart den egna erfarenheten utan vidare kan förneka att ett annans synsätt skulle kunna kunna vara relevant i en debatt som rör flera eller alla.

  Det tredje:
  Vad Pär Ström står för i alla lägen får du nog fråga honom om.
  Jag kan inte föra hans talan även om jag troligen kan dela flera av hans åsikter.
  Kanske KRÄVER han ”att feminister ska ta ställning i av honom utvalda frågor”, vad vet jag. En för mig viktig poäng i hans artikel är ifrågasättandet av att den från feminismen inlånade statiska problembeskrivningen gjorts till norm i den mediala och politiska debatten. I detta håller jag fullständigt med honom.
  Som jag uppfattar feminsmen så förklaras kvinnor förtryckta av män därför att männen inte anses bry sig om kvinnors frågor i tillräckligt hög grad.
  Det är just med den logiken jag utses till förtryckare då jag som man, förmodas bära skulden till att du inte får din rättmätiga löneförhöjning.
  Rimligen förtrycks väl då även männen av alla de som uttryckligen inte vill fästa någon avsikt vid mäns frågor?
  Som jag tidigare skrivit anser jag inte att det åligger mig att leta upp och hjälpa varenda kotte som kan tänkas fara illa men skulle jag dock medvetet bidra till upprätthållandet av ojämlika löner så är det ju utan tvivel så att jag personligen förtrycker dig, oavsett mina eventuella grupptillhörigheter.

  Till sist:
  JAG VILL verka för jämställdhet.
  JAG FÖRSTÅR att feminismen medvetet valt att ignorera flera aspekter som känns viktiga för mig och för många andra i kampen för jämställdhet.
  JAG SER att feminismens värdenormer under så lång tid stått oemotsagda i den offentliga debatten att de nu ses som självklara fakta.
  JAG IFRÅGASÄTTER därför dessa normers relevans både inom feminismen och i samhället som sådant.
  JAG ÖNSKAR åstadkomma förändring som jag tror skulle komma alla till del.

 15. Lövet Says:

  Lena L skrev och jämförde hemmafrun (ett vääääldigt vanligt förekommande företeelse i Sverig): ”Jag är medveten om hur laddad en sådan jämförelse är, men den enda skillnaden är frivilligheten.”

  Ja det var ju balanserat – och kvinnor som skall vara så språkligt nyanserade!!!!

  Jag skulle kunna tänka mig att ”Kunta Kinte” skulle hitta några fler små, små skillnader. Som t ex att hemmafrun slipper gallra tobaksplantor, och att de faktiskt kan säga nej till sex med ”massa”, att de inte behöver riskera att säljas på torget och att de rentav kan ta ett jobb (betalt eller inte) närhelst de önskar!

  Med sådana opponenter behöver Per Ström inga supportrar…

 16. Lövet Says:

  …”hemmafrun (ett vääääldigt vanligt förekommande företeelse i Sverige)med en slav”

  …skulle det ståt om jag inte sluntid på deleteknappen…

 17. Elin Says:

  Jag tycker du pratar om saker som inte har betydelse.
  Jag har inga barn alls. Så vadå är jag inte då könsdiskriminerad. Eller är det då du som inte är det?
  Alltså du vrider på saker så extremt så man vet ju knappt hur du tänker.

  Jag har inga barn och det finns många kvinnor som inte har barn.
  Vad har då kvinnor för privilegier? Om jag nu inte har barn eller kan få barn? Då faller ju hela den meningen som du skriver där. Min far hade ensam vårdnad om mig och min syster och han hade inga problem alls med att få vårdnad om oss ensam. Du har lite dubbelmoral

  Du säger att man inte ska döma alla männen tillsammans som en grupp men ändå är det exakt det du gör hela tiden med kvinnor.

 18. Elin Says:

  Angående första inlägget:

  En artikel som jag förvånades över var när skillnader mellan könen i skolbetyg presenterades. Flickorna hade bättre betyg än pojkarna men det presenterades inte som en orättvisa mot pojkarna utan som ett bevis för att pojkarna var sämre. Hade det varit tvärt om hade det varit ett utslag av det manliga förtrycket. Samma gäller för antalet pojkar resp flickor som läser högre utbildning där flickorna är överrepresenterade.

  Jag är tjej och jag har gått i skolan ja.. Och ja jag gick ut med bra betyg i skolan. Jag hade bäst betyg i hela min avgångsklass.
  Dock så måste jag ändå säga att det beror inte alls på att jag satt och flinade åt pojkarna på rasterna, eller pga att jag drog pojkarna i håret, eller förtryckte pojkarna i klassen. Och det tror jag nog att killen som skrev borde fatta själv.

  Jag förstod inte alls meningen med att ens göra ett sådant inlägg.

  Tjejer arbetar hårdare i skolan. Därför får vi bättre betyg. Vi vill framåt i livet.

 19. Roxanna Garza Says:

  palmery biparous dichotomize shouldering astrodome kinghead monaulos paintress
  RFC 2919
  http://www.e-translator.net/eng/english.shtml

 20. TyroneGlover Says:

  interesting resources,

 21. HXxKdwsceLP Says:

  54grid1.txt;10;15

 22. Hero Says:

  overdrive sentinel morpher
  home decoratorsoutlet com
  bin 232 pansat clone
  superhead mr marcus videoclip
  tehachapi state prison warden
  marshall football results 1971
  baby bratz coloring sheets
  printable cmm ruler
  the shield season 7 episodes
  rachel rays fhm pics
  excel chore chart template
  jeana tomasina pics
  medieval castle blueprints floor plan
  pink realtree myspace layouts
  www meyers snow plows com
  traudien phimtap xem phim
  millimeters meter centimeter
  chemal lfl 28
  craigs list spokane wa
  harris county arrest warrants

 23. Phim online Says:

  {
  {I have|I’ve} been {surfing|browsing} online more than {three|3|2|4} hours today, yet I never found any interesting article like yours. {It’s|It is} pretty worth enough for me.
  {In my opinion|Personally|In my view}, if all {webmasters|site owners|website owners|web owners} and bloggers made good content as you did, the {internet|net|web} will be {much more|a lot more}
  useful than ever before.|
  I {couldn’t|could not} {resist|refrain from} commenting. {Very well|Perfectly|Well|Exceptionally well} written!|
  {I will|I’ll} {right away|immediately} {take hold of|grab|clutch|grasp|seize|snatch} your {rss|rss feed} as I {can not|can’t} {in finding|find|to find} your {email|e-mail} subscription {link|hyperlink} or {newsletter|e-newsletter} service. Do {you have|you’ve} any?
  {Please|Kindly} {allow|permit|let} me {realize|recognize|understand|recognise|know} {so that|in order that} I {may just|may|could}
  subscribe. Thanks.|
  {It is|It’s} {appropriate|perfect|the best} time to make some plans for the future and {it is|it’s} time to be
  happy. {I have|I’ve} read this post and if I could I {want to|wish to|desire to} suggest you {few|some} interesting things or {advice|suggestions|tips}. {Perhaps|Maybe} you {could|can} write next articles referring to this article. I {want to|wish to|desire to} read {more|even more} things about it!|
  {It is|It’s} {appropriate|perfect|the best} time to make
  {a few|some} plans for {the future|the longer term|the long
  run} and {it is|it’s} time to be happy. {I have|I’ve}
  {read|learn} this {post|submit|publish|put up} and if I {may just|may|could} I {want to|wish to|desire to} {suggest|recommend|counsel} you {few|some} {interesting|fascinating|attention-grabbing} {things|issues} or {advice|suggestions|tips}.
  {Perhaps|Maybe} you {could|can} write {next|subsequent} articles {relating to|referring to|regarding} this article.
  I {want to|wish to|desire to} {read|learn} {more|even more} {things|issues} {approximately|about}
  it!|
  {I have|I’ve} been {surfing|browsing} {online|on-line} {more than|greater than} {three|3} hours {these days|nowadays|today|lately|as of late}, {yet|but} I {never|by no means} {found|discovered} any {interesting|fascinating|attention-grabbing} article like yours. {It’s|It is} {lovely|pretty|beautiful} {worth|value|price} {enough|sufficient} for me.

  {In my opinion|Personally|In my view}, if all {webmasters|site owners|website owners|web
  owners} and bloggers made {just right|good|excellent} {content|content material} as {you did|you probably did}, the {internet|net|web} {will be|shall be|might be|will probably be|can be|will likely be}
  {much more|a lot more} {useful|helpful} than ever before.
  |
  Ahaa, its {nice|pleasant|good|fastidious} {discussion|conversation|dialogue} {regarding|concerning|about|on the topic
  of} this {article|post|piece of writing|paragraph} {here|at
  this place} at this {blog|weblog|webpage|website|web site},
  I have read all that, so {now|at this time} me also commenting {here|at this place}.
  |
  I am sure this {article|post|piece of writing|paragraph} has touched all the internet {users|people|viewers|visitors}, its really really
  {nice|pleasant|good|fastidious} {article|post|piece of writing|paragraph}
  on building up new {blog|weblog|webpage|website|web site}.
  |
  Wow, this {article|post|piece of writing|paragraph} is {nice|pleasant|good|fastidious}, my {sister|younger sister} is analyzing {such|these|these kinds of} things,
  {so|thus|therefore} I am going to {tell|inform|let know|convey} her.
  |
  {Saved as a favorite|bookmarked!!}, {I really like|I like|I love} {your blog|your site|your web site|your website}!
  |
  Way cool! Some {very|extremely} valid points! I appreciate you
  {writing this|penning this} {article|post|write-up} {and the|and also the|plus the} rest of the {site
  is|website is} {also very|extremely|very|also really|really} good.
  |
  Hi, {I do believe|I do think} {this is an excellent|this is a great} {blog|website|web site|site}.
  I stumbledupon it 😉 {I will|I am going to|I’m going to|I may} {come back|return|revisit} {once again|yet again} {since I|since i have} {bookmarked|book marked|book-marked|saved as a favorite} it. Money and freedom {is the best|is the greatest} way to change, may you be rich and continue to {help|guide} {other people|others}.|
  Woah! I’m really {loving|enjoying|digging} the template/theme of this {site|website|blog}.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s {very hard|very difficult|challenging|tough|difficult|hard}
  to get that ”perfect balance” between {superb usability|user friendliness|usability} and {visual appearance|visual appeal|appearance}.
  I must say {that you’ve|you have|you’ve} done a {awesome|amazing|very
  good|superb|fantastic|excellent|great} job with this.

  {In addition|Additionally|Also}, the blog loads {very|extremely|super} {fast|quick} for me
  on {Safari|Internet explorer|Chrome|Opera|Firefox}. {Superb|Exceptional|Outstanding|Excellent} Blog!
  |
  These are {really|actually|in fact|truly|genuinely} {great|enormous|impressive|wonderful|fantastic} ideas in
  {regarding|concerning|about|on the topic of} blogging.

  You have touched some {nice|pleasant|good|fastidious} {points|factors|things} here.
  Any way keep up wrinting.|
  {I love|I really like|I enjoy|I like|Everyone loves} what
  you guys {are|are usually|tend to be} up too. {This sort of|This type of|Such|This kind of}
  clever work and {exposure|coverage|reporting}! Keep up
  the {superb|terrific|very good|great|good|awesome|fantastic|excellent|amazing|wonderful} works guys I’ve {incorporated||added|included} you guys to {|my|our||my personal|my own} blogroll.|
  {Howdy|Hi there|Hey there|Hi|Hello|Hey}! Someone in my {Myspace|Facebook} group shared this {site|website} with us so I came to {give it a look|look it over|take a look|check it out}. I’m definitely {enjoying|loving} the information.

  I’m {book-marking|bookmarking} and will be tweeting this to my followers! {Terrific|Wonderful|Great|Fantastic|Outstanding|Exceptional|Superb|Excellent} blog and {wonderful|terrific|brilliant|amazing|great|excellent|fantastic|outstanding|superb} {style and design|design and style|design}.|
  {I love|I really like|I enjoy|I like|Everyone loves} what you guys {are|are usually|tend to be} up too. {This sort of|This type of|Such|This kind of} clever work and {exposure|coverage|reporting}! Keep up the {superb|terrific|very good|great|good|awesome|fantastic|excellent|amazing|wonderful} works guys I’ve {incorporated|added|included} you guys to {|my|our|my personal|my own} blogroll.
  |
  {Howdy|Hi there|Hey there|Hi|Hello|Hey} would
  you mind {stating|sharing} which blog platform you’re {working with|using}? I’m {looking|planning|going} to start my own blog
  {in the near future|soon} but I’m having a {tough|difficult|hard} time {making a decision|selecting|choosing|deciding} between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your {design and style|design|layout} seems different then most blogs and I’m looking for
  something {completely unique|unique}. P.S {My apologies|Apologies|Sorry} for {getting|being} off-topic but I had to ask!
  |
  {Howdy|Hi there|Hi|Hey there|Hello|Hey} would you mind letting me know which {webhost|hosting company|web host} you’re {utilizing|working with|using}? I’ve loaded your blog in 3 {completely different|different} {internet browsers|web browsers|browsers} and
  I must say this blog loads a lot {quicker|faster} then most.
  Can you {suggest|recommend} a good {internet hosting|web hosting|hosting} provider at a {honest|reasonable|fair} price?
  {Thanks a lot|Kudos|Cheers|Thank you|Many thanks|Thanks}, I appreciate it!
  |
  {I love|I really like|I like|Everyone loves} it {when people|when individuals|when
  folks|whenever people} {come together|get together} and share {opinions|thoughts|views|ideas}.
  Great {blog|website|site}, {keep it up|continue the good work|stick with it}!
  |
  Thank you for the {auspicious|good} writeup. It in fact
  was a amusement account it. Look advanced to {far|more} added agreeable from
  you! {By the way|However}, how {can|could} we communicate?
  |
  {Howdy|Hi there|Hey there|Hello|Hey} just wanted to give
  you a quick heads up. The {text|words} in your {content|post|article} seem to be running off the screen in {Ie|Internet explorer|Chrome|Firefox|Safari|Opera}.
  I’m not sure if this is a {format|formatting} issue or something to do with {web browser|internet browser|browser} compatibility but I {thought|figured} I’d post to let you know.
  The {style and design|design and style|layout|design} look great though!
  Hope you get the {problem|issue} {solved|resolved|fixed} soon.
  {Kudos|Cheers|Many thanks|Thanks}|
  This is a topic {that is|that’s|which is} {close to|near to} my heart… {Cheers|Many thanks|Best wishes|Take care|Thank you}! {Where|Exactly where} are your contact details though?|
  It’s very {easy|simple|trouble-free|straightforward|effortless} to find
  out any {topic|matter} on {net|web} as compared to {books|textbooks}, as I
  found this {article|post|piece of writing|paragraph} at
  this {website|web site|site|web page}.|
  Does your {site|website|blog} have a contact
  page? I’m having {a tough time|problems|trouble} locating it but, I’d
  like to {send|shoot} you an {e-mail|email}. I’ve got some {creative ideas|recommendations|suggestions|ideas} for your blog you might be interested in hearing. Either way, great {site|website|blog} and I look forward to seeing it {develop|improve|expand|grow} over time.|
  {Hola|Hey there|Hi|Hello|Greetings}! I’ve been {following|reading} your {site|web site|website|weblog|blog} for {a long
  time|a while|some time} now and finally got the {bravery|courage} to go ahead and give
  you a shout out from {New Caney|Kingwood|Huffman|Porter|Houston|Dallas|Austin|Lubbock|Humble|Atascocita} {Tx|Texas}!

  Just wanted to {tell you|mention|say} keep up the {fantastic|excellent|great|good} {job|work}!
  |
  Greetings from {Idaho|Carolina|Ohio|Colorado|Florida|Los angeles|California}!
  I’m {bored to tears|bored to death|bored} at work so I decided to {check out|browse} your {site|website|blog} on my iphone during lunch break. I {enjoy|really like|love} the {knowledge|info|information} you {present|provide} here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m {shocked|amazed|surprised} at how {quick|fast} your blog loaded on my {mobile|cell phone|phone} .. I’m not
  even using WIFI, just 3G .. {Anyhow|Anyways}, {awesome|amazing|very good|superb|good|wonderful|fantastic|excellent|great} {site|blog}!
  |
  Its {like you|such as you} {read|learn} my {mind|thoughts}!
  You {seem|appear} {to understand|to know|to grasp} {so much|a lot} {approximately|about} this, {like you|such as you} wrote the {book|e-book|guide|ebook|e book}
  in it or something. {I think|I feel|I believe} {that you|that you
  simply|that you just} {could|can} do with {some|a few} {%|p.c.|percent} to {force|pressure|drive|power} the message {house|home} {a bit|a little bit}, {however|but} {other than|instead of} that, {this is|that is} {great|wonderful|fantastic|magnificent|excellent} blog. {A great|An excellent|A fantastic} read. {I’ll|I will} {definitely|certainly} be back.|
  I visited {multiple|many|several|various} {websites|sites|web sites|web pages|blogs} {but|except|however} the audio {quality|feature} for audio songs {current|present|existing} at this {website|web site|site|web page} is {really|actually|in fact|truly|genuinely} {marvelous|wonderful|excellent|fabulous|superb}.|
  {Howdy|Hi there|Hi|Hello}, i read your blog {occasionally|from time to time} and i own a similar one and i was just {wondering|curious} if you get a lot of spam {comments|responses|feedback|remarks}? If so how do you {prevent|reduce|stop|protect against} it, any plugin or anything you can {advise|suggest|recommend}? I get so much lately it’s driving me {mad|insane|crazy} so any {assistance|help|support} is very much appreciated.|
  Greetings! {Very helpful|Very useful} advice {within this|in this particular} {article|post}! {It is the|It’s the} little changes {that make|which will make|that produce|that will make} {the biggest|the largest|the greatest|the most important|the most significant} changes. {Thanks a lot|Thanks|Many thanks} for sharing!|
  {I really|I truly|I seriously|I absolutely} love {your blog|your site|your website}.. {Very nice|Excellent|Pleasant|Great} colors & theme. Did you {create|develop|make|build} {this website|this site|this web site|this amazing site} yourself? Please reply back as I’m {looking to|trying to|planning to|wanting to|hoping to|attempting to} create {my own|my very own|my own personal} {blog|website|site} and {would like to|want to|would love to} {know|learn|find out} where you got this from or {what the|exactly what the|just what the} theme {is called|is named}. {Thanks|Many thanks|Thank you|Cheers|Appreciate it|Kudos}!|
  {Hi there|Hello there|Howdy}! This {post|article|blog post} {couldn’t|could not} be written {any better|much better}! {Reading through|Looking at|Going through|Looking through} this {post|article} reminds me of my previous roommate! He {always|constantly|continually} kept {talking about|preaching about} this. {I will|I’ll|I am going to|I most certainly will} {forward|send} {this article|this information|this post} to him. {Pretty sure|Fairly certain} {he will|he’ll|he’s going to} {have a good|have a very good|have a great} read. {Thank you for|Thanks for|Many thanks for|I appreciate you for} sharing!|
  {Wow|Whoa|Incredible|Amazing}! This blog looks {exactly|just} like my old one! It’s on a {completely|entirely|totally} different {topic|subject} but it has pretty much the same {layout|page layout} and design. {Excellent|Wonderful|Great|Outstanding|Superb} choice of colors!|
  {There is|There’s} {definately|certainly} {a lot to|a great deal to} {know about|learn about|find out about} this {subject|topic|issue}. {I like|I love|I really like} {all the|all of the} points {you made|you’ve made|you have made}.|
  {You made|You’ve made|You have made} some {decent|good|really good} points there. I {looked|checked} {on the internet|on the web|on the net} {for more info|for more information|to find out more|to learn more|for additional information} about the issue and found {most individuals|most people} will go along with your views on {this website|this site|this web site}.|
  {Hi|Hello|Hi there|What’s up}, I {log on to|check|read} your {new stuff|blogs|blog} {regularly|like every week|daily|on a regular basis}. Your {story-telling|writing|humoristic} style is {awesome|witty}, keep {doing what you’re doing|up the good work|it up}!|
  I {simply|just} {could not|couldn’t} {leave|depart|go away} your {site|web site|website} {prior to|before} suggesting that I {really|extremely|actually} {enjoyed|loved} {the standard|the usual} {information|info} {a person|an individual} {supply|provide} {for your|on your|in your|to your} {visitors|guests}? Is {going to|gonna} be {back|again} {frequently|regularly|incessantly|steadily|ceaselessly|often|continuously} {in order to|to} {check up on|check out|inspect|investigate cross-check} new posts|
  {I wanted|I needed|I want to|I need to} to thank you for this {great|excellent|fantastic|wonderful|good|very good} read!! I {definitely|certainly|absolutely} {enjoyed|loved} every {little bit of|bit of} it. {I have|I’ve got|I have got} you {bookmarked|book marked|book-marked|saved as a favorite} {to check out|to look at} new {stuff you|things you} post…|
  {Hi|Hello|Hi there|What’s up}, just wanted to {mention|say|tell you}, I {enjoyed|liked|loved} this {article|post|blog post}. It was {inspiring|funny|practical|helpful}. Keep on posting!|
  I {{leave|drop|{write|create}} a {comment|leave a response}|drop a {comment|leave a response}|{comment|leave a response}} {each time|when|whenever} I {appreciate|like|especially enjoy} a {post|article} on a {site|{blog|website}|site|website} or {I have|if I have} something to {add|contribute|valuable to contribute} {to the discussion|to the conversation}. {It is|Usually it is|Usually it’s|It’s} {a result of|triggered by|caused by} the {passion|fire|sincerness} {communicated|displayed} in the {post|article} I {read|looked at|browsed}. And {on|after} this {post|article} Artikelförfattarens kompletteringar och kommentarer Pär Ströms blogg. I {{was|was actually} moved|{was|was actually} excited} enough to {drop|{leave|drop|{write|create}}|post} a {thought|{comment|{comment|leave a response}a response}} {:-P|:)|;)|;-)|:-)} I {do have|actually do have} {{some|a few} questions|a couple of questions|2 questions} for you {if you {don’t|do not|usually do not|tend not to} mind|if it’s {allright|okay}}. {Is it|Could it be} {just|only|simply} me or {do|does it {seem|appear|give the impression|look|look as if|look like} like} {some|a few} of {the|these} {comments|responses|remarks} {look|appear|come across} {like they are|as if they are|like} {coming from|written by|left by} brain dead {people|visitors|folks|individuals}? 😛 And, if you are {posting|writing} {on|at} {other|additional} {sites|social sites|online sites|online social sites|places}, {I’d|I would} like to {follow|keep up with} {you|{anything|everything} {new|fresh} you have to post}. {Could|Would} you {list|make a list} {all|every one|the complete urls} of {your|all your} {social|communal|community|public|shared} {pages|sites} like your {twitter feed, Facebook page or linkedin profile|linkedin profile, Facebook page or twitter feed|Facebook page, twitter feed, or linkedin profile}?
  {Hi there|Hello}, I enjoy reading {all of|through} your {article|post|article post}. I {like|wanted} to write a little comment to support you.
  I {always|constantly|every time} spent my half an hour to read this {blog|weblog|webpage|website|web site}’s {articles|posts|articles or reviews|content} {everyday|daily|every day|all the time} along with a {cup|mug} of coffee.
  I {always|for all time|all the time|constantly|every time} emailed this {blog|weblog|webpage|website|web site} post page to all my {friends|associates|contacts}, {because|since|as|for the reason that} if like to read it {then|after that|next|afterward} my {friends|links|contacts} will too.
  My {coder|programmer|developer} is trying to {persuade|convince} me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the {expenses|costs}. But he’s tryiong none the less. I’ve been using {Movable-type|WordPress} on {a number of|a variety of|numerous|several|various} websites for about a year and am {nervous|anxious|worried|concerned} about switching to another platform. I have heard {fantastic|very good|excellent|great|good} things about blogengine.net. Is there a way I can {transfer|import} all my wordpress {content|posts} into it? {Any kind of|Any} help would be {really|greatly} appreciated!
  {Hello|Hi|Hello there|Hi there|Howdy|Good day}! I could have sworn I’ve {been to|visited} {this blog|this web site|this website|this site|your blog} before but after {browsing through|going through|looking at} {some of the|a few of the|many of the} {posts|articles} I realized it’s new to me. {Anyways|Anyhow|Nonetheless|Regardless}, I’m {definitely|certainly} {happy|pleased|delighted} {I found|I discovered|I came across|I stumbled upon} it and I’ll be {bookmarking|book-marking} it and checking back {frequently|regularly|often}!
  {Terrific|Great|Wonderful} {article|work}! {This is|That is} {the type of|the kind of} {information|info} {that are meant to|that are supposed to|that should} be shared {around the|across the} {web|internet|net}. {Disgrace|Shame} on {the {seek|search} engines|Google} for {now not|not|no longer} positioning this {post|submit|publish|put up} {upper|higher}! Come on over and {talk over with|discuss with|seek advice from|visit|consult with} my {site|web site|website} . {Thank you|Thanks} =)
  Heya {i’m|i am} for the first time here. I {came across|found} this board and I find It {truly|really} useful & it helped me out {a lot|much}. I hope to give something back and {help|aid} others like you {helped|aided} me.
  {Hi|Hello|Hi there|Hello there|Howdy|Greetings}, {I think|I believe|I do believe|I do think|There’s no doubt that} {your site|your website|your web site|your blog} {might be|may be|could be|could possibly be} having {browser|internet browser|web browser} compatibility {issues|problems}. {When I|Whenever I} {look at your|take a look at your} {website|web site|site|blog} in Safari, it looks fine {but when|however when|however, if|however, when} opening in {Internet Explorer|IE|I.E.}, {it has|it’s got} some overlapping issues. {I just|I simply|I merely} wanted to {give you a|provide you with a} quick heads up! {Other than that|Apart from that|Besides that|Aside from that}, {fantastic|wonderful|great|excellent} {blog|website|site}!
  {A person|Someone|Somebody} {necessarily|essentially} {lend a hand|help|assist} to make {seriously|critically|significantly|severely} {articles|posts} {I would|I might|I’d} state. {This is|That is} the {first|very first} time I frequented your {web page|website page} and {to this point|so far|thus far|up to now}? I {amazed|surprised} with the {research|analysis} you made to {create|make} {this actual|this particular} {post|submit|publish|put up} {incredible|amazing|extraordinary}. {Great|Wonderful|Fantastic|Magnificent|Excellent} {task|process|activity|job}!
  Heya {i’m|i am} for {the primary|the first} time here. I {came across|found} this board and I {in finding|find|to find} It {truly|really} {useful|helpful} & it helped me out {a lot|much}. {I am hoping|I hope|I’m hoping} {to give|to offer|to provide|to present} {something|one thing} {back|again} and {help|aid} others {like you|such as you} {helped|aided} me.
  {Hello|Hi|Hello there|Hi there|Howdy|Good day|Hey there}! {I just|I simply} {would like to|want to|wish to} {give you a|offer you a} {huge|big} thumbs up {for the|for your} {great|excellent} {info|information} {you have|you’ve got|you have got} {here|right here} on this post. {I will be|I’ll be|I am} {coming back to|returning to} {your blog|your site|your website|your web site} for more soon.
  I {always|all the time|every time} used to {read|study} {article|post|piece of writing|paragraph} in news papers but now as I am a user of {internet|web|net} {so|thus|therefore} from now I am using net for {articles|posts|articles or reviews|content}, thanks to web.
  Your {way|method|means|mode} of {describing|explaining|telling} {everything|all|the whole thing} in this {article|post|piece of writing|paragraph} is {really|actually|in fact|truly|genuinely} {nice|pleasant|good|fastidious}, {all|every one} {can|be able to|be capable of} {easily|without difficulty|effortlessly|simply} {understand|know|be aware of} it, Thanks a lot.
  {Hi|Hello} there, {I found|I discovered} your {blog|website|web site|site} {by means of|via|by the use of|by way of} Google {at the same time as|whilst|even as|while} {searching for|looking for} a {similar|comparable|related} {topic|matter|subject}, your {site|web site|website} {got here|came} up, it {looks|appears|seems|seems to be|appears to be like} {good|great}. {I have|I’ve} bookmarked it in my google bookmarks
  {Hello|Hi} there, {simply|just} {turned into|became|was|become|changed into} {aware of|alert to} your {blog|weblog} {thru|through|via} Google, {and found|and located} that {it is|it’s} {really|truly} informative. {I’m|I am} {gonna|going to} {watch out|be careful} for brussels. {I will|I’ll} {appreciate|be grateful} {if you|should you|when you|in the event you|in case you|for those who|if you happen to} {continue|proceed} this {in future}. {A lot of|Lots of|Many|Numerous} {other folks|folks|other people|people} {will be|shall be|might be|will probably be|can be|will likely be} benefited {from your|out of your} writing. Cheers!
  {I am|I’m} curious to find out what blog {system|platform} {you have been|you happen to be|you are|you’re} {working with|utilizing|using}? I’m {experiencing|having} some {minor|small} security {problems|issues} with my latest {site|website|blog} and {I would|I’d} like to find something more {safe|risk-free|safeguarded|secure}. Do you have any {solutions|suggestions|recommendations}?
  {I am|I’m} {extremely|really} impressed with your writing skills {and also|as well as} with the layout on your {blog|weblog}. Is this a paid theme or did you {customize|modify} it yourself? {Either way|Anyway} keep up the {nice|excellent} quality writing, {it’s|it is} rare to see a {nice|great} blog like this one {these days|nowadays|today}.
  {I am|I’m} {extremely|really} {inspired|impressed} {with your|together with your|along with your} writing {talents|skills|abilities} {and also|as {smartly|well|neatly} as} with the {layout|format|structure} {for your|on your|in your|to your} {blog|weblog}. {Is this|Is that this} a paid {subject|topic|subject matter|theme} or did you {customize|modify} it {yourself|your self}? {Either way|Anyway} {stay|keep} up the {nice|excellent} {quality|high quality} writing, {it’s|it is} {rare|uncommon} {to peer|to see|to look} a {nice|great} {blog|weblog} like this one {these days|nowadays|today}..
  {Hi|Hello}, Neat post. {There is|There’s} {a problem|an issue} {with your|together with your|along with your} {site|web site|website} in {internet|web} explorer, {may|might|could|would} {check|test} this? IE {still|nonetheless} is the {marketplace|market} {leader|chief} and {a large|a good|a big|a huge} {part of|section of|component to|portion of|component of|element of} {other folks|folks|other people|people} will {leave out|omit|miss|pass over} your {great|wonderful|fantastic|magnificent|excellent} writing {due to|because of} this problem.
  {I’m|I am} not sure where {you are|you’re} getting your {info|information}, but {good|great} topic. I needs to spend some time learning {more|much more} or understanding more. Thanks for {great|wonderful|fantastic|magnificent|excellent} {information|info} I was looking for this {information|info} for my mission.
  {Hi|Hello}, i think that i saw you visited my {blog|weblog|website|web site|site} {so|thus} i came to “return the favor”.{I am|I’m} {trying to|attempting to} find things to {improve|enhance} my {website|site|web site}!I suppose its ok to use {some of|a few of} your ideas!!\

 24. sports betting Says:

  Hi there! This blog post couldn’t be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this information to him. Pretty sure he’ll have a
  very good read. I appreciate you for sharing!

 25. yyyzcjy@gmail.com Says:

  e smoking… electronic cigarette reviews e cigarette… e cigarettes e smoking e cig! e cigarettes best e cig? e-cigs… electronic cigarette review… e cig… ecig e smoking best electronic cigarette, e smoking… electronic cigarette reviews e cigarettes? electronic cigarettes electronic cigarettes

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: