Archive for december, 2007

Konsten att göra kvinnoförtryck av allt

måndag, december 31, 2007

Yes, där satt den! ”Att Benazir Bhutto mördats på ett så brutalt och skoningslöst sätt gör det inte bara svårare att vara kvinnlig politiker, utan att vara kvinna, överallt i världen”, skriver krönikören Britta Svensson i Expressen (här).  Det var väntat. I Sverige kan man konsten att göra genusfråga av vad som helst. Och närmare bestämt en genusfråga inriktad på kvinnoförtryck, förstås. Oftast är det som bekant män som utsätts för politiska mord. Då är det minsann ingen genusfråga. Då är det ingen som säger att ”nu blev det svårare att vara man”. Men när det händer en kvinna, då är det en genusfråga, och då är det synd om kvinnorna.

Inför omedelbart och oåterkalleligt skattestopp

måndag, december 31, 2007

Nu börjar det – som väntat. ”Höj trängselskatten för miljön!”, basunerar DN ut efter att ha genomfört en opinionsmätning som visar att en tredjedel av stockholmarna är beredda att betala en högre trängselskatt. Så är det mycket ofta när en ny skatt införs. Först är den relativt låg för att eliminera motståndet. Sedan, när folk vant sig, kommer höjningarna. Det är manipulativt, och märkligt att medborgarna gång på gång låter sig luras. I det här fallet tillämpas ytterligare ett fult knep som blivit vanligt på senare tid – att hänvisa till miljön. Mer eller mindre tydligt sägs det att den som vill ”rädda” miljön måste betala för det med höga skatter. Detta knep är mycket oetiskt, eftersom det spelar på människors rädsla och eftersom det inte finns några som helst belägg för att den höjda skatten ger bättre miljö.

Vi i Sverige har det högsta skattetrycket i EU (vilket Carl Eric Stålberg föredömligt skriver om på Brännpunkt idag). Det innebär ont om pengar och dålig livskvalitet för medborgarna. Som ett första steg bör alliansregeringen omedelbart proklamera ett skattestopp – det vill säga, det totala skattetrycket ska aldrig någonsin bli en enda promille högre än idag. Det borde vara en lätt åtgärd. Sedan bör man börja arbeta på att successivt sänka det totala skattetrycket. Observera att vi inte ska låta oss luras (som så många gånger tidigare) av att en viss enskild skatt sänks eller tas bort medan en annan höjs minst lika mycket för att ”finansiera” skattesänkningen.

För övrigt skrev jag i ett annat blogginlägg idag om hur opinionen ofta manipuleras med opinionsmätningar (här). SvD skriver om biltullarna här.

Varning för vinklade opinionsmätningar!

måndag, december 31, 2007

På ett mycket föredömligt sätt skriver idag Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarsida om hur fotografer hos de stora internationella nyhetsbyråerna manipulerar världsopinionen genom att konstruera motiv. Det är allvarligt, inte minst på grund av att nyhetsbyråerna inte verkar bry sig om problemet. Det finns dock andra och mera näraliggande sätt på vilka den svenska opinionen manipuleras. Jag har länge förundrats över att så få inser hur lätt det är att skapa en opinion genom att beställa en opinionsmätning. Frågarna är slugt vinklade så att beställaren får det svar han eller hon vill ha, men detta bryr sig inte media om när de rapporterar svaret.

En vinklad fråga som ”Om det leder till att terrorismen kan bekämpas bättre, kan du då tänka dig en viss ökning av övervakningen i samhället?” ger (förstås) ett svar där ganska många vill ha mera övervakning. Sedan rapporterar media i feta rubriker ”Svenska folket vill bli mer övervakat”, och plötsligt är en ny ”sanning” etablerad. Om någon annan varit först ut med en opinionsmätning hade den där ”sanningen” kunnat se ut på motsatt sätt. Exempelvis hade frågan ”Vill du att myndigheterna ska få läsa din epost” förmodligen gett ett rungande nej. Ändå syftar de två frågorna i praktiken på samma föreslagna åtgärder.

Här och här kan du läsa om en opinionsmätning som sägs visa att många stockholmare vill ha högre trängselskatt för ”miljöns” skull.  Frågan var ställd så att resultatet skulle bli stöd för höjd trängselskatt. Så här frågades det: ”Enligt klimatforskare är utsläppen den tyngsta orsaken till klimatförändringarna och en stor del av utsläppen kommer från biltrafiken. Vad av följande tror du är bäst att göra för att minska biltrafiken i Stockholm?”. Anmärkningsvärt. Manipulativt.

Partiet med egen tron att ärva

söndag, december 30, 2007

Den nyligen mördade Benazir Bhutto har av hela västvärlden utmålats som demokratins sista hopp i Pakistan. Den som reflekterar kan undra hur det är ställt med det demokratiska sinnelaget nu när det visar sig att partiledarens make Asif Ali Zardari  och son Bilawal Bhutto tar över ledningen av partiet. Benazir hade testamenterat tronen – förlåt, partiledarskapet – till sin make. Denna valde emellertid att adbi… – förlåt, låta partiledarskapet gå vidare till Benazirs son. Sonen ska dock studera i Storbritannien, varför det i praktiken blir Benazirs make som kommer att styra partiet. Detta parti ärvde Benazir Bhutto en gång i tiden från sin far. Hur kan man testamentera en post som partiledare? Hur kan ett parti ärvas som tronen i en monarki? Artiklar om partiledarskiftet här, här, här, här, här, här, här, här, här.

Tillsätt en haverikommission för biståndet

söndag, december 30, 2007

”Pappersbruket för 700 svenska miljoner såldes för en dollar”, skriver Aftonbladet (här).  ”Pannan köptes in med ett extra biståndsanslag på 35 miljoner kronor i slutet av 80-talet. Den är fortfarande helt oanvänd”, står det längre ned. Så fortsätter det.

Detta är bara ett exempel i raden på hur svenskt bistånd mer eller mindre visat sig vara pengar i sjön. Eller ännu värre, pengar till korrupta lokalpolitiker eller till och med krigsherrar. För en tid sedan avslöjades också att uppföljningen och kontrollen av huruvida svenskt bistånd kommer till nytta är närmast obefintlig.

Kort sagt: Beståndet verkar ha havererat. Det är dags att sätta in en haverikommission. Utred hur biståndet fungerar, hur det borde fungera och vilka förändringar som ska vidtas. Snarast.

Analysera feminismens skadeverkningar

söndag, december 30, 2007

Med anledning av nyheten om statligt stöd till en feministisk kurs i kissträning med fyra dagars analys av gylfens placering i byxor (en så kallad fittbyxkurs) som jag skrev om tidigare här vill jag upprepa ett förslag jag lagt fram i min bok ”Mansförtryck och kvinnovälde”: Tillsätt en kommission som analyserar i vilken utsträckning som skattepengar till feministiskt vinklade projekt har vilselett människors uppfattning i genusfrågan och i praktiken lett till försnillande av skattepengar. Det är min uppfattning att statsmakterna i praktiken ställt sig bakom en ideologisk rörelse som är både liten och orimlig i sina värderingar. Tänk om någon annan obskyr rörelse med konstiga idéer skulle få statsapparatens finansiella stöd, hur skulle det se ut? SvD skrev om fittbyxkursen på ledarsidan här.

Naturligt att folk flyr Vänsterpartiet

söndag, december 30, 2007

På DN Debatt skriver en ledande kommunist – förlåt, vänsterpartist – att väljarna flyr Vänsterpartiet. Det är naturligt. Med tokigheter som att bekämpa familjen och förbjuda läxläsning förtjänar de inte bättre, menar Staffan Norberg. Det är sant. Ändå är dessa frågor små jämfört med de principiellt viktiga. Ett parti som i realiteten är kommunistiskt, som ogillar näringslivet och vill förstatliga stora delar av det och som vill undertrycka individen till förmån för kollektivet borde inte röstas in i riksdagen. Kollektivt ägande istället för privat är ett recept på misär – facit finns i form av Sovjetunionen. Och kollektivism är ofrihet. Det var knappast en slump att Vänsterpartiet Kommunisterna, som de hette tidigare, länge gullade med Sovjetunionen.

Feminister fick statsstöd för fittbyxkurs

söndag, december 30, 2007

Malmö fria kvinnouniversitet arrangerade i augusti ett fittbyxseminarium. I fyra dagar diskuterade feminister gylfens placering på byxor. Det ansågs icke-jämställt att gylfen sitter där fram och inte där nere. Kursen hade också praktiska inslag – feministerna intog en ”vätskedrivande buffé” och ägnade sig sedan åt kissövningar utomhus. Målet var att kissa stående. Kursens namn var ”Fittbyxor – en kurs i frirörelse och frigörelse”.

Visst är det fritt för envar att arrangera sådana kurser. Däremot är det VERKLIGEN inte rimligt att det offentliga bidrar med ekonomiskt stöd. Så har emellertid skett.  Bland annat gav Stiftelsen framtidens kultur (vilket är de gamla löntagarfonderna) under 2006 stöd med 280.000 kronor till Malmö fria kvinnouniversitet. Och under 2007 gav ”Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt” – indirekt jämställdhetsministerNyamko Sabuni – 52.000 kronor i stöd.

Detta är fullständigt obegripligt och helt oacceptabelt. Det visar på en oerhört flathet mot den aggressiva feminism som av någon underlig anledning kommit att ta kommandot över det sunda förnuftet i Sverige. Det är ett slag i ansiktet på oss vanliga människor som kämpat ihop dessa pengar om ett enda öre läggs på sådant trams.

Läs här Per Gudmundson på Svenska Dagbladets ledarsida skriva om saken. Här finner du information om fittbyxkursen från Malmö fria kvinnouniversitet, inklusive program. Här och här fler artiklar.

Fått nog? För den som börjar bli trött på feminismens tokigheter och demonisering av män rekommenderar jag min nya bok Mansförtryck och kvinnovälde, som kan beställas eller laddas ned gratis här.

Skatteverket och F-kassan läser Facebook

lördag, december 29, 2007

Ja, det måste man i alla fall utgå ifrån. Liksom arbetsgivare, nyfikna ovänner och många andra. Så var försiktig med vilka data du lägger ut om dig själv (även om du klassar dem som icke-offentliga)! Det har redan avslöjats att A-kassan läser privata bloggar för att hitta argument för att säga nej till ersättning. Det förtjänar också att nämnas att amerikansk underrättelsetjänst förbereder automatisk personlighetsprofilering av människor i masskala med hjälp av programvarurobotar som ska läsa vad folk skriver om sig själva på sociala sajter (se min rapport ”Med storebror i uppfinnarverkstan”). Idag skriver flera tidningar om risker med sociala nätverk såsom Facebook och Myspace (här, här och här).

Mer info om faror: För övrigt, är du intresserad av integritetsrisker och storebror-samhället kan du anmäla dig till mitt epost-nyhetsbrev Big Brother Bulletin (BBB), som ofta är källa till nyhetsinslag i radio och TV. Information om BBB och anmälning finns här (gratis och enkelt). I arkivet kan du se vilka enormt avancerade metoder som utvecklas för att kartlägga och övervaka dig, exempelvis spionerande flygplansstolar.

Vardagsinformation kan skada dig mycket!

lördag, december 29, 2007

Idag skriver flera tidningar om ökande attacker mot sociala nätverk såsom Facebook och Myspace (här, här och här). Dels är det bedragare som fiskar efter kontokortsnummer, lösenord och liknande. Men det är också människor som vill snoka på personliga detaljer ur andras vardagsliv.

Man kan konstatera att det finns en stor naivitet när det gäller vad man lägger ut om sig själv på sociala sajter. Detaljer som man tror är helt okontroversiella kan faktiskt skada en, genom att hamna i oväntade händer eller genom att omständigheter förändras. Exempelvis fick en svensk kvinna brev från sin A-kassa som ifrågasatte rätten till arbetslöshetsunderstöd – eftersom de läst på hennes privata blogg att hon hade gått en viss utbildning! Jag brukar säga att man inte ska lägga ut sådan privat information som inte passar att ligga kvar på nätet för all framtid och vara tillgänglig för alla människor i hela världen. Tänker man så är man på den säkra sidan.

Nyhetsbrev om faror: För övrigt, är du intresserad av integritetsrisker och storebror-samhället kan du anmäla dig till mitt epost-nyhetsbrev Big Brother Bulletin (BBB), som ofta är källa till nyhetsinslag i radio och TV. Information om BBB och anmälning finns här (gratis och enkelt). I arkivet kan du se vilka enormt avancerade metoder som utvecklas för att kartlägga och övervaka dig, exempelvis spionerande flygplansstolar.

Strunta i sossarna i skolfrågan!

lördag, december 29, 2007

Mona Sahlin vill göra upp över blockgränsen i skolfrågan, på villkor att Jan Björklunds krav på betyg från och med årskurs ett tas bort (se här, här, här, här, här och här). Björklund säger nej, och står fast vid sitt krav. Det är bra. Det är på tiden att flumskolan sågas vid rötterna. Regeringsmakt är till för att användas. Vi har genom decennierna sett alldeles för mycket borgerlig rädsla att gå emot socialdemokraterna.

Tröttande sex

fredag, december 28, 2007

Det är tröttande med kvällspressens väldiga fixering vid det som borde vara det mest privata av allt. Här skrivs det exempelvis om akapunktur som sägs öka sexlusten. Det känns som om främst kvällspressen ständigt söker förevändningar för att få använda s-ordet. Förmodligen säljer det mycket. Jag är i hög utsträckning anhängare av frihet för individer och företag, men nog måste jag erkänna att det känns som om detta väldiga sex-pratande på löpsedlar och förstasidor i snabbköpens tidningsställ smutsar ned det offentliga rummet. För övrigt, apropå sexfixering, en person som köpte en ny mobiltelefon fann en film med tidelag i den (artikel).

Är det fult att tjäna mycket?

fredag, december 28, 2007

Aftonbladet listar dem som tjänat mest i Sverige år 2006 (här). Mot bakgrund av den svenska samhällsdebatten måste man ställa sig frågan: Är det fult att tjäna mycket pengar? Många verkar tycka det, särskilt om pengarna tjänats in på företagande. Om man är idrottsstjärna, däremot, är man undantagen. Då är det helt OK att tjäna hur mycket som helst, och dessutom skriva sig utomlands av skatteskäl, och ändå är man gullegris i folkopinionen. Det är lite märkligt att företagare som skapar arbetstillfällen och tillväxt i ekonomin behandlas så styvmoderligt. Man får inte glömma att företagare som tjänar mycket pengar ofta ha riskerat mycket på vägen dit och gjort stora uppoffringar i bland annat arbetsinsats och engagemang. Sedan finns förstås också oetiska inkomster, det är helt klart, exempelvis sådana där ledningen för större företag utnyttjar den splittrade ägarbilden för att bevilja sig själv väldiga bonusar.

Förbjud klåfingriga politiker!

fredag, december 28, 2007

En socialdemokratisk kommunalpolitiker vill förbjuda privatpersoner att köpa in fyrverkerier (här), och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Catharina Bråkenhielm likaså (här).  Orsaken är att de är allför farliga. Regering, riksdag och kommuner vet bättre än medborgarna hur deras risk management ska göras, uppenbarligen. Det finns ju en hel del annat man kunde passa på att förbjuda när man ändå är i farten. Kanske skulle man förbjuda människor att cykla när det är halt – de kan ju ramla. Och allt med alkohol i borde förstås förbjudas. Liksom tobak. Kanske också socker. Och mot bakgrund av skador på dagis borde kanske obligatorisk lekhjälm införas. OBS: Ironi. Nej, vi medborgare är ägare till staten och inte undersåtar. Låt oss leva våra liv ifred! Förbjud klåfingriga politiker!

Är det självklart att det är diskriminering?

fredag, december 28, 2007

”Ministrar ger höglönejobb till män”, skriver Svenska Dagbladet (här). I ingressen nämns en genomsnittlig löneskillnad på 5000 kr, och hela andan i artikeln andas diskriminering. Men det är inte alltid så att en skillnad beror på diskriminering. Redan resonemanget i artikeln visar att skillnaden minskar när man börjar ta hänsyn till faktorer som olika ålder, erfarenhet och ansvarsområde. Media är alldeles för snabba med att ropa om diskriminering när en skillnad mellan könen detekteras. I min bok Mansförtryck och kvinnovälde (gratis nedladdning) skriver jag om löneskillnader och redovisar undersökningar som tyder på att den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor som faktiskt kan bero på diskriminering är mycket liten. Naturligtvis bör den vara noll, men det är ohederligt att blåsa upp denna siffra i agiterande syfte, som så ofta görs.