Archive for december, 2007

Han blev slagen av sin fru

fredag, december 28, 2007

Erik blev gång på gång misshandlad av sin fru (artikel här). Visserligen var han starkare, men han ville inte ta till våld så han fick stå ut med misshandeln. Han tyckte inte det var någon idé att polisanmäla det hela. ”De flesta män som råkar ut för det här pratar nog inte om det”, säger Erik. Nej, det kan man förstå, för kvinnors misshandel av män är en politiskt inkorrekt fråga som tystas ned eftersom det stör statsfeminismens bild av Kvinnan som helgon och Mannen som ”det skyldiga könet”. Det är till och med så att många män inte vågar anmäla eftersom de vet att risken är stor för att polis och socialtjänst vänder på steken och istället anklagar dem för misshandel av kvinnan, enligt principen ”en kvinna slår bara i självförsvar”. Det är därför med glädje vi kan konstatera att problemet nu ska utredas i Sverige. ”För första gången ska kvinnors våld mot män utforskas i Sverige”, skriver DN (här). Det finns bara en kommentar: ÄNTLIGEN.  För övrigt, den som är intresserad av en röst som ifrågasätter statsfeminismen kan här beställa eller gratis ladda ned min bok Mansförtryck och kvinnovälde, som kom i höstas. Givetvis ska inte kvinnomisshandeln nedvärderas som problem (artikel här), felet är att samhällsdebatten nästan bara handlar om den. I boken refereras bland annat forskning som tyder på att kvinnors misshandel av män inom relationer är ungefär lika vanlig som motsatsen. Att detta sopas under mattan av samhället innebär att samhället sviker sina manliga medborgare på grund av deras kön. Alltså mansdiskriminering.

En finansminister lämnar aldrig tillbaka pengar

fredag, december 28, 2007

Barbro Hedvall skriver i DN om att finansminister Anders Borg känner sig färdig med skattesänkningar för överskådlig tid. Trots att den ”tillfälliga” värnskatten fortfarande är kvar, den orättfärdiga skatt som tar två tredjedelar av en löneökning för personer med goda inkomster. Och trots att statsfinanserna är mycket goda. Däremot ser Borg utrymme för så kallade reformer. Kort sagt: Han har fått pengar över, men istället för att lämna tillbaka dem till medborgarna hittar han på nya användningsområden för dem. Som Barbro Hedvall skriver: ”Budskapet känner jag ingen. Så har det låtit från otaliga finansministrar […] En finansminister släpper inte ifrån sig de skattemedel han förfogar över, han ser alltid nya behov och nya reformmöjligheter.” Så går det när en politisk adel har fjärmat sig från sina uppdragsgivare.

Stoppa polisens ”fisketurer”

torsdag, december 27, 2007

Regeringen föreslår att polisen ska få inhämta IP-adresser från människors internetanvändning från internetoperatörer även utan konkreta brottsmisstankar. Det är anmärkningsvärt och kränkande. Så länge en människa inte är misstänkt för ett brott har hon eller han rätt att få ha sitt privatliv ifred, enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 12. Regeringens förslag öppnar för polisiära ”fisketurer” (som det kallas utomlands): Kasta ut en stor ”trål”, samla in mängder med elektroniska fotspår och titta sedan efter om det har fastnat några brott. Se artiklar här, här, här och här. För övrigt, läs gärna min debattartikel om övervakningssamhället i dagens Göteborgs-Posten här. Och titta gärna på min mycket speciella verison av Lukas berömda julevangelium; Julevangelium 1984 (video): “Och det hände sig vid den tiden, att från statsminister Reinfeldt utgick ett påbud om att hela Sverige skulle kontrolleras…”

Läs FN:s deklaration om mänskliga rättigheter!

torsdag, december 27, 2007

Nu gör Storebror ännu en framstöt. Och ännu en gång visar det sig att en borgerlig/liberal regering är precis lika okänslig för personlig integritet och privatlivets helgd som en vänsterinriktad regering. Alliansregeringen vill att polisen ska få rätt att inhämta information om människors datortrafik även utan konkret brottsmisstanke (artiklar här, här, här, här, här, här, här och här). Sådant kallas internationellt för ”fishing expedition”, fisketur. Man samlar in elektroniska fotspår med en stor trål och går igenom vad man hittar i förhoppningen om att finna något brottsligt. Det är naturligtvis inte sannolikt att den nya lagen, om den blir verklighet, kommer att leda till att polisen alltid arbetar så oetiskt. Men möjligheten öppnas för dem, och det är fel. Väldigt fel. Vi medborgare har rätt att ha vårt privatliv ifred så länge vi inte är misstänkta för ett grovt brott, enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 12. Detta lagförslag måste stoppas! För övrigt, läs gärna min debattartikel om övervakningssamhället i dagens Göteborgs-Posten här. Och titta gärna på min mycket speciella verison av Lukas berömda julevangelium; Julevangelium 1984 (video): ”Och det hände sig vid den tiden, att från statsminister Reinfeldt utgick ett påbud om att hela Sverige skulle kontrolleras…”

Maskulismens röst har aldrig ens fått chansen

tisdag, december 25, 2007

”P1:s feministiska röster har tystnat”, utropar krönikören Oline Stig bekymrat i Sydsvenskan. Detta efter att medier i flera decennier pumpat ut feministiskt vinklade budskap en masse utan att ge den andra sidan ordet. Vi män har under dessa decennier förgäves letat efter maskulistiska radioprogram, och har svårt att dela Olines upprördhet. Till alla som är intresserade av en syn på genusfrågan som avviker från den politiskt korrekta feminismen vill jag rekommendera min nya bok Mansförtryck och kvinnovälde, som kan beställas eller laddas ned gratis här.

Kejsare av Ryssland?

tisdag, december 25, 2007

I Ryssland har myndigheterna godkänt en historiebok för skolor som hyllar Putin och rättfärdigar Stalin (som vid sidan av Hitler var en av 1900-talets värsta mördare). Hur långt ska den mörka  utvecklingen i Ryssland behöva gå innan Sverige avbryter den pågående nedläggningen av det svenska försvaret? För det som kallas ”insatsförsvar”, och som idag hyllas som ett ”modernt” försvar, är ju egentligen inte försvar av Sverige utan en form av bistånd till tredje världen. Att experterna i kollektiv självsuggestion bedyrer något annat förändrar inte verkligheten.

En krona är alltid bättre använd i statens händer

tisdag, december 25, 2007

Staten riskerar att förlora 60 miljarder kronor per år efter en vägledande dom i Regeringsrätten (läs här). Nu höjs borgerliga röster för en ändring av reglerna kring bolagsskatt, för att förhindra att ”staten förlorar pengar”. Det andas grundattityden att en krona i statens händer kommer till nytta medan en krona i företags eller medborgares händer är bortslösad. Varför ska enskilda intressen över huvud taget betros med pengar? Man kan undra – vem är det som äger vem egentligen – äger staten oss eller äger vi staten?

Viss cancer är mera politiskt korrekt än annan

tisdag, december 25, 2007

Lars G Andersson hade prostatacancer. ”Jag behövde stöd och information, men fick till stor del klara mig själv. Trots att cirka 10 000 personer årligen får denna diagnos i Sverige finns ingen i landet som är generell expert på de olika behandlingar som finns”, skriver Lars G Andersson på Göteborgs-Postens debattsida. Det är intressant, mot bakgrund av den bild vi ständigt matas med i media om att vården missgynnar kvinnor. Prostatacancer skördar 62 % fler dödsoffer (som är män) än bröstcancer (som är kvinnor).  Ändå är bröstcancer en mycket större fråga i samhällsdebatten än prostatacancer.

Fienden inom oss

måndag, december 24, 2007

Washington Post avslöjar nu att dåvarande FBI-chefen J Edgar Hoover år 1950 föreslog att 12.000 amerikaner skulle spärras in på obestämd tid och berövas sina mänskliga rättigheter. De hade visserligen inte begått något brott, men Hoover ansåg att de kunde vara farliga för nationen. Förmodligen var det hans mening att försvara USA från den kommunistiska fara som utgick från Sovjetunionen. Och han hade ju rätt i att västvärlden behövde försvaras från den röda faran. I den kommunistiska världen hände ju allt möjligt otäckt. Exempelvis spärrade KGB in tusentals människor på obestämd tid och berövade dem deras mänskliga rättigheter, eftersom de ansågs utgöra en fara för nationen…

Storebror läcker – igen

måndag, december 24, 2007

”Ojdå, det var inte meningen, förlåt.” Från London rapporteras att nio brittiska sjukvårdscentra har tappat bort patientuppgifter från tio sjukvårdsbaser. Bland annat en CD med namn och adress till 160.000 barn. Som jag brukar säga – alla databaser läcker. Det ska man ha i åtanke när nya förslag kommer om lagring av känsliga uppgifter. Så sent som för en månad sedan tappade det brittiska skatteverket bort cd-skivor med känsliga personuppgifter om 25 miljoner medborgare (här).

Lurad då, lurad nu

söndag, december 23, 2007

Niklas Ekdal skriver i DN idag om hur vi som växte upp på 60- och 70-talet matades med undergångsscenarios som berövade oss framtidstron. Det gällde bland annat miljöförstöring och kärnvapenhotet. Själv minns jag att experterna uttalade sig i tidningarna om att världens tillgångar av råolja skulle vara slut kring år 2000.  Men den tidens domedagsprofeter fick fel. Hur är det nu, när vi dagligen matas med undergångsprofetior baserade på en förväntad klimatförändring? Niklas Ekdal skriver: ”Med facit i hand kan man lugnt konstatera att domedagsprofeterna hade fel […] Lärdomen av detta är lika enkel som tänkvärd. Den alarmerande psykiska ohälsan bland 2000-talets unga har säkert ett samband med undergångsstämningen. Och fakta talar för att läget inte alls är så dystert.”  Jag vill nämna något intressant med bäring på ovanstående: Nyligen träffade jag en senior klimatforskare som sa att de senaste årens högre temperaturer sannolikt beror på tillfälliga solstormar (sådana varar några år) och inte alls på en långsiktig klimatförändring. Men, sa han, ”det kan jag inte gå ut och säga offentligt för då får jag inte ett enda forskningsanslag mer”.

Kvinnlig blottare urskuldades i media

lördag, december 22, 2007

En kvinnlig programledare för ett teveprogram blottade sig i höstas för en man i Humlegården i Stockholm. Han tog illa vid sig och polisanmälde henne. Nu har hon dömts till böter (här), vilket är rättvist och bra. När brottet ägde rum var rapporteringen i media nämligen full av ursäkter för kvinnans agerande (se exempel här). Hade hon varit en man hade media varit fördömande på ett helt annat sätt. Vi får inte glömma att jämställdhet går åt två håll. Som motvikt mot all feministisk propaganda, här kan du ladda ned gratis (eller beställa på papper för 150 kr) min bok Mansförtryck och kvinnovälde.

Tortyr i demokratins namn?

lördag, december 22, 2007

CIA undahöll videoband, har det visat sig, trots att organisationen sa sig ha lämnat ut alla (ur SvD). Nu misstänker många att de undanhållna banden innehåller dokumentation av olika tortyrmetoder. Vi som har liberala värderingar och tror på universiella mänskliga rättigheter känner sorg över att västvärldens största demokrati flirtar med det omänskliga tortyrinstrumentet. Man kan inte på ett trovärdigt sätt sprida demokrati med den ena handen samtidigt som man bryter mot de mest grundläggande kraven på mänskliga rättigheter med den andra.

Julevangelium 1984 – en väldigt speciell version

torsdag, december 20, 2007

”Och det hände sig vid den tiden, att från statsminister Reinfeldt utgick ett påbud om att hela Sverige skulle kontrolleras…”  Du kan se videon med mitt ”Julevangelium 1984” här  –  en mycket speciell version av Lukas berömda orignial. Texten finns här (liksom versioner för mobiltelefon och mp3-spelare). Sprid viralt, påverka opinionen! Uppdatering: Läs min debattartikel om övervakningssamhällets i Göteborgs-Posten den 27 dec här.